Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nylands gränser stängs men nödvändig pendling tillåten - så här påverkas du som bor i Nyland

Från 2020
Uppdaterad 26.03.2020 14:27.
Sanna Marin på regeringens presskonferens.
Bildtext Statsminister Sanna Marins regering begränsar rörligheten till och från Nyland.
Bild: Handout

Regeringen föreslår att Nylands gränser stängs i tre veckor framöver. Under den tiden får du bara åka över gränsen om det är absolut nödvändigt. Polisen övervakar enligt förmåga vid in- och utfartsleder. Restauranger uppmanas att inte låta kunder äta på plats.

Enligt Social- och hälsovårdsmyndigheterna i Finland samt Institutet för hälsa och välfärd THL finns de allra flesta fallen av coronasmitta i Nyland, nästan två tredjedelar av alla fall i Finland.

Dessutom har sjukvården i Nyland också större kapacitet än sjukvården i resten av landet att vårda patienter som behöver intensivvård.

Därför inskränker regeringen i Finland rörelsefriheten till och från Nyland. Ifall smittan sprids i resten av landet är det möjligt att sjukvården där inte kan ta hand om alla patienter som behöver intensivvård.

Enligt statsminister Sanna Marins (SDP) bedömning kan inskränkningen träda i kraft tidigast på fredag 27 mars.

För tillfället är begränsningarna endast en rekommendation och förslaget ska ännu behandlas av grundlagsutskottet och godkännas av riksdagen.

- Men du ska ändå inte passa på att ta dig ut till stugan nu, eftersom du kan bära på smittan och sprida den till övriga Finland. Hålls hemma, uppmanar inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna).

I praktiken innebär begränsningen att alla resor över Nylands gränser bör undvikas så långt det är möjligt, med vissa undantag.

Så här påverkas du - regeringens begränsningar i korthet

 • Regeringen vill ta i bruk §118 i beredskapslagen, som handlar om att begränsa rörelsefriheten, för att på så sätt stoppa spridningen av coronaviruset.
 • Ibruktagandet ska enligt planen ske på fredag 27 mars och gälla fram till 19 april
 • Trafiken till och från Nyland begränsas, men du som har med arbetsuppgifter som kräver att du fysiskt är på plats har rätt att resa
 • Även då det handlar om förtroendeuppdrag, lagstadgade uppdrag, en nära anhörigs bortgång, umgängesrätt med barn eller andra vägande skäl har du rätt att resa
 • Du som är bosatt i Nyland, men som för tillfället är på annan ort, har rätt att komma hem och uppmanas återvända så fort som möjligt
 • Du uppmanas att inte resa till fritidsbostäder och sommarstugor utanför Nyland
 • Ibruktagandet av §118 i beredskapslagen skulle inte på något sätt begränsa rörligheten inom landskapet Nyland
 • Tåg- och busstrafiken begränsas inte av regeringen
 • Gods- och frakttrafiken prioriteras och fortsätter så gott som förr
 • Polisen är den myndighet som i första hand övervakar att begränsningarna följs, men kan vid behov ta hjälp av Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten
 • Polisen använder sig i första hand av uppmaningar och beordringar, men kan i sista hand bötfälla för brott mot beredskapslagen ifall du inte lyder bestämmelserna
 • Restauranger uppmanas att för tillfället inte låta kunder stanna kvar i lokalen, men får fortsätta sälja mat som take away
 • Även nattklubbar, barer, caféer och dylikt uppmanas att hålla lokalerna stängda för kunder

Du får fortsättningsvis korsa gränsen om du har ett jobb som kräver att du fysiskt är på plats för att sköta ditt arbete.

- Det gäller till exempel personer som jobbar med livsmedelsförsörjning, vattenförsörjning, kritisk infrastruktur eller social- och hälsovård, säger Marin.

Andra orsaker som ger dig rätt att resa över gränsen är någon typ av förtroende- eller representationsuppdrag eller att utföra en lagstadgad skyldighet.

Också en nära anhörigs dödsfall eller umgängesrätt med ett barn på annan ort eller andra vägande skäl av liknande karaktär är godtagbara orsaker.

- Men att resa till fritidsbostaden är inte en godtagbar orsak, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP).

Om du redan har hunnit åka ut till sommarstugan eller till en ort utanför Nyland önskar regeringen att du omgående återvänder till Nyland.

- Du kan bära på smittan även om du inte har några symtom och därmed kan du föra den med dig och smitta andra personer. Nyland har den största kapaciteten att vårda patienter som behöver intensivvård, säger Henriksson.

Att återvända hem till till bostadsorten är också fortsättningsvis möjligt.

Inom landskapet Nyland begränsas inte människors rättighet att röra sig, men regeringen uppmanar ändå att alla invånare hålls hemma, framförallt just i Nyland.

Marin påminner också om att alla tidigare regler fortsättningsvis gäller, till exempel att inte träffas i grupper om fler än tio personer.

Karta där man ser hur Nyland spärras av från resten av Finland.
Bildtext Nyland spärras av.
Bild: Henri Salonen/Yle

Polisen övervakar begränsningarna

Polisen är den myndighet som övervakar att begränsningarna följs.

Polisen patrullerar på in- och utfartsleder för att se till att invånarna följer begränsningarna. Men polisens resurser behövs först och främst för att skydda allas liv och hälsa.

- Polisens resurser är begränsade så vi måste lita på att alla tar sitt ansvar och följer våra instruktioner, säger Ohisalo.

Det är polisen som ansvarar för patrulleringen, men kan vid behov ta hjälp av Försvarsmakten och Gränsbevakningen.

- Försvaret, bestående av beväringar från hela landet, kan rycka in mycket snabbt. Men de har naturligtvis inte samma befogenheter som polisen, säger försvarsminister Antti Kaikkonen (C).

I första hand ska polisen uppmana människor att inte åka in eller ut från Nyland i onödan, men om uppmaningen inte åtlyds kan det eventuellt som en sista utväg bli aktuellt med böter för brott mot beredskapslagen.

Förändringen ger ändå inte polisen nya befogenheter.

Polisen har befogenhet att stanna och kontrollera både privatbilar och passagerare i kollektivtrafiken.

Regeringen vädjar att alla tar sitt ansvar och följer rekommendationerna.

- Det lönar sig att vara beredd på köer och på att kunna berätta vart du är på väg samt varför, säger Ohisalo.

På torsdag håller polisen en presskonferens och berättar mera om sin roll.

Kollektivtrafiken fortsätter i mindre skala

Kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) säger att trafiken på vägarna minskar i och med begränsningarna - men stannar inte upp helt och hållet.

Tåg- och busstrafiken begränsas inte av regeringen. Det ska fortfarande vara möjligt att göra nödvändiga resor med kollektivtrafik. Tågen och bussarna opererar alltså som förr - men i mindre skala.

- Den trafiken har så gott som stannat av redan och kommer säkert att avta ytterligare inom kort, säger han.

Gods- och frakttrafiken fortsätter i mångt och mycket som förr.

- Den typen av trafik har förtur i körfälten, säger Harakka.

Inom luftfarten råder samma restriktioner som just nu.

Regeringen uppger att de inte tar lättvindigt på beslutet.

- Att kunna röra sig fritt i landet är en grundlagsenlig rättighet men just nu är rätten till liv och hälsa för alla viktigare, säger Henriksson.

Regeringen vädjar till krögarna att begränsa lokalen

Det var ursprungligen tänkt att alla restauranger, nattklubbar, barer, caféer och pubar skulle stängas det här veckoslutet - men det är ännu inte möjligt att göra det genom beslut.

Det måste göras med en kompletterande förordning.

Regeringen uppmanar ändå alla krögare att redan nu stänga sina restauranger för kunder. Att erbjuda kunden möjlighet att ta med sig maten hem är däremot fullt möjligt.

- Det är viktigt att alla krögare begränsar sina lokaler redan nu för att hindra spridningen. Jag vädjar starkt till er, det är absolut nödvändigt, säger Marin.

Regeringen har diskuterat flitigt med utskott för att tillsammans med NTM-centralerna och Business Finland kunna underlätta kostnaderna som uppstår för krögarna.

Tanken är att förordningen ska träda i kraft så fort som möjligt - bara alla utredningar är slutförda.

Har du frågor om hur Nylands avgränsning påverkar din vardag? Polisöverinspektör Maria Hoikkala svarar på era frågor i vår chatt klockan 16–16.30 på Svenska.yle.fi.

Det går bra att skriva frågor redan nu i kommentarsfältet nedan – eller genom att mejla justnu@yle.fi

Diskussion om artikeln