Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Spärrar på vägar, hjälp av hundratals beväringar, böter för förbrytelse – så här övervakar polisen Nylands gränser när trafiken stoppas på fredag

Från 2020
Uppdaterad 28.03.2020 16:21.
Polisöverinspektör Maria Hoikkala: "De milda befogenheterna" används. - Spela upp på Arenan

Spärrar kan läggas på huvudleder och stora vägar, och polisen kommer att bevaka att bara nödvändigt resande sker, berättade den högsta polisledningen under sin presskonferens i dag torsdag. Också hundratals beväringar kommer att bistå polisen vid gränserna, uppger försvarsminister Antti Kaikkonen, då Försvarsmakten nu fått en begäran om handräckning av polisen.

Efter att regeringen i går på onsdagen tog beslutet att isolera Nyland från resten av landet på grund av den stora mängden coronavirussmittade, redogjorde polisen för hur isoleringen ska ske i praktiken. Informationen finns också på polisens webbplats i ett pressmeddelande.

Statsrådets beslut innebär att trafiken mellan Nyland och grannlandskapen stoppas. Det blir alltså förbjudet att resa till och från Nyland, med ett fåtal undantag.

Nyland betraktas nu som ett slutet område som övervakas: avspärrningar kommer att sättas upp vid vägar och kontrollplatser bevakar trafiken dygnet runt. Också småvägar kommer att kontrolleras, och hamnar och flygfält och inrikesterminalen bevakas, uppger polisen.

Karta över det område där polisen kontrollerar Nylands gränser.
Bildtext På kartan ser du var kontrollstationerna ligger.
Bild: Yle / Derrick Frilund

Inledningsvis kommer övervakningen att göras stort och synligt. Alla fordon och resenärer på tåg eller bussar kommer att stoppas och orsaken till resan kontrolleras. I samband med det här kan polisen be om id-bevis och personuppgifter.

När det gäller kollektivtrafiken kommer tågresenärer att kontrolleras både på perrongerna och i tågen, dock så att det inte blir förseningar i tidtabellerna.

Nylänningar får fortsättningsvis återvända hem

De resor som hädanefter tillåts är exempelvis myndighetsuppdrag, eller nödvändiga arbetsresor, en nära anhörigs död, samt vård av egna barn och sjuka anhöriga. Fritidsresor tillåts alltså inte.

Polisen förutsätter klar dokumentation av dem som vill ta sig över landskapsgränsen. Man ska vara förberedd på att motivera sin sak. Ett skriftligt intyg, som exempelvis ett bevis av arbetsgivaren, kan underlätta polisens arbete.

Frakttrafiken får däremot fortsätta att passera landskapsgränsen.

Det kommer emellertid att vara tillåtet för nylänningar att återvända hem. Till exempel de som nu befinner sig på stugan uppmanas att återvända.

Brott mot beredskapslagen är allvarligt, böter kan utfärdas

Polisen utgår från att medborgarna är förnuftiga och frivilligt följer reglerna. Övervakningsåtgärderna handlar främst om att instruera bilister och personer som försöker ta sig över gränsen.

Hårdare åtgärder vidtas endast om reglerna förbises: den som bryter mot rörelsebegränsningen kan straffas med böter.

Polisen betonar att brott mot beredskapslagen är allvarligt.

Polisen övervakar att reglerna följs, men alla har ett ansvar, konstaterade man vid pressträffen.

Information om begränsningarna och åtgärderna kommer att skickas ut till medborgarna per post på flera språk.

Försvarsmakten tagit emot polisens begäran om handräckning.

Det är i första hand polisen i Nyland som leder operationen, med Helsingforspolisens chef Lasse Aapio i spetsen.

Polisen kommer att grunda en särskild organisation som övervakar att begränsningarna följs. Operationen uppskattas binda 700 poliser. Samtidigt lovar man att de vanliga alarmuppdragen tryggas.

Försvarsminister Antti Kaikkonen berättade på torsdagseftermiddagen att Försvarsmakten tagit emot polisens begäran om handräckning.

Beväringarna kommer att bistå polisen med att övervaka trafiken vid landskapsgränserna. De kommer emellertid inte att ha polisens befogenheter.

- I praktiken talar vi om olika uppgifter inom trafikdirigering. Polisen leder verksamheten och beväringarna hjälper till, säger Kaikkonen.

Puolustusministeri, Antti Kaikkonen, Kesk.
Bildtext Försvarsminister Antti Kaikkonen.
Bild: Antti Kolppo / Yle

De bistående beväringarna kommer främst från garnisonerna i södra Finland.

Enligt Kaikkonen handlar det om en så stor operation att också Försvarsmaktens stampersonal kommer att delta.

- Från Försvarsmaktens sida har vi beredskap att inleda verksamheten snabbt, redan i morgon, om så behövs. Men det här måste förstås först behandlas av riksdagen, säger Kaikkonen.

Vid behov kan polisen även kalla in pensionerade poliser, polisstuderande och rekrytera arbetslösa i sin tjänst.

"Planera inte hur reglerna kan kringgås, utan följ direktiven"

Polisens budskap för finländarna är nu: stanna hemma och undvik närkontakt.

- Att följa myndigheternas direktiv är ytterst viktigt för hela samhället, säger polisöverdirektör Seppo Kolehmainen.

Kolehmainen betonar att människor bör minimera den fysiska kontakten med andra, trots att lagen inte förbjuder det.

Det lönar sig inte heller att försöka kringgå reglerna för trafikbegränsningarna eller fundera på undantag för att ta sig ut från Nyland.

- De som försöker vara smarta och förbigå polisens anvisningar riskerar straffas med sjukdom. Låt bli, säger Kolehmainen.

Texten uppdaterad klockan 15:15 med information om att Försvarsmakten tagit emot polisens begäran om handräckning.

Har du frågor om hur Nylands avgränsning påverkar din vardag? Polisöverinspektör Maria Hoikkala svarar på era frågor i vår chatt klockan 16–16.30 på Svenska.yle.fi.

Det går bra att skriva frågor redan nu i kommentarsfältet nedan – eller genom att mejla justnu@yle.fi

Diskussion om artikeln