Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny vändning i kampen om en stormarknad i Karis - snart godkänd landskapsplan står på Raseborgs sida

Från 2020
Uppdaterad 26.03.2020 18:26.
Läpp i Karis med olika butiker.
Bildtext Raseborg och Varuboden Osla vill se en stormarknad i Läpp vid riksväg 25 men statliga myndigheter tycker inte det är en god idé (arkivbild).
Bild: Marica Hildén / Yle

Raseborgs stad lägger planeringen gällande en stormarknad i Läpp i Karis på is. Orsaken till pausen är en ny landskapsplan som staden hoppas ska göra slut på planeringsbråket mellan Raseborg och statliga myndigheter.

I flera års tid har Raseborgs stad jobbat på att skapa förutsättningar för att en stormarknad ska kunna byggas invid området med servicestationer i Läpp.

Där vill Varuboden Osla bygga en Prisma och handelslaget äger redan den så kallade Bergmanfastigheten i området.

I den nuvarande planen över Läpp finns ändå inte tillräckligt med byggrätt för dagligvaruhandel. Därför har staden jobbat på en ny delgeneralplan och den gäller inte bara det aktuella området i Läpp utan också handelsområdet i Horsbäck.

Arbetet har ändå inte gått som smort eftersom statliga myndigheter inte alls varit på samma linje som Raseborgs stad under planeringens gång.

Tilltänkt plats för nya Prisma i Karis
Bildtext Varuboden Osla äger redan Bergmanfastigheten i Läpp.
Bild: Yle/Lukas Lundin

Efter att stadsfullmäktige i Raseborg i september i fjol godkände planen kom statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland igen med nya krav på rättelser i planen.

NTM-centralen påpekade åter en gång att Läpp inte är en bra plats för en stormarknad. Den ligger utanför Karis centrum, vilket inte är i linje med klimatmålen, och dessutom är köpkraften inte tillräckligt stor.

NTM-centralen är också oroad för att en stormarknad i Läpp skulle resultera i butiksdöd i Karis centrum.

Landskapsplan tillåter stormarknad i Läpp - men också i Björknäs i Ekenäs

Nu hoppas staden kunna vinna armbrytningen med NTM-centralen och sätter sitt hopp på en ny, mer övergripande landskapsplan. Den beräknas bli godkänd senare i vår.

Den nya landskapsplanen ger grönt ljus till en stormarknad i Läpp. Det är Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Stores tolkning.

- Så som planen nu är föreslagen och varit till påseende några gånger så föreslås det område som Läpp ingår i få upp emot 10 000 kvadratmeter för dagligvaror och centrumorienterad handel, berättar han.

I det här området, som kallas utvecklingsområde kring centrum, hör också Malmkulla i Karis och vissa delar av Ekenäs närområden, till exempel Ekåsenområdet och delar av Österby och Björknäs.

En planläggningskarta över Karis och Ekenäs.
Bildtext I förslaget till ny landskapsplan är Ekenäs och Karis centrum röda prickar. De beigestreckade områdena är utvecklingsområden kring centrum där planen ger grönt ljus att bygga en stormarknad.
Bild: Nylands förbund

I väntan på att Nylands förbund godkänner den nya landskapsplanen föreslår Simon Store att staden tar bort Läppkvarteret från den lokala delgeneralplanen över Horsbäck-Läpp.

Politikerna i planläggingsnämnden i Raseborg diskuterar frågan på torsdag (26.3).

När den nya landskapsplanen blir gällande stärks Raseborgs stads motiveringar och risken för fler konflikter med statliga NTM-centralen blir mindre.

- I en situation där vi har en landskapsplan som gör det möjligt med en stormarknad så har NTM-centralen inte likadana möjligheter att åberopa sina krav utan då kan staden lättare få igenom en plan som gör det möjligt med en stormarknad, förklarar Simon Store.

Raseborg vill inte stryka nya bostäder

Planen på en stormarknad i Läpp är inte den enda saken som NTM-centralen kräver att ska ändras i delgeneralplanen över Horsbäck-Läpp.

NTM-centralen vill att bostadsområdena norr om Svedjaträsket stryks ur planen och att planen förtydligas gällande vilken typ av handel som tillåts i Horsbäck. Dagligvaruhandel ska inte vara tillåtet där.

Bilar kör på en riksväg. I bakgrunden till vänster syns en rastplats.
Bildtext Raseborgs stad har på uppmaning av NTM-centralen gjort en ny trafikutredning för Horsbäcks handelsområde. I framtiden kan rastplatsen som syns i mitten av bilden bli en avvikningsfil.
Bild: Yle/Malin Valtonen

Förslaget till politikerna i planläggningsnämnden är att staden förtydligar planen för Horsbäck men att staden håller fast vid planeringen av bostäder.

Det handlar om markägares jämlika behandling, säger stadsplaneringsarkitekten Simon Store.

Det finns markägare i området som redan tidigare utnyttjat sin byggrätt medan andra inte gjort det.

- Det finns inte skäl att ta bort möjligheten att bygga bara för att man varit återhållsam tidigare.

På NTM-centralens begäran har Raseborgs stad gjort en trafikutredning för Horsbäck. Den visar att trafiken kommer att löpa i området när planen är förverkligad.

Rastplatsen vid riksväg 25 i Horsbäck föreslås ändå byggas om till en avvikningsfil.

Planläggningsnämnden beslutade på torsdag kväll (26.3) att enligt förslag korrigera planen i enlighet med NTM-centralens rättelseuppmaning. Artikeln uppdaterades 26.3 klockan 18.25.