Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Islands coronastrategi bygger på masstester och smittspårning – hittills kring tusen coronafall och två döda

Från 2020
En person med skyggsmask håller upp en röd testtub med "negative" ikryssat.
Bildtext Ett negativt coronatest i Pfaffenhofen, Tyskland.
Bild: imago images/Action Pictures/ All Over Press

Islands hälsostyrelse har som mål att testa så många som möjligt och hittills har man lyckats spåra smittkedjorna. Det här är möjligt tack vare stor testkapacitet och en befolkning på 364 000 personer.

På Island har 1 086 personer smittats av coronaviruset och två personer har dött i sjukdomen covid-19. I motsats till många andra europeiska länder har Island beslutat att göra så många coronavirustest som möjligt och att försöka spåra smittvägarna.

Den isländska coronastrategin utgår från att både testa personer som uppvisat symtom eller varit i kontakt med smittade personer och att testa friska frivilliga.

På Island har testandet delats upp mellan nationella universitetssjukhuset i Reykjavik och det privata genteknikföretaget Decode Genetics.

Den isländska coronastrategin utgår från att både testa personer som uppvisat symtom eller varit i kontakt med smittade personer och att testa frivilliga.

Att vi följer upp smittans väg har hjälpt oss att begränsa antalet smittade på Island

― Kjartan Hreinn Njálsson

De frivilliga som testas ska vara symtomfria och inte försatts i karantän. På det här viset vill Island få en realistisk helhetsbild av smittspridningen i landet.

- Förutom de många testerna följer vi också upp smittvägarna. Att vi följer upp smittans väg är en väldigt viktig del av hur vi hanterar coronautbrottet. Redan nu kan vi slå fast att vi på det här viset har lyckats begränsa antalet smittade på Island, säger Kjartan Hreinn Njálsson vid Islands hälsostyrelse.

I övrigt följer Island den politik och de rekommendationer som andra länder gör: skydda de äldre och sjuka, undvik närkontakt, tvätta händerna. Däremot kan en del av skolorna hållas öppna om undervisningen ordnas så att mindre än 20 elever träffas under skoldagen.

En titt på Islands särskilda coronadatabas som är öppen för allmänheten visar att 90 procent av coronafallen finns i Stor-Reykjavik och två sydisländska regioner.

Enligt Kjartan Hreinn Njálsson är det ändå inte aktuellt att i nuläget isolera några geografiska områden.

- Vi följer med läget hela tiden och omvärderar vår strategi vid behov. Det är en väldigt komplicerad operation att isolera en del av landet. Baserat på vetenskaplig evidens så är det osannolikt att man med isolering kan bromsa ner smittspridningen mer än marginellt. Samtidigt är det så att en metod som fungerar i ett land kanske inte fungerar i ett annat.

Liten befolkning och tydlig politisk vilja

Island har en befolkning på 364 134 personer och har strikt matematiskt en kortare väg att gå för att kunna kartlägga hela befolkningen.

Hittills har Island testat 16 484 personer av vilka 1 086 testat positivt. Två personer har dött av covid-19: en turist och en islänning.

Islands första coronafall kom i slutet av februari, alltså samtidigt som Finlands coronaepidemi fick sin början.

I Finland bedömer Institutet för hälsa och välfärd THL att det varken finns kapacitet eller poäng med att testa många. THL
bedömer att "det skulle vara fel utnyttjande av resurser att masstesta folk för coronavirus".

Enligt färsk statistik från THL har det hittills gjorts 21 000 coronavirustest. Testfrekvensen i Finland är med andra ord tydligt lägre än Islands.

40 mutationer av coronaviruset - bara på Island

Förra veckan kom de isländska forskarna fram med preliminära resultat från de coronatester som gjorts på ön. Bland annat kom de fram till att det finns minst 40 olika mutationer av viruset.

Är de över 40 mutationerna något som det är skäl att vara orolig över?

- Det är väldigt typiskt för virus av typen RNA (dit coronaviruset hör) att det muterar, så vi är egentligen inte överraskade över fynden, säger Kjartan Hreinn Njálsson.

Njálsson säger att det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser om hur väl ett framtida vaccin skyddar mot virusets olika mutationer, men särskilt oroad är han inte.

- Det vi vet från tidigare är dels att det finns många effektiva vaccin mot tidigare RNA-virus och att dessa typer av virus har en hög mutationsfrekvens.

Tyskland, Norge, Österrike på Islands väg

Hittills är det få länder som likt Island förverkligat ett storskaligt testande av befolkningen. Tyskland har gått ut med att landet nu kan göra en halv miljon coronatest per vecka.

Också Österrike och Norge har satt in stora resurser på testandet för att tackla coronavirusets spridning. Norge har uttryckligen tagit modell från Island och vill nu masstesta också symtomfria personer.

Rättelse 2.4.2020: en del skolor hålls öppna på Island

Diskussion om artikeln