Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Tyskland sticker ut: Intensivt testande kan vara orsak till relativt få coronadöda

Från 2020
En skylt med texten "Gesperrt, closed, chiuso, fermé.
Bildtext Skidsäsongen i Tyskland blev kortare än vanligt.
Bild: All Over Press

I Tyskland är man snart uppe i 40 000 bekräftade coronafall. I jämförelse med grannländerna är det ändå hittills relativt få människor som har dött på grund av viruset. Varför? Det kan finnas flera förklaringar.

Tittar man på siffrorna så sticker Tyskland ut. Trots att man i landet har nästan 40 000 bekräftade coronafall så är dödssiffran enligt omständigheterna relativt låg.

På torsdagsförmiddagen låg den av det tyska Robert Koch-institutet bekräftade dödssiffran på 198.

Det här är en siffra som är betydligt lägre än till exempel i Frankrike eller Nederländerna.

I Frankrike har redan närmare 1 400 människor dött, trots att antalet bekräftade fall är betydligt lägre. I Nederländerna har man knappt 6 500 bekräftade fall och över 350 döda.

I början av veckan låg dödligheten i Tyskland långt under en procent, när man i Italien är uppe i nästan tio procent.

Tidsaspekten en delorsak?

Varför Tyskland hittills har kommit relativt lätt undan när det gäller antalet dödsoffer kan ingen i det här skedet ge något direkt svar på.

Experter varnar visserligen för att i det här skedet allt för mycket jämföra siffrorna länderna emellan, då man än så länge inte har tillräckligt med information om viruset.

Samtidigt har man ändå försökt presentera en del möjliga förklaringar.

Den vanligaste förklaringen är att Tyskland helt enkelt tidsmässigt ligger efter länder som Italien och Spanien.

Där har viruset härjat en längre tid och därför är också dödligheten mycket högre. Viruset kunde också till en början spridas betydligt mer obemärkt än i Tyskland.

Den här förklaringsmodellen förklarar ändå inte varför till exempel Nederländerna och Storbritannien har en betydligt högre dödssiffra än Tyskland.

Intensivt testande

Här kommer i stället testandet in som en möjlig förklaring.

– Vi har så få dödsfall tack vare att vi gör extremt mycket laboratoriediagnostik, slog virologen Christian Drosten fast under en presskonferens i torsdags.

Drosten är virolog på Berlinsjukhuset Charité och regeringens rådgivare i coronafrågan.

I Tyskland började de första coronatesten göras redan i januari och för tillfället görs i landet över en halv miljon test per vecka.

Enligt Drosten kan man i Tyskland också dra stor nytta av att testen kan genomföras och analyseras decentraliserat över hela landet.

En man i Rom som storhandlat under coronaepidemin i Italien 16.3.2020.
Bildtext Tyskland och Italien har gått in för olika testmetoder.

Det här betyder att man i Tyskland har testat rätt mycket i jämförelse med många andra länder och man har också i ett relativt tidigt skede gått in för att isolera folk som varit på semester i Italien, trots att de inte har uppvisat några symptom.

Det utbredda testandet kan också till en del förklara den stora skillnaden i andelen döda bland de personer som har testats positivt för coronaviruset i Italien och Tyskland.

I Tyskland har en stor del yngre personer testat positivt för smittan. Det leder till att andelen döda av de bekräftade fallen blir lägre, eftersom främst äldre personer riskerar att dö.

I Italien däremot har de flesta smittade yngre personerna aldrig testats, vilket har lett till att andelen döda bland de kända och bekräftade fallen har blir större.

Färre äldre har smittats

I Tyskland, liksom i andra länder, är medelåldern bland de döda hög.

I motsats till Italien är det är ändå rätt få äldre människor som hittills har smittats av viruset (utgående från de bekräftade fallen).

Där medelåldern för personer som har en bekräftad smitta i Italien ligger på 63 år, så är den i Tyskland 45 år.

Enligt experterna är också det här en aspekt som kan förklara skillnaden mellan just Italien och Tyskland.

Här måste man ändå igen ta i beaktande att medelåldern bland de smittade också i Italien sannolikt skulle vara lägre om flera test hade gjorts.

Samtidigt uppmanar man i Tyskland äldre människor att fortsätta att hålla avstånd till den övriga befolkningen, för också här finns redan tragiska exempel på vad som händer när smittan når de äldre.

Vid ett äldreboende i staden Würzburg har redan tio mänskor dött av viruset. Av de omkring 150 invånarna har ytterligare 29 smittats.

Förbereder sig på det värsta

De tyska delstaterna började också tidigt stänga enskilda skolor och uppmana folk att stanna hemma.

Under de senaste veckorna har man i Tyskland dessutom aktivt fortsatt att begränsa rörligheten, även om det enligt experterna ännu är för tidigt att exakt säga hur effektiva de här besluten verkligen har varit.

För trots att situationen i Tyskland än så länge har varit lindrigare än på andra håll är man också här förberedd på att situationen kan komma att bli mycket värre.

Redan nu tar sjukhusen nämligen in allt fler svårt sjuka patienter. För tillfället räknar man med att omkring 1 000 personer behandlas på intensivavdelningar runtom i Tyskland.

I Tyskland finns 28 000 platser inom den tunga intensivvården och kapaciteten byggs ut.

Fax ger upphov till frågetecken

Det som i Tyskland ändå har väckt förundran är oklarheten kring hur många bekräftade coronafall och dödsfall man egentligen har i landet.

På den här punkten finns det nämligen stora skillnader mellan den tyska smittskyddsmyndigheten Robert Koch-institutet och det amerikanska Johns Hopkins universitetet, som å sin sida också sammanställer siffror för coronafallen i världen.

Där Robert Koch-institutet under torsdagsförmiddagen rapporterade 198 döda i Tyskland, var siffran från Johns Hopkins 206.

Också vad gäller hittills bekräftade coronafall, så är den tyska smittskyddsmyndighetens siffror alltid lägre än universitetets.

Det här hänger bland annat ihop med att det i nuläget tar en rätt lång tid innan ett i laboratoriet konstaterat positivt coronatest hittar sin väg till myndighetens rapporter. En del av rapporteringen sköts fortfarande med fax.

Att smittskyddsinstitutets uppgifter tidvis har legat flera dagar efter den verkliga situationen har väck en hel del kritik.

Att snabbt få ut de exakta siffrorna gällande virusets spridning är enligt kritikerna mycket viktigt med tanke på vilka beslut som borde fattas.

Diskussion om artikeln