Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Så twittrar toppolitiker om viruskrisen: #corona enar i Europa, accelererar motsättningarna i USA

Från 2020
Uppdaterad 27.03.2020 14:08.
Grafiska bilder av statsledares huvuden
Bild: Henri Salonen

Coronaepidemin skapar enighet i politiken i Europa men har inte hjälpt de amerikanska politikerna att enas. Det visar vår analys av toppolitikernas tweets om coronaepidemin.

Politik är till stor del kommunikation och i krislägen kan kommunikation anses vara minst lika viktigt som de beslut politikerna fattar. Vi har analyserat hur ledande politiker och oppositionspolitiker i tio länder har twittrat om corona för att se hur coronaepidemin har hanterats av världens ledare.

Så gjordes analysen av världens ledares Coronatweets

Viruset får politiker att lägga ner partipolitiken

Om besluten i kristider inte kan förankras på ett sätt som inger förtroende och klarhet hos befolkningen riskerar åtgärderna att vara förgäves.

Det är slående att så många av de granskade politiska ledarna och oppositionspolitikerna har valt en så liknande kommunikationsbana inför coronakrisen, om än anpassad till lokala förhållanden och politisk kultur.

I stora drag kan regeringarna, med regeringscheferna i spetsen, sägas ha lagt ner partipolitik till förmån för att informera och förklara extraordinära beslut.

I de flesta länder har också oppositionen redan i ett tidigt skede valt att åtminstone moderera sin kritik.

Partierna verkar ha varit måna om att inte underminera den tillit till regering och myndigheter en kris har ansetts förutsätta. Så har också varit fallet i Finland.

Petteri Orpos tweet den 16.3 är ett exempel.

@PetteriOrpo, oppositionsledare 10.3.2020

Fint att regeringen tänker svara på vårt önskemål om att uppdatera beredskapslagen. Vi önskar oss ett verkligt parlamentaristiskt beredningsarbete i samarbete.

Slående är också de undantag som kommer fram. De målar vad som kan anses vara en ännu tydligare bild av politikens tillstånd i de här länderna än vardagens politiska duster gör.

Oppositionen vill ha stränga tag

Oppositionen i de granskade länderna i Europa har rätt snabbt slutit upp bakom regeringarnas krishanteringsåtgärder.

Det finns ändå ett klart mönster där högerpopulistiska partier (och ett vänsterpopulistiskt) samt ytterhögerpartier i opposition är klart fränare, klart längre in i krisen med sin kritik.

Det, tillsammans med krav på stängda gränser och andra åtgärder, är ett återkommande tema i Le Pens och andra ytterhögerledares twitterflöde under det granskade tidsintervallet.

@MLP_officie, oppositionsledare 9.3.2020

Sen den här hälsokrisens början har regeringen misslyckats med att göra framsteg, har den varit inkonsekvent och har försökt bortförklara problemets storlek. Då kraftiga åtgärder inte togs i tid har viruset fått spridas.

@mattoosalvinimi, oppositionsledare 12.3.2020

Jag håller med guvernörer, borgmästare, läkare och forskare. Stäng ner allting förutom det nödvändigaste på samma gång: halvmesyrer och fria tolkningar bekämpar inte viruset tillräckligt.

@JakobEllemann, oppositionsledare 12.3.2020

Holland stänger gränserna för asylsökare. Varför gör inte regeringen samma sak i Danmark? Det framhävs hela tiden att vi hellre ska göra för mycket nu än försöka för sent. Varför tveka här?

Det finns vissa skillnader mellan länderna, som att Sannfinländarnas Jussi Halla-aho främst riktar sin kritik mot myndigheten THL, inte mot regeringen.

Halla-ahos första tweet om coronaläget och Finland är från den 13.3. Den handlar om hur globaliseringen skulle ha lett till att toalettpappret skulle vara slut om inte Finland hade egen tillverkning.

Dagen därpå kräver Halla-aho redan att undantagslagar tas i bruk. Dagen därpå tackar han regeringen som lyssnar på honom och kommer med åtgärder.

@Halla-aho, oppositionsledare 13.3.2020

WC-pappret är slut men till all lycka bara därför att man köper så mycket på en gång. Om det kom från Kina skulle det vara slut på riktigt. Globaliseringen och långa leveranskedjor hotar hälsan. Hoppas att pandemin kommer att hjälpa till att avveckla den globala världsordningen.

@Halla-aho, oppositionsledare 16.3.2020

På THL jobbar säkert experter men verkets lägesanalyser har systematiskt slagit fel ända sedan januari och det här borde också regeringen nu börja inse.

@Halla-aho, oppositionsledare 16.3.2020

Sannfinländarna tackar regeringen för de åtgärder som hänger ihop med coronaepidemin som de informerade om idag. De motsvarar experternas rekommendationer, övriga europeiska länders linje och de förslag Sannfinländarna tidigare har kommit med.

Det här är ett återkommande drag i högerpopulistiska oppositionsledarnas twittrande.

Då regeringen vidtar åtgärder som de ofta redan har förvarnat om ger de här oppositionsledarna åtgärderna sitt stöd, men uppger samtidigt att det de facto är de som är upphovsmän till de här åtgärderna.

Sverige kör sitt eget race och det märks i debatten

Det är kanske inte konstigt att Sverige utgör ett visst undantag i jämförelse med resten av Europa då det gäller politikernas kommunikationsmönster på Twitter.

Landet har brutit mot trenden och låtit bli att vidta stränga åtgärder mot epidemispridningen. Åtgärderna har påverkat vardagen minst i Sverige och därför verkar också den politiska vardagen vara mest oförändrad av krisen.

Medan regeringens kommunikation liknar de övriga ländernas. Premiärminister Stefan Löfven har i princip enbart twittrat för att meddela om framträdanden i tv, medan socialminister Lena Hallengren har fått komma med konkreta uppgifter och råd och uppmaningar.

Däremot ser man inte en liknande uppslutning från oppositionens sida bakom regeringens linje som i resten av Norden och Europa.

Vid sidan om att uttrycka stöd för vårdpersonal kommer till exempel moderaterna med en rad förslag om vad de skulle göra om de var vid makten.

Budskapet reflekterar också att krisen i Sverige mycket tidigt och mycket kraftigt har handlat om ekonomi, inte hälsa.

Sveriges opposition är också såtillvida ett undantag att högerpopulisterna, Sverigedemokraterna, snabbare ställer sig bakom regeringen än Moderaterna.

@lenahallengren, ledande politiker 13.3.2020

Ingen ska göra sjukhusbesök på eller besök på äldreboenden som kan undvikas. Detta är en skarp rekommendation som vi förväntar oss att människor följer.

@moderaterna, oppositionsparti 10.3.2020

Vi hanterade finanskrisen, och vi är redo att ta ansvar för svensk ekonomi igen.

@jimmieakesson, oppositionsledare 16.3.2020

Regeringen med stödpartier presenterar nytt krispaket för företag och jobb. Känns väl avvägt och rimligt.

Tvåpartisystemen - ett konfrontativt och ett spakt

I länder med tvåpartisystem är konfrontationer, också rätt fula sådana, inbyggda i den politiska diskussionen.

Många är säkert efter brexitprocessen bekanta med de hårda, sarkastiska tongångarna i det brittiska parlamentet. Den tonen brukar återspeglas också på Twitter.

Det är därför rätt överraskande att de ledande brittiska politikerna har varit rätt spaka under coronakrisen.

Premiärminister Boris Johnson har mest hållit sig till att informera om åtgärder, men också den kommunikationen har varit återhållsam.

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn vaknade sent till coronakrisen på Twitter. Han twittrade om corona först 14.3. Storbritannien är också det europeiska land efter Sverige som var bland de sista ute med att vidta strikta åtgärder.

@BorisJohnson, Storbritanniens premiärminister 11.3.2020

Här hittar du viktig information om coronaviruset Covid-19. https://www.nhsinform.scot

@jeremycorbyn, oppositionsledare 14.3.2020

I takt med att coronaviruset sprids prioriterar Labour din hälsa och välfärd. Samtidigt som vi gör allt för att våra medlemmar ska vara trygga är vi måna om att delta i de kollektiva ansträngningar som görs för att skydda folkhälsan.

I USA fungerade politiken men dialogen är sönder

I USA har inte ens en kris av den här storleksordningen klarat av att tillfälligt råda bot på det infekterade politiska läget.

Om det finns ett land där diskussionen sticker ut som idel konfrontationer och gräl är det USA. USA är också det enda landet där tonen ändras minst då läget blir allvarligare.

Det kan så klart delvis förklaras av landets tvåpartisystem, där tudelning och splittring är en inbyggd funktion, och delvis av att landets politiska klimat redan länge gått mot ett där partiöverskridande samarbete är näst intill omöjligt.

En delförklaring är också att presidentvalet kommer allt närmare, vilket höjer de politiska insatserna för hanteringen av epidemin.

En stor förklaring är nog ändå den nuvarande presidenten Donald Trumps sätt att föra politik över Twitter. Donald Trump är den enda av världsledarna som använder coronasituationen för att kritisera sina motståndare. I över en femtedel av hans tweets om corona kritiserar han eller ifrågasätter demokraterna

Trumps tweetar minimerade till en början riskerna och anklagade demokraterna och medierna för att skapa hysteri med syftet att få honom att förlora presidentvalet.

Demokraterna har svarat, om inte med samma mått, åtminstone med att rejält trappa upp sin retorik mot Trump och republikanerna.

Då kritiken mot Trump-administrationens åtgärder ökade, anklagade han sin demokratiska rival Joe Biden för att ha vanskött pandemin år 2009.

@realDonaldTrump, USA:s president 9.3.2020

Ifjol dog 37 000 amerikaner i influensa. Medeltalet ligger mellan 27 000 och 70 000 per år. Inget är stängt och livet och ekonomin fortsätter. Just nu har vi 546 fall av coronavirus och 22 dödsfall. Tänk på det

@SenSchumer, oppositionsledare 10.3.2020

President Trump försökte idag anklaga den förra administrationen för antalet tillgängliga test. Det var hans dagliga lögn. Han borde sluta sprida osanningar om coronaviruset och börja jobba på att lägga hälsa och säkerhet först, få till stånd tillgängliga och gratis test och betald sjukledighet.

@realDonaldTrump, USA:s president 13.3.2020

Sömniga Joe Biden ansvarade för svaret på svininfluensaepidemin H1N1 som dödade tusentals människor. Hanteringen var bland de värsta någonsin. Vår hantering är bland de bästa, med snabba handlingar och stängning av gränsen och med 78 procents stöd, den högsta någonsin. Hans var lägst!

Det här narrativet har hållit i sig. Trump har visserligen tackat för partiöverskridande lösningar då det har gällt stimulans, men har fortsatt att angripa demokraterna och sin föregångares administration ju mer kritik han har fått.

Slående är att administrationen, republikanerna och demokraterna trots allt ont blod, glåpord och anklagelser ändå har kunnat enas kring gemensamma åtgärder

Både representanthuset, senaten och Trump satte namnet på ett två biljoner dollar stort stimulanspaket. Trots att den politiska diskussionen var sönder, fungerade alltså själva politiken då alla parter såg att behovet var pressande.

@realDonaldTrump, USA:s president 14.3.2020

Bra samarbete mellan republikaner och demokrater när representanthuset godkände det stora coronastödpaketet. Alla drog åt samma håll. Roligt att se!

Stora skillnader mellan länder på Twitter

I Italien, USA och Storbritannien tweetade oppositionsledare betydligt aktivare än regeringen.

I vilken mån ledande politiker använder sig av Twitter för att få ut sitt budskap varierar bland länderna. I Italien, USA och Storbritannien twittrade oppositionsledare i betydligt högre grad än ledande regeringspolitiker. Norge, Tyskland och Finland är de länder där vi identifierade det minsta antalet coronarelaterade tweets under perioden.

grafik
Prickarna visar antalet tweets i olika länder enligt datum och avsändarens ställning i regering (blå) eller opposition (blå).
Bild: YLE/Linus Lång

Antalet tweets ökade mot slutet av perioden. I flera länder var torsdag 12.3 dagen med flest coronarelaterade tweets. Oppositionsledare i USA och Italien har varit särskilt aktiva på Twitter. Coronaepidemin nådde Finland senare än de övriga länderna, vilket verkar synas i antalet tweets.

Har du frågor om hur Nylands isolering påverkar din vardag? Polisöverinspektör Maria Hoikkala och Sibbo kommundirektör Mikael Grannas svarar på era frågor i vår livechatt kl. 15.30 framåt. Klicka på länken för att ställa dina frågor!

Diskussion om artikeln