Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

”Som droppar i havet” - Åbo stads planerade stödpaket imponerar inte på stadens företagare

Från 2020
Johan Hellsten håller upp en kräfta
Bildtext Arkivbild. Johan Hellsten är företagare i Saluhallen i Åbo. Han efterfrågar mera drastiska åtgärder för att hjälpa stadens företag under coronavirusepidemin.
Bild: Yle/Fredrik Häggman

Det så kallade Åbopaketet innehåller riktlinjer för hur staden ska hjälpa sina företag under den ekonomiskt svåra situation som coronaviruset har förorsakat.

Men företagare Johan Hellsten som äger en fiskbutik i Saluhallen i Åbo tycker att stödpaketet mera verkar vara en kosmetisk åtgärd än något som hjälper företag som håller på att gå omkull.

- Det är som droppar i havet, säger Hellsten.

Åbo stadsstyrelse ska på måndag ta ställning till stödpaketet. Till de föreslagna åtgärderna i paketet hör bland annat att företag som hyr lokaler av Åbo stad kan anhålla om att få skjuta upp betalningen av hyran för 3 månader. I samband med det gör man också upp en individuell betalningsplan för de uppskjutna hyrorna. Återbetalningstiden är högst två år.

Men enligt Hellsten är det här inte tillräckligt. Hellsten, liksom övriga företagare i Saluhallen, hyr sina utrymmen av Åbo stad.

- Kanske det kan hjälpa någon, men inte kommer det att rädda någon, säger han.

Drastiska åtgärder efterfrågas

Enligt Hellsten krävs det mer drastiska åtgärder för att faktiskt kunna rädda företagen. Att senarelägga hyresbetalningen skjuter bara på problemet till framtiden, särskilt som det är oklart hur länge den rådande situationen kommer att fortgå.

Hellsten säger att mindre företag i Saluhallen redan har fått packa ihop sina grejer och stänga verksamheten, andra fortsätter kämpa på. Själv har Hellsten haft sin fiskbutik i Saluhallen redan i 13 år.

Vilka stödåtgärder anser du att Åbo stad borde erbjuda företagare?

- På privata sektorn har man läst och hört ganska mycket om att hyresvärdarna har tagit bort hyrorna för någon månad, så man kommer över det värsta. Då har de hyresgäster och allt är fortfarande i liv och redo när den här situationen håller på att gå förbi och man får kommersen igång. För risken är den att om det inte införs åtgärder som faktiskt påverkar så kommer folk gå omkull och försvinna.

Hellsten säger att det skulle vara förödande för Saluhallen om många företag där skulle försvinna eftersom det skulle bli svårt för dem som blir kvar att ensamma starta upp och locka besökare dit.

Saluhallen i Åbo
Bildtext Arkivbild. Företagarna i Saluhallen är hyresgäster till Åbo stad.
Bild: Yle/Lotta Sundström

När Yle Åboland besöker Saluhallen i Åbo är där fortfarande en hel del besökare. Några av affärerna har liksom Hellsten säger stängt. De andra företagarna i Saluhallen som vi talat med håller med Johan Hellsten om att de planerade stödåtgärderna verkar vara ineffektiva. Liksom Hellsten anser de att en bättre lösning vore att företagarna inte alls skulle behöva betala hyra under en viss period.

Att företag erbjuds lån för att klara sig ekonomiskt kritiseras också, eftersom lånen ändå ska betalas tillbaka, och det är oklart hur länge den rådande situationen pågår. Det känns därför ohållbart att behöva ta lån för att betala hyran under en obestämd tid.

Förberett sig på svåra situationer

I övrigt tycker företagare Johan Hellsten ändå att staden under omständigheterna har hanterat situationen bra. Han är heller inte särskilt orolig för sitt eget företag - åtminstone ännu. Han har nämligen förberett sig och sitt företag på kärva tider – även om coronaviruset var otippat – och klarar sig därför ekonomiskt en viss tid.

- Men hur länge det kommer att ta är svårt att säga och det är väl där oron ligger, säger han. Kassan blir nog tom i något skede men början klarar vi nog av i alla fall.