Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Besked om säkerhetsutrustning, rederistöd och säsongarbetskraft: "Ta jobb i jordbruket, de får inte tillräckligt med utländsk arbetskraft" - vi livebloggade

Från 2020
Uppdaterad 27.03.2020 16:38.
Svenska Yle live: Regeringens presskonferens - Spela upp på Arenan

Maten, beredskapslagren och datanätet räcker till i Finland. Det beskedet kom vid regeringens presskonferens på fredag morgon.
Det blir ingen obligatorisk flygplatskarantän, men betydligt mer handledning ges åt alla inflygande passagerare.

Regeringen gav en översikt av coronaläget på sin dagliga presskonferens klockan 10. Statsrådets säkerhetschef Ahti Kurvinen inledde med information om läget på flygfältet.

"Karantänen börjar på flygfältet"

Regeringen bereder ingen tvångskarantän ("kontrollerad karantän"), men passagerarna får betydligt mer information och handledning.

De passagerare som inte har ett klart slutmål eller egen möjlighet till karantän erbjuds inkvartering i närheten i stället för att resa till andra orter i Finland.

Annan planering pågår för att trygga resan från flygfältet till karantän.

Insjuknade passagerare kan tvingas i omedelbar karantän, framgick det vid presskonferensen. Men det fanns ingen som kunde svara på frågan om det redan har skett.

Kommunikationsminister Timo Harakka avsade sig ansvaret efter att han hade lett den internationella flygtrafiken till Åbo och Helsingfors-Vanda. Det skedde uttryckligen för att där fanns möjlighet till hälsokontroller av pasagerarna. Om sådana har skett är inte känt.

"Datanätet fungerar och trafikanter får stöd"

Kommunikationsminister Timo Harakka uppgav att datatrafiken i Finland har ökat betydligt under viruskrisen, när alltfler vuxna och skolelever arbetar och isolerar sig hemma. Näten fungerar och säkerheten är i skick.

Inom transportbranschen finns det oro för framtiden. Ett stort stödpaket är på väg, lovade minister Timo Harakka.
På grund av coronavirusutbrottet tillåts nu förlängda körtider och förkortade vilotider för busstransporter och tunga godstransporter på vägarna. Syftet är att trygga de inhemska godstransporterna och samhällets försörjningsberedskap.

Rederistöd väcker känslor

Till sjöss finns pengar för att garantera försörjningsberedskapen genom tillräcklig kapacitet på rutterna Helsingfors-Tallinn, Åbo-Stockholm och Vasa-Umeå, uppgav minister Timo Harakka.

Försörjningsberedskapscentralen har beviljat ett märkbart stöd för livsviktiga transporter till och från Sverige och Baltikum/Centraleuropa. Inga summor nämndes.

Beslut har fattats om stöd för att garantera tillräcklig kapacitet för fortsatt trafik. Pengar ges för totalt 7 fartyg från Eckerö Line, Tallink/Silja, Wasaline och Viking Line, sa minister Harakka.
Läs mer här om stödet till Wasaline.

Sjömansunionen protesterar i ett uttalande mot att också andra än finländskflaggade båtar får stöd. 2 500 finländska sjömän är permitterade och de vill ha sina jobb tillbaka, påpekar Sjömansfacket.

"Finländsk beredskap finns för månader"

Några av ministrarna som nu trädde fram har inte ännu synts så mycket vid de dagliga presskonferenserna.

Förutom kommunikationsminister Timo Harakka (SDP), medverkade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, (Centern) och arbetsminister Tuula Haatainen (SDP), som också ansvarar för Försörjningberedskapscentralen.

- Vi har ett fungerande beredskapssystem i Finland, det är unikt i Europa, sa minister Tuula Haatainen.

För bara någon månad sedan fanns det de som skrattade åt att vi till och med har en egen institution (Försörjningsbredskapscentralen). Nu har skrattet tystnat.

- Vi har bränslereserver för flera månader och oljepriset är lågt. Det finns mat och sjukvårdsutrustning. En del säkerhetsutrustning är nu på väg till universitetssjukhusen, informerade minister Haatainen.

Frågan är om det räcker. Vid torsdagens frågestund i riksdagen riktade många Sannfinländare in sig just på den frågan. I ett gemensamt uttalande från Näringslivets organisation EK och den fackliga centralorganisationen FFC vädjar man också om mer anskaffningar för att skydda vårdpersonalen.

"Nu finns det jobb inom jordbruket"

Det finländska matproduktionssystemet fungerar bra, sa jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Det mesta vi äter produceras i Finland.

Viruset sprids INTE via djur eller livsmedel. De kan tryggt köpas. Odlarna i Finland är experter på virusskydd, enligt minister Leppä.

Men det finns en fara att skörden blir ointagen i år. Det kommer inte tillräckligt med utländsk säsongarbetskraft.

- Ärligt talat. Det här kommer vi inte att kunna garantera inom alla branscher. Alla får inte den säsongarbetskraft från utlandet som de vill ha, sa minister Jari Leppä.

Den utländska arbetskraft som redan finns i landet kan användas.

Matproducenterna har nu jobb för alla som kan. Studerande inom branschen har redan ryckt in. Minister Leppäs budskap till alla permitterade och arbetslösa var att det finns jobb inom jordbrukssektorn! Om lönenivåerna sades ingenting.

Presskonferensen sändes på Yles Arena med svensk simultantolkning. Om du vill höra/se streamen på finska utan tolkning, så kan du göra det här.

Du kan också följa vår liveblogg här:

Uppdaterad med uttalande från EK&FFC och från Sjömansunionen.

Diskussion om artikeln