Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Musikhuset får världens största konsertsalorgel

Från 2020
Montaasi, jossa Musiikkitaloon rakennettavat urut on editoitu Musiikkitalon konserttisaliin.
Bildtext Musikhusets nya orgel är tänkt att vara färdig hösten 2022.
Bild: Helsingin Musiikkitalon säätiö

Planerna för Musikhusets i Helsingfors nya konsertsalsorgel har offentliggjorts. I enlighet med det internationella anbudsförfarandet och det i juni 2018 underskrivna avtalet ska orgeln konstrueras av den österrikiska orgelmakaren Rieger Orgelbau.

Orgeln får 123 register. Det gör den till världens största konsertsalsorgel.

Musikhusets nya orgel blir praktfull och lämplig att framföra en så mångsidig musik som möjligt på. Man har strävat efter att betrakta orgeln som ett framtidsinstrument och den är inte heller knuten till någon tidsperiod, stil eller genre.

“Arbetsgruppens arbete har varit inspirerande. All planering har strävat efter att orgelns klang ska komma nära åhöraren, även i de tystaste registren och å andra sidan att de kraftfulla registren ska fylla salen med sin mäktiga klang. Orgeln har planerats utifrån en “en gång i livet”-inställning”, kommenterar professor Olli Porthan, som lett planeringsarbetet.

Orgeln får två manualer, den ena nere på scenen och den andra där uppe hos orgeln. Det här gör det möjligt för organisten att spela helt nära kapellmästaren och vara synlig för publiken.

Orgelns fasad är modern och den kommer att berika Musikhuset arkitektoniskt. Orgeln är i sin helhet placerat i ett skåp, vilket möjliggör unika dynamiska proportioner. När fasadens rörliga element öppnas, kan publiken se rörverkets olika nivåer i orgelns inre, med olika ljuseffekter. Visuellt betydelsefullt är även det rörsystem som befinner sig framför fasaden, något som vanligen inte syns.

Musikhusets nya konsertsalsorgel förgylls av den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen

Ibruktagandet av orgeln förgyller hela 2023 med en omfattande serie orgelkonserter vars repertoar fås genom den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen.

Kompositionstävlingen är öppen för alla som är hågade och den består av tre serier: orkesterkonserter, kammarmusikverk och soloverk för orgel. Syftet är att belöna ett drygt tjugotal verk och låta framföra dem i egna konserter under 2023. Utöver Radions symfoniorkester och Helsingfors Stadsorkester kommer verken att framföras av en rad finländska orkestrar och internationella orgelvirtuoser.

Juryn med Kaija Saariaho som ordförande består av överkapellmästarna Nicholas Collon och Susanna Mälkki, kompositörerna Francesco Filidei (Italien), Maija Hynninen, Olli Kortekangas samt organisterna Jan Lehtola, Susanne Kujala och Olli Porthan. Tävlingsresultatet kommer att offentliggöras våren 2022. Tävlingen finansieras av Alfred Kordelins stiftelse.

Sedan 2017 har en arbetsgrupp under professor Olli Porthans ledning svarat för planeringen av orgelns användning och bygge. Arbetsgruppens uppdrag har varit att ta hand om konkurrensutsättningen av orgelbygget och vid sidan av planeringen skissera orgelns användning. På hösten 2019 bildades Musikhusets Låt Orgeln Klinga rf, som ansvarar för orgelkonserterna, och nu är först med att utlysa en orgelkompositionstävling.

Orgeln fick sin början i och med att Kaija Saariaho donerade en miljon euro som startkapital till projektet. Därefter gav husets huvudsakliga användare, Yle, Helsingfors stad och undervisnings- och kulturministeriet 1,5 miljoner euro till projektet och ett flertal olika stiftelser tillsammans 1,7 miljoner euro.

Orgeln är tänkt att vara färdig hösten 2022 och tas i bruk 1.1.2023.

På andra språk