Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Överläkare Heikki Kaukoranta: "Ingen risk för att bli smittad utomhus i solen"

Från 2020
Man som sitter och njuter av solen.
Bildtext Överläkare Heikki Kaukoranta uppmanar alla att vistas utomhus och njuta av solen.
Bild: YLE / Anna Ruda

Överläkare Heikki Kaukoranta vid Vasa stad svarar på frågor om bland annat själva sjukdomsbilden, förebyggande åtgärder samt smittorisken bland äldre och personer i riskgruppen.

Är coronaviruset farligt för en person med aktiv cancer eller som har behandlats och är i bra kondition och har genomgått kontroller?

- Vi vet att cancersjukdomar inverkar på immunresponsen som modifierar responsen för hur känslig patienten är för infektioner, men det gäller bara sådana fall där patienten har någon aktiv behandling som drar ner till exempel leukocyterna och det allmänna tillståndet som försämras av behandlingens sidoeffekter, säger Kaukoranta.

Det här betyder att en patient som tillfrisknat från någon typ av cancer, genomgår kontroller och visar normala blodvärden inte lider en större risk att smittas än en frisk person i samma ålder.

Det finns inget samband mellan corona och alzheimers.

överläkare Heikki Kaukoranta

När det gäller smittorisken bland personer med alzheimers finns det inget samband mellan coronaviruset och alzheimers, menar Kaukoranta.

Problemen är i detta fall sekundära, det vill säga personer med sjukdomar som alzheimers har svårt med normala kognitiva processer och kan därför ha svårt att ta hand om sig själva.

Det innebär i sin tur att man kan behöva mera hjälp och kontakt med andra människor, vilket ökar risken för att bli smittad i synnerhet om personen hör till riskgruppen och har försämrat immunförsvar.

Brant motionstrappa.
Bildtext Gå ut på länk om vädret tillåter. Arkivbild.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Motionera mera och ta medicinerna

Personer med diabetes typ 2 rekommenderas motionera en viss mängd, men hur kan man lösa det om man inte kan gå ut eller motionera i grupp?

Enligt Heikki Kaukoranta är utgångsläget det samma som för dem som behandlas för eller tillfrisknat från cancer.

- Om man har bra koll på sin sjukdom, blodsockervärdena är bra, man motionerar tillräckligt, tar medicinerna regelbundet och håller dieten så är risken väldigt lindrigt förhöjd.

Det bästa skyddet för att må bra, även mot vanlig influensa, är att sköta om medicineringen, vare sig det är med tabletter eller insulininjektioner.

Gå ut med hunden, har du inte hund så fråga om du får låna grannens.

överläkare Heikki Kaukoranta

Kaukoranta betonar att var och en måste ta extra ansvar för sin egenvård. Det gäller också motionen, i synnerhet nu när det mesta av den organiserade verksamheten har dragits ner.

- Det orsakar naturligtvis problem när all gruppmotion har dragits ner. Men gå ut med hunden och har du inte hund så fråga om du får låna grannens. Jag tror inte att hunden har något emot en extra länk.

Har personer som bor på boenden större risk att drabbas av corona?

- Besöken vid åldringsboenden har dragits ner. Anhöriga och utomstående kan hälsa på elektroniskt via telefonen eller Skype. Vi är väldigt noggranna med vårdpersonalens hälsa. Vi har gett personalen möjligheter att lättare stanna hemma om man känner sig sjuk.

Äldreboenden har också fått utökade möjligheter att övervaka hur vårdpersonalens hälsotillstånd utvecklas.

Kaukoranta har inte hört om att det skulle ha brutit ut en epidemi på ett äldreboende någonstans i landet.

rullator, Lojo sjukhus
Bildtext Sannolikheten att smittas via föremål som rullatorer är liten. Arkivbild.
Bild: yle/monica slotte-wallenius

Kan jag bli smittad ifall jag använt samma rollator som någon annan patient på sjukhuset?

- Med de nya metoder man använt för att undersöka olika typer av ytor har man konstaterat att viruset finns där, men inte i så stor mängd att man blir smittad, säger Kaukoranta.

Det här gäller även för verktyg, redskap eller andra hjälpmedel.

- Mängden viruspartiklar minskar också jättehastigt, så att efter några minuter eller en halv timme finns det färre viruspartiklar på ytorna.

Tvätta händerna så ofta som möjligt

Heikki Kaukoranta betonar vikten av att använda engångsnäsdukar och tvätta händerna så ofta som möjligt, i synnerhet varje gång man varit ute, äter, besökt toaletten eller börjar laga mat.

Mängden viruspartiklar är också väldigt liten på livsmedel i butikerna, till exempel tomater, som kanske någon annan har rört vid.

- Man kan inte säga att man löper någon risk genom att plocka tomater från Närpes. Jag är mer orolig för att människor är nära varandra. Risken ligger i kontakten mellan människor, inte i matvaran.

Olika färggranna grönsaker placerade som ett stilleben.
Bildtext Risken för att smittas genom grönsaker är också väldigt liten. Arkivbild.
Bild: Unsplash

Kaukoranta rekommenderar att man träffas utomhus, på behörigt avstånd.

- Här ute finns ingen risk att bli smittad. Om det blåser litet och särskilt om solen skiner så uppstår ultraviolett strålning. Och ultraviolett strålning förstör viruset.

Kaukoranta ställer sig däremot skeptisk till behovet av munskydd utomhus. Munskydd är viktiga om man uppvisar symptom, eftersom de i första hand skyddar andra människor.

Munskydd minskar också mängden aerosoler som vi producerar när vi till exempel pratar med varandra. Men det är jättesällan man behöver använda munskydd utomhus.

Aerosoler är alltså små partiklar som är finfördelade i en gas, till exempel luft. Partiklarna kan vara fasta eller flytande. Typiska exempel på aerosoler är rök, dimma och luftföroreningar.

Både de droppar med smittämnen som kan ge droppsmitta och de som kan bära smittämnen vid luftsmitta, kan ingå i det som definieras som en aerosol.

Kan man vara smittobärare utan att själv känna några symptom?

- Vi vet att människan börjar sprida smittan ungefär två dagar före man utvecklar egna symptom. Men det är inte så enkelt för ju yngre människor är desto färre uppvisar de symptom. Små barn har sällan symptom trots att de kunde få någon infektion. Det är därför viktigt att stänga skolorna och ha hemundervisning.

präst döper en baby
Bildtext Ordna små förrättningar med bara några anhöriga närvarande. Arkivbild.
Bild: Yle/ Mika Kanerva

Hur fiffigt är det att vara fler än tio personer på en begravning?

- Om tillställningen kan hållas utomhus på begravningsplatsen och man skippar minnesstunden med kaffe inomhus är riskerna betydligt mindre. Man måste tänka noggrannt efter hur stor begravning man vill ordna. Det kan vara klokt att bara vara några anhöriga och hålla känsliga tillställningar så små som möjligt.

Kan man inomhus träffa vänner som redan suttit i karantän, till exempel någon som kommit hem från en resa?

- Alla som kommit hem från utlandet borde hållas hemma i två veckor. Då borde man vara för sig själv med familjen och göra saker tillsammans. Det kommer nog dagar när man får tid att umgås med vänner och bekanta. Vardagen blir nog normal efter att vi fått bukt på epidemin, säger Heikki Kaukoranta.

Kaukoranta ser också att vårt sjukvårdssystem är förberett på en eventuell andra våg av coronaviruset.

- I det skedet ser jag bra möjligheter att vi redan har ett vaccin eller fungerande mediciner.

Diskussion om artikeln