Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Bli hotellägare! Så bygger du ett insekthotell på din gård

Från 2020
En geting stänger öppningen till sitt bohål.
Bildtext En pollinerare tar in på hotell. Eller egentligen stänger getingen till öppningen till sitt nya bohål.
Bild: Reima Leinonen

Redan ett par insekthotell nära bärbuskarna förbättrar skörden. Samtidigt erbjuder du pollinerarna guld värda boplatser.

Det finns allt färre lämpliga boplatser för pollinerande insekter. Det är en av orsakerna till att insektmängderna minskar i hela världen.

Våra inhemska bin och humlor bor antingen i håligheter i träd eller strån, eller också bland växtligheten på bara marken.

I många instruktioner för hur man bygger insekthotell används kottar, stickor och grässtrån. Men dem använder våra inhemska arter inte alls som boplatser. Sådana instruktioner är ofta från andra länder, där arterna är andra.

Död ved är det bästa tänkbara insekthotellet. Därför lönar det sig att, om man har sådana, freda alla döda stammar och grenar, eventuella gamla gärsgårdar eller lador, och låta dem bli boplatser för insekter.
Du kan också bygga ett traditionellt dödvedsstängsel, ett förmultnande staket.

Blomäng framför ett staket byggt av riskor.
Bildtext Ett förmultnande staket kan bli fint i din trädgård.
Bild: Yle/Camilla Forsén-Ström

Så här bygger du ett förmultnande staket:

 • Slå ner en dubbelrad med pålar för staketet så långt du vill ha det. Vi använde slanor av al och hägg.

 • Bredden på staketet bör vara ca 1 m. Avståndet mellan pålparen kan variera beroende på vilket sorts ris du kommer att sätta i staketet.

 • Fyll på med ris. Blanda gärna in lite grövre material som tar längre tid att förmultna.

 • Fyll på mera ris varje år, det understa riset kommer småningom att förmultna och staketet sjunker ihop.

Ett enkelt stråhotell

Ett insekthotell byggt av strån och en mjälkburk uppe i ett träd.
Bildtext Så här kan ett enkelt insekthotell se ut.
Bild: Hanna Asikainen / Yle

Du behöver::

 • en liters mjölkburk

 • torra, hela stjälkar av hundloka och vasstrån

 • en mattkniv

 • snöre eller buntband

 • trälim

 • (målfärg)

1. Samla stråna på tork redan några veckor innan du ska börja bygga, så att fukten hinner avdunsta.

2. Skär av stråna först strax före en nod, det vill säga där strået har en skarv och är täppt, och sedan möjligast nära följande nod, så att du får ett möjligast långt öppet utrymme i strået.

3. Klipp upp mjölkburken så, att två sidor blir längre än de två andra. Av de längre sidorna får du ett åstak till hotellet, för att skydda stråna mot regn.

4. Bred ut lim i botten på bruken i ett rejält lager. Rada sedan in stråna med noden först. Limmet hindrar fåglar från att picka sönder hotellet.

5. När limmet har torkat kan man ännu vira ett snöre eller ett buntband runt hela burken, som förstärkning. Var bara försiktig så du inte krossar stråna.

6. Måla eller dekorera burken som du vill.

Hotellet hängs upp på ungefär 1-1,5 meters höjd, så att stråna ligger vågrätt, skärmen skyddar mot regn och hotellets öppning är mot morgonsolen. Ett bra ställe är nära gårdens bärbuskar eller andra växter som behöver pollineras.

På hösten lönar det sig att antingen lyfta in hotellet i ett svalt förråd eller täcka in det, så att inga fåglar kommer åt att picka i de övervintrande insekternas bon. Håll koll på att fukten fortfarande kommer åt att avdunsta så att stråna inte möglar. Kom ihåg att lyfta ut hotellet igen på våren!

Ett stiligt höghus

Kuvassa puusta ja korsista tehty hyönteishotelli puussa.
Bildtext Ett höghus för pollinerare.
Bild: Hanna Asikainen / Yle

Du behöver:

 • bräder och en såg

 • en torr stockstump, vedklabbar eller björkbräder

 • torra hela hundlokor och vasstrån

 • plastad kartong (t.ex. tomma tårtaskar eller mjölkburkar)

 • skruvar och skruvmejsel

 • buntband eller snöre

 • en mattkniv

 • trälim

 • en borr och bett: 4, 6 och 8 mm

1. Samla in strån på tork några veckor innan du ska bygga, så att fukten hinner avdunsta. Också träet du ska använda måste vara torrt.

2. Skär av stråna så att det blir ett möjligast långt öppet utrymme i det. Borra minst tio centimeter djupa, olika stora, hål i klabbarna. Insekter tål inte färsk kåda, så använd helst björk.

3. Såga väggar, golv och tak till hotellet. Låt takbrädan vara så mycket längre än hotellet att den skyddar mot regn. Vårt exempelhotell har måtten: vägg 25x15 cm, tak 20x15 cm och golv 15x17cm.

4. Skruva ihop väggar och golv. Taket lönar det sig att vänta med till sist.

5. De ihåliga trädelarna placeras först på botten av hotellet. Vid behov kan de fästas med skruvar eller trälim.

6. Skär och vik en bit av kartongen, den ska täcka bakväggen i den övre delen. Lämna kanterna längre och fäst buntband eller snöre i dem, så att man vid behov kan byta ut stråna.

7. Bred ut rejält med lim på kartongen och rada in stråna med nod-ändan inåt och den öppna ändan ut. Se till att de fastnar ordentligt så att fåglarna inte kan dra ut dem.

8. Skruva fast taket.

Hotellet hängs upp på ungefär 1-1,5 meters höjd, så att stråna ligger vågrätt, skärmen skyddar mot regn och hotellets öppning är mot morgonsolen. Ett bra ställe är nära gårdens bärbuskar eller andra växter som behöver pollineras.

På hösten lönar det sig att antingen lyfta in hotellet i ett svalt förråd eller täcka in det, så att inga fåglar kommer åt att picka i de övervintrande insekternas bon. Håll koll på att fukten fortfarande kommer åt att avdunsta så att stråna inte möglar. Kom ihåg att lyfta ut hotellet igen på våren!

Bunkerhotell

Du behöver:

 • sand

 • en spade

1. Välj en solig och lugn plats på din gård. Städa bort växtligheten från marken eller täck den med en ordentlig sandhög.
2. Lämna den ifred. Pollinerarna som bygger bo i jorden gräver ner sitt bo till och med 30 centimeter ner i sanden eller jorden.

Den här artikeln är en del av Yles kampanj Rädda pollineraren. Kampanjen pågick 1.4–29.8.2020.

Kampanjbild för kampanjen Rädda pollineraren
Bild: Annukka Palmén-Väisänen

Det här är en översättning av Hanna Asikainens artikel. För att skriva den här artikeln har vi tagit hjälp av Jord- och skogsbruksministeriets instruktioner. Till artikeln intervjuades Insektforskaren vid Naturhistoriska museet, Juho Paukkunen, specialforskare Juha Pöyry från SYKE samt miljösakkunniga Reima Leinonen från NMT-centralen i Kajanaland. Översättningen är gjord av Nicolina Zilliacus-Korsström.

Diskussion om artikeln