Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Riksdagen godkände regeringens nya förslag om att isolera Nyland – statsminister Marin: "Begränsningarna börjar gälla redan i dag"

Från 2020
Uppdaterad 27.03.2020 22:55.
Statsminister Marin: Nyland spärras av redan i kväll - Spela upp på Arenan

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att isolera Nyland från resten av landet. Riksdagen behandlade frågan fram till klockan 22.39 på fredagskvällen.

I grundlagsutskottet fattades beslutet enhälligt, enligt utskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP)

Utskottets betänkande blev färdigt på kvällen strax före klockan 20 och riksdagen började behandla betänkandet klockan 20.39.

Statsrådet ska nu mötas och komma med tillämpningsförordningen innan begränsningarna kan träda i kraft. Statsrådet sammanträder klockan 23.30.

Statsminister Sanna Marin (SDP) sade i Yles tv-nyheter att hennes uppfattning är att begränsningarna börjar gälla i dag.

– Grundlagsutskottet gav grönt ljus för förslaget. Statsrådet samlas ännu i kväll. Min uppfattning är att begränsningarna börjar gälla redan i dag, sade hon i tv-nyheterna.

Förslaget föll tidigare i dag på grund av formfel

Statsrådets första förordning för att stänga Nyland föll tidigare i grundlagsutskottet i dag – på grund av formfel. På eftermiddagen kom statsrådet med en ny förordning.

Problemet i den första versionen var att statsrådet inte kan använda samma förordning för att ta i bruk paragraf 118 i beredskapslagen och besluta om konkreta åtgärder för hur Nyland ska stängas i praktiken.

Regeringen slog ihop frågorna eftersom de hörde ihop och man visste vad man ville göra, men här gjorde regeringen ett formfel som grundlagsutskottet inte kunde se mellan fingrarna.

Grundlagsutskottet kan inte göra ändringar i en lagtext, utan endast godkänna eller förkasta regeringens förslag.

Regeringen gav en ny förordning till riksdagen i plenum som inleddes klockan 17.30.

Riksdagens plenum ska vanligen avslutas före klockan 22, men för i dag har den bakre gränsen slopats.

Riksdagens talman Matti Vanhanen (C) räknade ut att riksdagen kan ha exceptionellt många sessioner i dag innan dagen är till ända, sammanlagt åtminstone fem plenum.

Ärendet är inte slutbehandlat då riksdagen har godkänt förordningen

Det som gör den här frågan ännu mera komplicerad är att det inte räcker med att riksdagen godkänner ibruktagningsförordningen i kväll för att den ska tas i bruk.

För att i praktiken kunna stänga av Nyland från övriga Finland krävs också en tillämpningsförordning, den som regeringen oacceptabelt hade bakat in i sin ursprungliga förordning till riksdagen.

Eftersom statsrådet ska ge en tillämpningsförordning först efter att riksdagen har godkänt ibruktagningsförordningen för paragraf 118 så måste statsrådet sammanträda ännu en gång för att behandla stängningen av Nyland.

Statsrådet sammanträder ännu efter riksdagens plenum klockan 23.30 för att komma med tillämpningsförordningen.

Tillämpningsförordningen i sin tur träder i kraft genast och godkänns av riksdagen i efterskott.

Diskussion om artikeln