Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ett steg närmare elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan - många plankorsningar stängs för gott

Från 2020
Uppdaterad 14.04.2020 08:27.
Plankorsningsmärke
Bildtext Många plankorsningar stängs när Hangö-Hyvingebanan elektrifieras.
Bild: Maria Wasström / Yle

Säkerhet är nyckelordet när Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. I samband med arbetet föreslås att ett stort antal plankorsningar stängs.

Efter åratal av lobbning för elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är planeringen nu på riktigt på gång. I somras gav regeringen grönt ljus för elektrifiering av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge.

En karta över Hangö-Hyvingebanan.
Bildtext Särskilt hamnen och industrin på Hangöudd välkomnar planerna på elektrifiering av Hangö- Hyvingebanan.
Bild: Yle

Trafikledsverket Väylä presenterar nu en ny järnvägsplan för elektrifieringen. Målet är att förbättra plankorsningssäkerheten på banavsnittet Hyvinge–Hangö.

Det här innebär elektrifieringen

Nästa steg innan de praktiska arbetena kan ta vid är godkännandet av järnvägsplanen. Målsättningen är att komma igång med byggandet ännu i år, men man beräknar att elektrifieringen kunde bli klar år 2024, uppger projektchef Anna Miettinen på Trafikledsverket.

Sist i raden

Hangö-Hyvingebanan är den enda järnvägen i södra Finland som inte är elektrifierad. Elektrifieringen är betydelsefull för hela regionen men särskilt Hangö hamn har betonat att den är helt avgörande för framtiden.

diesellok
Bildtext Dieselloken är en vanlig syn på bangården i Hangö. Snart är de ett minne blott.
Bild: Maria Wasström / Yle

I järnvägsplanen har alla plankorsningar på sträckan mellan Hangö och Hyvinge granskats kommunvis. Ett flertal plankorsningar kommer att stängas i samband med elektrifieringen.

Fakta om Hangö-Hyvingebanan idag

Farliga plankorsningar

På banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge finns sammanlagt 72 plankorsningar. I järnvägsplanen föreslås att de flesta av dem antingen avlägsnas eller förbättras med andra åtgärder som anses vara genomförbara och kostnadseffektiva.

Under 2000-talet har det inträffat omkring 20 olyckor på plankorsningar längs Hangö-Hyvingebanan.

I oktober 2017 inträffade den tragiska olyckan vid plankorsningen i Skogby i Raseborg då sammanlagt fyra personer miste livet. Den plankorsningen har varit stängd sedan olyckan men ska nu officiellt tas ur bruk.

Drygt 60 miljoner euro

Antalet plankorsningar på banavsnittet kommer att minska, men alla plankorsningar avlägsnas inte. Sammanlagt finns det alltså över sjuttio plankorsningar varav 8 i Hyvinge, 15 i Nurmijärvi, 14 i Vichtis, 10 i Lojo, 18 i Raseborg och 7 i Hangö.

I den här artikeln behandlas åtgärderna på banavsnittet mellan Hangö och Lojo. I Ingå finns inga plankorsningar längs Hangö-Hyvingebanan.

Det här planeras i Hangö

Det här planeras i Raseborg

Det här planeras i Lojo

Konsekvenser av elektrifieringen

Byggnadsarbetena i samband med elektrifieringen av banavsnittet mellan Hangö och Hyvinge väntas inte orsaka några betydande konsekvenser, varken för den omgivande miljön eller Natura- och naturskyddsområden.

Arbetena utförs på ett smalt parti på båda sidor om järnvägsområdet. En bestående förändring är elstolparna och kontakttrådarna som placeras ut längs banan.

En miljömässig fördel som elektrifieringen för med sig är att den minskar risken för nedsmutsning av yt- och grundvattnet i olyckssituationer i och med att dieselloken ersätts med elfordon. Samtidigt försvinner också de skadliga utsläppen från dieselfordonen.

Trafikmärke med diesellok
Bildtext Godstrafiken på Hangö-Hyvingebanan kommer sannolikt att öka efter elektrifieringen.
Bild: Maria Wasström / Yle

De skadliga effekterna på kulturmiljön bedöms vara små förutom vid Harparskoglinjens skyttegravar som är en byggd kulturmiljö av riksintresse.

De krigshistoriska objekten förstörs delvis på grund av underfarten som ersätter plankorsningen Skogby hållplats, men objekten anses redan nu vara i förhållandevis dåligt skick.

Kan orsaka långa omvägar

De mest betydande negativa konsekvenserna av åtgärderna för att förbättra plankorsningssäkerheten berör invånarna på närområdet. De tvingas ta omvägar på grund av de plankorsningar som stängs och som det inte föreslås planskilda korsningar för.

Konsekvenserna blir störst för de invånare som dagligen eller nästan dagligen använder plankorsningarna som stängs. Man har försökt minska olägenheterna som omvägarna orsakar genom att bygga ersättande förbindelser eller förbättra de nuvarande förbindelserna.

Omvägarna orsakar olägenheter bland annat vid Ängsholmsvägen, Tynniåsvägen och Petter Forsströms väg i Lojo, Sannäs och Predium i Raseborg och Sandö i Hangö.

Den nuvarande kostnadskalkylen för hela projektet är 66,1 milj. Åtgärder som gäller just plankorsningarna i Västnyland beräknas kosta ungefär det här:

  • Plankorsningarna i Lojo 776 900 €
  • Plankorsningarna i Raseborg 6 078 200 €
  • Plankorsningarna i Hangö 397 800 €

Plan till påseende

Den nya järnvägsplanen finns alltså nu till påseende och privatpersoner som anser sig berörda av projektet kan göra anmärkningar på planen fram till 23 april.

Informationen är – som sig bör - tillgänglig på webben för alla men väl dold bland bland tiotals omfattande filer och bilagor. Den som vill bekanta sig med materialet i detalj kan söka sig vidare från den här länken. Därifrån kan man söka efter pdf-filen som heter Hyvinkää-Hanko RaS tiivistelmä SV.pdf. Då kommer du till ett sammandrag på svenska.

Diskussion om artikeln