Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nu är det klart: Nyland isoleras från resten av landet – polisen börjar kontrollera gränserna

Från 2020
Uppdaterad 28.03.2020 16:18.
Nu är Nyland isolerat - se video från en poliskontroll - Spela upp på Arenan

Nyland isolerades från de övriga landskapen i Finland klockan 00.00 den 28 mars för att stoppa coronavirusspridningen. Det innebär att fritidsresor förbjuds och att man får röra sig över gränsen bara om det är nödvändigt. Beslutet är exceptionellt i och med att gränserna inte stängts i fredstid tidigare.

Riksdagen gav grönt ljus för regeringens förslag om att isolera Nyland på fredagskvällen varefter statsrådet sammanträdde för ett extrainsatt möte om tillämpningsförordningen.

Grundlagsutskottets betänkande blev färdigt på kvällen strax före klockan 20 och riksdagen började behandla betänkandet klockan 20.39. Frågan behandlades i plenum fram till klockan 22.39 på fredagskvällen.

Grundlagsutskottet fick mycket tack i riksdagen för det jobb de gjort under fredagen. Också utskottets ordförande Johanna Ojala-Niemelä (SDP) tackade medlemmarna i utskottet.

Det räckte inte för riksdagen att godkänna regeringens förslag, utan statsrådet sammanträdde ännu klockan 23.30 för ett extramöte för att komma med tillämpningsförordningen innan begränsningarna kunde träda i kraft.

Gränserna stängs för tre veckor – fritidsresor förbjuds

Nylands gränser stängs fram till den 19 april. Begränsningen kan hävas tidigare om läget tillåter det.

Nu ska alltså invånarna i Nyland hålla sig inom landskapets område och invånare i de övriga landskapen kan inte resa till Nyland.

Var och en har ändå rätt att återvända till sin hemort eller bostadsort. Fritidsresor är förbjudna, men godstrafiken hindras inte.

Begränsningarna gäller heller inte möjligheten att röra sig inom Nyland.

Karta över det område där polisen kontrollerar Nylands gränser.
Bildtext På kartan ser du var kontrollstationerna ligger.
Bild: Yle / Derrick Frilund

Enligt ett pressmeddelande från statsrådet tillämpas rörelsebegränsningarna inte om det är nödvändigt att röra sig:

1) i myndighetsärenden

2) på grund av arbete, näringsverksamhet, studier eller för att utöva förtroendeuppdrag

3) för att göra militärtjänst eller fullgöra annan lagstadgad plikt

4) för att en nära anhörig behöver vård, om en nära anhörig dött eller är i livsfara, för att träffa sitt barn eller på grund av andra vägande personliga skäl

Polisen:"Inte hjältemodigt att försöka hitta kryphål i restriktionerna"

Polisen kontrollerar landskapsgränserna fram till att rörelsefriheten inte längre begränsas.

En person som rör sig över gränsen måste uppge varför hen gör det om polisen ber om en förklaring.

Polisen påpekar i ett pressmeddelande att resor som görs trots begränsningarna ska vara nödvändiga eftersom syftet med restriktionerna är att bromsa upp spridningen av viruset. Man ska undvika att överbelasta hälsovården och rädda människor på det sättet, är polisens budskap.

‒ Nu är det inte hjältemodigt att försöka hitta kryphål för att kunna kringgå kontrollerna eller restriktionerna. Nu gäller det alltså att följa anvisningarna och föreskrifterna. Det ligger i allas vårt intresse i denna situation, säger polisinspektör Konsta Arvelin vid Polisstyrelsen i pressmeddelandet.

Diskussion om artikeln