Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

När får man åka över gränsen och när stoppas man? Polisen svarar på 20 frågor om isoleringen av Nyland

Från 2020
Uppdaterad 28.03.2020 18:49.
Polisen ställer frågor till en bilist.
Bildtext När du tar dig över gränsen på väg in i eller ut ur Nyland vill polisen veta varför du gör det.
Bild: Lehtikuva

Nyland har spärrats av från de övriga landskapen och polisen bevakar gränserna. Frågorna bland allmänheten är många. Får man ta sig över gränsen för att hjälpa till med en flytt? Får man besöka den övriga familjen som är bosatt i ett annat landskap? Här svarar polisen på 20 av era frågor!

Nyland isolerades från de övriga landskapen i Finland klockan 00.00 den 28 mars för att stoppa coronavirusspridningen.

Det innebär att fritidsresor förbjuds och att man får röra sig över gränsen bara om det är nödvändigt. Men vad anses som nödvändigt och vad får polisen att avvisa dig vid gränsen?

Nedan har vi samlat en mängd frågor som kom upp under de två chattar som Svenska Yle höll i tillsammans med polisöverinspektör Maria Hoikkala på torsdagen och fredagen.

1. Om en arbetsgivare begär att arbetstagaren åker över gränsen fast arbetet skulle kunna skötas på distans, vem är det i sådana fall som bär ansvaret? Det vill säga: riskerar arbetstagaren att få straffavgift eller faller det på arbetsgivaren?

- Finns det en orsak som är relaterad till arbetet så är det ett undantag och ett straff kommer då inte på fråga. I övrigt är det upp till arbetsgivaren och arbetstagaren att komma överens om hur arbetet sköts på det lämpligaste sättet, säger Hoikkala.

På polisens webbplats skriver man så här om nödvändiga arbetsuppgifter:

“Det finns ingen definition av nödvändiga arbetsuppgifter, de avgörs fall för fall. Endast nödvändiga arbetsuppgifter är sådana att avvikelser från rörelsebegränsningarna kan göras med stöd av dem.”

2. Jag studerar och bor i Helsingfors men går på praktik i Åbo. Har jag möjlighet att fara över gränsen? Räknas praktik som arbetsresa?

- Om det är nödvändigt att du utför din praktik i Åbo så skulle jag spontant säga att det räknas som arbetsresa. Trots detta så är det alltid en bedömning från fall till fall som görs vid kontrollstationerna, säger Hoikkala.

3. Hur funkar det om man ska flytta bort från Nyland och den som kommer och hjälper en med att flytta och transportera sakerna bor utanför Nyland - kommer han in i Nyland för att hämta mig och mina saker?

- Om resan kan anses som nödvändig och det finns en grundad orsak så kan man avvika från begränsningarna. Bedömningen görs på kontrollstationen efter den utredning som man gett, säger Hoikkala.

På polisens webbplats står det att det är tillåtet att under begränsningstiden flytta från eller till Nyland. Hela flyttlasset måste ändå flyttas på en gång.

4. Hur ska jordbrukare som bor på gränsen och har åkrar på båda sidor om gränsen sköta åkerarbetet?

- Tanken är inte att försvåra det för t.ex. näringsidkare, så det beaktas i planeringen. Helsingfors polisinrättning är den som genomför det praktiska, säger Hoikkala.

5. Ifall man är skriven i Helsingfors för att man studerar där, men har åländsk hembygdsrätt, får man då resa ut ur Nyland för att åka hem till sin familj?

- I första hand ska alla onödiga resor undvikas och andra resor enbart om det finns en grundad orsak, och man anser att resan är nödvändig, säger Hoikkala.

6. Hur ser gränsen ut och var finns kontrollstationerna?

På bilden nedan kan du se vilket område som berörs och var övervakningen sker.

Karta över det område där polisen kontrollerar Nylands gränser.
Bildtext Gränsen för Nyland.
Bild: Yle / Derrick Frilund

7. Kan föderskor från Nyland fortfarande åka till Kotka för att föda? Och behövs det i så fall något skriftligt bevis på detta?

- Fortfarande, om det finns en grundad anledning till resandet så är det möjligt och en utredning om resans syfte och resmål kan ges muntligt eller skriftligt, säger Hoikkala.

8. Jag har en dotter som studerar i Sverige. Får hon komma hem en vecka och sedan åka tillbaka för att studera?

- Det är alltid tillåtet att återvända till sin hem- eller boningsort. Om din dotter är skriven i Nyland så är det tillåtet, säger Hoikkala.

Polis och beväringar bevakar Nylands gräns vid en kontrollstation gränsen mellan Lojo och Salo.
Bildtext Polisen bevakade gränsen vid en kontrollstation på gränsen mellan Lojo och Salo.
Bild: Lehtikuva

9. Jag bor i Helsingfors och får sannolikt ett nytt jobb i Sverige. Är det tillåtet att åka dit för att söka efter lägenhet och får mina föräldrar från Österbotten resa in i Nyland för att hjälpa med flytten?

- Under begränsningstiden ska resor undvikas, så sådana planer ska helst flyttas fram. Om det inte går så gäller det att förbereda sig på att ge en grundad orsak. Använder man flyttfirma är det fråga om näringsidkande, annars ska flytten undvikas om bara möjligt, säger Hoikkala.

10. Är arbetslöshet i Nyland och ett nytt jobb utanför Nyland, i övriga Finland, en tillräckligt bra orsak för att få flytta bort från Nyland?

- Det är bra om man kan påvisa vid kontroll att man fått arbete. Resor relaterade till arbete är tillåtna trots begränsningarna, säger Hoikkala.

11. Gällande barn som ska till den andra föräldern för umgänge utanför Nyland - hur vet polisen att det som föräldrarna säger faktiskt stämmer? Ska man har något slags bevis med sig?

- Polisen utgår ifrån att personer ärligt berättar om syftet, men uppstår det misstankar kan man eventuellt utreda på annat sätt genom registerkontroll eller dylikt. Ett dokument krävs inte, men det underlättar och gör kontrollen smidigare, säger Hoikkala.

Polisen vid en kontrollstation.
Bildtext Vissa handlingar kan vara bra att ha till hands för att försnabba gränsövergången.
Bild: Lehtikuva

12. Vad händer om polisen sedan inte anser att man har en tillräcklig vägande orsak för att korsa gränsen? Får man då vända från flyget man är på väg till eller stiga av tåget man sitter på?

- Tyvärr är det så att man får återvända dit man kommit ifrån. Därför är det viktigt att verkligen fundera på om det är absolut nödvändigt att resa, samt huruvida resandet uppfyller det som krävs, dvs. en vägande personlig orsak. Polisen kommer att få interna regler om hur nödvändigheten ska bedömas, säger Hoikkala.

13. Vår son studerar och är skriven i Raseborg. Men han har varit hemma på hemorten i Åboland sedan första veckan i mars. Han kommer att behöva besöka hälsovården i Raseborg. Kan han göra det och återvända till Åboland, eller fastnar han i Raseborg? Behöver han något bevis för polisen?

- Det räcker med en muntlig eller skriftlig utredning. Skriftligt är alltid smidigare och bättre. Om besöket är helt nödvändigt och inte kan ordnas på annat sätt så är det möjligt att det kan ses som en grundad orsak. Fortfarande är det bättre om det kan undvikas eller ordnas på ett annat sätt, säger Hoikkala.

Polisöverinspektör Maria Hoikkala i uniform.
Bildtext Polisöverinspektör Maria Hoikkala svarade på publikens frågor i Svenska Yles chatt i veckan.
Bild: Yle/Maria Tarvasaho

14. Vad räknas som ens hemort? Endast den ort där man är skriven? Om man exempelvis studerar i Helsingfors och är skriven där, men är hemma från Åland där familjen bor och man skulle vilja åka hem till dem, vad är det som gäller då?

- Som hemort räknas den hem- och boningsort som står i de officiella registren, det vill säga befolkningsregistret, säger Hoikkala.

15. Jag ska på jobb ikväll och köra långtradare till Vanda fram och tillbaka efter varor till butikerna. Frakt är ju tillåtet att köra, men min sambo hade funderat på att följa med, vilket hon ibland gör. Nu blev jag osäker om hon kan komma med och åka?

- Jag skulle rekommendera att du inte tar med dig din sambo ifall begränsningarna trätt i kraft. Du har en orsak som hör till ditt jobb, medan hon inte har det, säger Hoikkala.

16. Jag befinner mig i Nyland och kommer sannolikt att vilja gå på en begravning i Österbotten under den här tiden. Jag vore ytterst förvånad ifall vår relation inte faller under kategorin “nära anhörig” som jag tyckte nämndes. Finns det någon närmare precisering, och måste man exempelvis “bevisa” sitt ärende åt den kontrollerande polisen på något sätt?

På polisens webbplats där de listar svar på vanliga frågor sägs följande:

En nära anhörigs begravning är en grund för undantag från rörelsebegränsning. “I dessa fall görs en vid tolkning av begreppet nära anhörig”.

Personen som vill ta sig över gränsen ska vara beredd att “muntligt men tillförlitligt motivera” varför det är nödvändigt att ta sig över landskapsgränsen. Utöver begravning räknas även nedläggning av en nära anhörigs urna som ett personligt tungt vägande skäl.

17. Min flickvän befinner sig utomlands och tänker eventuellt återvända till Finland, ifall restriktionerna där förlängs ytterligare. Kommer jag kunna hämta henne från Helsingfors-Vanda flygplats med bil och sedan återvända till Vasa där vi bor? Orpo har ju undanbett återvändare från att använda kommunala transportmedel, men hur går det nu med att använda egen bil om man ska hämta någon från flygplatsen?

På polisens webbplats finns svar på en liknande fråga. Där står det så här:

"Begränsningen av rörelsefriheten gällande Nyland hindrar familjemedlemmar från att komma till Nyland om inte de har ett 1) tungt vägande personligt skäl som gör att 2) resandet är nödvändigt.

Om du inte tryggt kan ta dig från Nyland (karantän och risk för smitta) och hjälp av en familjemedlem är nödvändig, kan detta vara en grund för att avvika från rörelsebegränsningen. Polisen gör emellertid en bedömning från fall till fall.”

DESSA HANDLINGAR FÖRSNABBAR GRÄNSÖVERGÅNGEN

DESSA ORSAKER LISTAR POLISEN SOM GODTAGBAR GRUND

Inte förbjudet att röra sig inom Nyland

18. Hur är det med att vara på sjön, om man håller sig här i vår egen skärgård (Ekenäs)? Man överskrider alltså inte några gränser åt något håll. Får man då röra sig med båten, som man fritt inom Nyland får röra sig med bilen? Om man t.ex. bara far ut och kastar ankar eller tar i land på en holme?

- Det är en bra fråga. Begränsningarna berör ju all trafik och även sjötrafik övervakas. Det samma gäller på sjön som på vägarna. Inom Nyland får man röra sig. Det väsentligaste är att förhindra spridningen av smittan och undvika närkontakter. Det är bra att hålla i minnet hela tiden, säger Hoikkala.

Enligt Polisinspektör Konsta Arvelin som har intervjuats av Yle Uutiset är det gränsbevakningen som sköter övervakningen av båttrafik.

Försvarsmakten och beväringar stöder polisen vid kontrollstationerna.
Bildtext Beväringar stöder polisens arbete vid kontrollstationerna.
Bild: Lehtikuva

19. Är det okej att åka från Ekenäs till Lovisa?

- Begränsningarna berör trafiken till Nyland och från Nyland, inte inom Nyland, säger Hoikkala.

20. Kommer den långa tågtrafiken att löpa som vanligt? Jag bor i Karis och pendlar med tåg från Karis till mitt arbete i Helsingfors (båda inom Nyland). Kan jag pendla som vanligt? Måste jag visa upp ID och arbetsintyg?

- VR är den som funderar på tågtrafiken och polisen är den myndighet som enbart kontrollerar resenärerna och resornas nödvändighet. Det är bra att vara förberedd på förfrågningar om resans natur och finns det ett ID-kort från arbetet så gör det kontrollen smidigare. Utgångspunkten är nog att vi tror på vad människor säger – en muntlig eller skriftlig utredning räcker, säger Hoikkala.

Polisinspektör Konsta Arvelin svarar till Yle Uutiset på följande sätt gällande en liknande fråga om identitetsbevis:

- Orsaken till resan samt identiteten kan fastställas muntligt. Polisen har också möjlighet att ty sig till dataregister.

Så här påverkas du - regeringens begränsningar i korthet

Diskussion om artikeln