Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Få barn gör det svårt att satsa på språkbad i Ingå

Från 2020
Pojke gör uppgifter i skolan
Bildtext Det finns för få barn i Ingå för att ordna språkbadsgrupper, anser bildnings- och välfärdsnämnden.
Bild: Mostphotos

Det är inte motiverat att börja med språkbadsverksamhet i Ingå. Orsaken är att åldersklasserna är små och det skulle bli svårt att ordna undervisningen på lång sikt, anser bildnings- och välfärdsnämnden.

I stället vill nämnden inkludera lekfinska och -svenska i planen för småbarnspedagogik.

Tjugo fullmäktigeledamöter lämnade i september 2019 in en motion om möjligheterna att inleda språkbadsverksamhet i småbarnspedagogiken och årskurserna ett till sex i Ingå.

Bildnings- och välfärdsnämnden har nu utrett frågan och kommit fram till att det inte är motiverat.

I daghemmen skulle det vara utmanande att ordna språkbadsverksamhet eftersom det redan nu är svårt att hitta utbildad personal. Eftersom daghemsgrupperna är små är det också svårt att bilda både svenska-, finska- och språkbadsgrupper.

Också i skolorna finns motsvarande utmaningar. Eftersom elevantalet minskar är det inte en smart användning av resurser att dela in dem i svenskspråkiga, finskspråkiga och språkbadsgrupper.

Dessutom kan antalet elever som väljer språkbadsgruppen varierar stort varje år.

Eleverna skulle inte heller ha möjlighet att fortsätta i en språkbadsgrupp då de fortsätter i årskurs sju till nio i Virkby i Lojo.