Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Stadsdirektören: Raseborg borde inte gå med i Apotti i det här skedet

Från 2020
Uppdaterad 31.03.2020 06:50.
Lääkäri
Bildtext Det är meningen att Apotti ska används som ett gemensamt system för specialsjukvården och kommunernas social- och hälsovård.

Raseborgs stadsdirektör håller inte med social- och hälsovårdsnämnden om det nya patientdatasystemet Apotti. På stadsstyrelsens möte (30.3) gick han emot nämndens förslag att staden borde gå med i datasystemet.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist anser att det skulle medföra stora ekomiska risker och osäkerhet att gå med i Apotti i det här skedet.

Orsaken är bland annat att det är oklart när social- och hälsovårdsreformen genomförs och hur det kommer att påverka kommunerna. Därför borde Raseborg vänta med att fatta beslut om att gå med i Apotti eller inte, menar Lundqvist.

Han anser att staden klarar sig med de befintliga patientdatasystemen och att man kan uppdatera dem enligt behov.

Apotti skulle enligt beräkningarna kosta Raseborg närmare 26 miljoner euro fram till år 2028.

Raseborgs stadsstyrelse beslöt enhälligt att föreslå stadsfullmäktige att staden inte går med i Apotti i det här skedet. Stadsstyrelsen utvärderar situationen i Nyland gällande Apotti före tidsfristen 20.4.2020.

Stadsdirektören på samma linje som social- och hälsovårdsdirektören

Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen gick emot social- och hälsovårdsnämndens förslag. Nämnden beslöt i torsdags (26.3) att föreslå styrelsen att Raseborg ska skaffa det nya patiendatasystemet.

Nämnden gick i sin tur mot social- och hälsovårdsdirektör Benita Öhbergs förslag att staden inte går med i Apotti. Enligt Öhberg borde Raseborg vänta tills det har fattats en separat lösning för social- och hälsovårdsreformen.

Raseborg borde också vänta tills det blir klart vad de övriga så kallade C10-kommunerna i Västnyland beslutar, anser Öhberg.

På social- och hälsovårdsnämndens möte föreslog Petra Baarman (SDP) att Raseborg beslutar att skaffa det nya patiendatasystemet.

Nämnden röstade om frågan och Baarmans förslag fick fem röster. Fyra ledamöter röstade för beredningens förslag och två ledamöter var frånvarande.

Det är stadsfullmäktige som fattar det slutliga beslutet i frågan.

Grundtrygghetsnämnden: Hangö borde också gå med

Också i Hangö gick grundtrygghetsnämnden emot förslaget att ännu inte fatta något beslut om att gå med i Apotti. Staden borde följa med vad de övriga kommunerna beslutar, enligt beredningen.

Men grundtrygghetsnämnden beslöt (26.3) föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att Hangö tar i bruk Apotti.

Samtidigt ber nämnden fullmäktige reservera en summa på närmare 141 000 euro i årets budget för att skaffa sex aktier i bolaget Apotti.

De årliga kostnaderna är sammanlagt 6,5 miljoner euro fram till år 2029. Investeringskostnaderna som kan avskrivas fram till slutet på år 2028 omfattar 2 miljoner euro

Därtill kommer en anslutningsavgift på 380 000 euro.

Förslaget inför Hangö stadsstyrelses möte (30.3) var ändå att Hangö inte heller går med i Apotti. Förslaget godkändes och går nu vidare till stadsfullmäktige.

Ingen västnyländsk kommun har ännu gått med i Apotti

Datasystemet Apotti ersätter de befintliga systemen inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och samlar all information om patienternas vård på ett och samma ställe. På det sättet är det meningen att patientsäkerheten förbättras och vården löper smidigare.

Raseborgs och Lojo sjukhus tog i bruk Apotti den första februari.

Meningen att Apotti ska används som ett gemensamt system för specialsjukvården och kommunernas social- och hälsovård. Men hittills har ingen västnyländsk kommun tagit i bruk det.

Mycket hänger på om Esbo beslutar att gå med i Apotti eller inte. Esbo är den största kommunen bland C10-kommunerna, som samarbetar kring bland annat vård och upphandling.

Kommunerna ska meddela före den 24 april om de ansluter sig till Apotti. Apotti har meddelat att bolaget efter det datumet inte kommer att delta i upphandlingar.

Artikeln har uppdaterats 31.3 klockan 6.45 med uppgiften att Raseborgs stadsstyrelse beslöt att staden inte går med i Apotti i det här skedet.

Artikeln har uppdaterarats 31.3 klockan 6.50 med uppgiften att Hangö stadsstyrelse föreslår fullmäktige att staden inte går med i Apotti i det här skedet.

Diskussion om artikeln