Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Dansk varning: Coronakaoset kan utnyttjas av brottslingar, extremgrupper och främmande makter

Från 2020
En ensam dansk polis står vid avspärrningsband på tom gata i Köpenhamn.
Bildtext Både polis och militär bistår samhället i kampen mot corona-viruset. Men det krävs också andra slag av försvar.
Bild: EPA/Keld Navntoft

Hotet om cyberangrepp är större än vanligt och skärps ytterligare med coronakrisen. Den danska försvarsministern Trine Bramsen varnar för ondsinta cyberkriminella som utnyttjar krissituationen.

När de nordiska försvarsministrarna höll möte på måndagen var frågan om coronaviruset överst på agendan. Mötet hölls per telefon och uppges ha räckt en timme.

Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen (C) deltog inte i mötet, eftersom det var regeringsmöte och presidentföredragning samtidigt. Finland representerades på tjänstemannanivå.

Det är Danmark som har ordförandeskapet i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.
Ett fåordigt pressmeddelande har publicerats av det danska försvarsministeriet.

- Det nordiska försvarssamarbetet utgör ett viktigt bidrag till den regionala säkerheten och stabiliteten i Norden, inte minst under kriser. Det är nu vårt goda samarbete visar hur viktigt det är, säger den danska försvarsministern Trine Bramsen, socialdemokrat, i pressmeddelandet.

Coronakrisen ingen militär fråga, men försvaret bistår

Coronakrisen påminner inte så mycket om de traditionella hot som Försvarsmakten förbereder sig för. De nordiska försvarsministrarna redogjorde på mötet för sina insatser i kampen mot covid-19.

I många länder har hemvärnet kallats in. I Sverige har försvarets sjukvårdskompanier byggt upp fältsjukhus med intensivvårdsplatser för coronapatienter.

I Danmark bistår försvaret med militärhelikoptrar som transporterar akutsjuka patienter i “vuxenkuvöser” för att inte sprida smitta på vägen.

Från finländsk sida redovisades för hur försvarsmakten har bistått polisen i stängningen och kontrollen av de nyländska gränserna. Några sådana gränsstängningar har inte gjorts i de övriga nordiska länderna.

Fyra försvarsministrar och en generaldirektör på rad vid ett podium: Danmarks Trine Bramsen, Finlands Antti Kaikkonen, Sveriges Peter Hultqvist, Islands Arnór Sigurjónsson och Norges Frank Bakke-Jensen.
Bildtext Förra gången möttes de nordiska försvarsministrarna "på riktigt" i november, nu på telefon.
Bild: AFP / Lehtikuva

Varning för cybersäkerheten

Cybersäkerheten är en fråga som sysselsätter många i Danmark. Av försvarsministrarnas pressmeddelande framgår inte om de har diskuterat frågan.

Den danska försvarsministern Trine Bramsen har varnat för att den globala epidemin ökar sårbarheten. Det var budskapet i ett pressmeddelande senaste vecka.

- Många arbetar hemma och håller möten online. Undervisningen och annan stor aktivitet sker på nätet från hemmen. Det ger möjlighet för cyberkriminella att utnyttja en sårbar situation, varnar ministern.

Hotet om cyberangrepp måste tas mer allvarligt än någonsin. Krisen kan missbrukas av kriminella för att sprida skadliga program och rikta angrepp mot datorer och it-system.

Problem för Norden

Det är viktigt att inte ge avkall på säkerhetsrutiner, för då riskerar vi bli lätta mål, säger försvarsminister Trine Bramsen. Det är bland annat viktigt att vara uppmärksam på falsk e-post från okända avsändare.

Detsamma har kommunikationsminister Timo Harakka (SDP) sagt. Vid presskonferensen på fredagen sa Harakka att säkerheten är i skick trots en avsevärt ökad trafik i Finlands datornät. Han gladde sig över att kapaciteten räcker för allt hemarbete, uppmanade alla att uppdatera sina säkerhetsprogram.

- En del lurendrejare finns på nätet på grund av coronaviruset. Mediciner, hjälp och säkerhet erbjuds. Var försiktig! Klicka inte på misstänkta länkar, uppmanade kommunikationsminister Timo Harakka. Men problemen kan vara större än så.

Långtradare i hög hastighet passerar dansk gränsskylt.
Bildtext Så här enkelt vill danskarna inte att det ska vara nu att ta sig över gränsen. Varken för virus eller cyberbrottslingar.
Bild: AFP / Lehtikuva

"Eldorado för främmande makter"

Det är inte enbart inrikes kriminalitet som hotar, påpekar man i Danmark.

Coronapandemin kostar inte bara många människoliv och drabbar ekonomin hårt. Den eskalerande krisen är också ett eldorado för främmande makter och extremistgrupper som utnyttjar det kaotiska tillståndet på flera fronter, skriver den danska tidningen Jyllands-Posten.

Tidningen menar att de förhoppningsfulla förväntningarna om en ny kollektiv internationell empati och solidaritet kan slå fel. Jyllands-Posten har talat med experter från svensk och norsk säkerhetstjänst.

De varnar för medlemsvärvande våldsamma extremistgrupper. Det kan också handla om främmande makters målinriktade uppköp av nödlidande och krisdrabbade företag i Norden.

Tidningen nämner negativa och falska påverkningskampanjer som skadar handel, ekonomi och turism. Eller spionage, cyberangrepp och insamling av underrättelseinformation om krishantering och beredskapsplaner.

Coronahat mot fiender och myndigheter

Den norska polisens säkerhetstjänst, (PST), varnar för uppmaningar till extremistgrupper om att sprida coronavirus och försöka smitta ner extremisternas fiender.

Ökat hat mot norska myndighetspersoner är också att vänta, enligt PST i Norge.

- Varje utländsk underrättelsetjänst har till uppgift att följa med hälsotillståndet och det mentala tillståndet i andra länder, säger den danska polisens underrättelsetjänst PET till Jyllands-Posten.

Där är man övertygad om att det i Ryssland och andra länder sitter kloka huvuden som vill utnyttja situationen för att skapa kaos. Man vill ha splittring, otrygghet och minskad tillit till ledningen bland medborgarna i andra länder.

I Köpenhamn vill underrättelsepoliserna bland annat hålla ett vaksamt öga på trollfabrikerna i Sankt Petersburg.

Diskussion om artikeln