Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Presidenten föreslog en operativ grupp som håller hela coronakrisen i sin hand - läs brevväxlingen mellan presidenten och statsministern

Från 2020
Uppdaterad 31.03.2020 12:22.
Republikens president Sauli Niinistö lutar kinden mot pekfinget.
Bildtext Presidenten bekymrar sig för hur coronakrisen sköts operativt.
Bild: Juha Kivioja / Yle

Det brev president Sauli Niinistö skickade till statsminister Sanna Marin (SDP) om en speciell krisgrupp för coronaepidemin publicerades i dag. Också Marins svar på brevet har nu publicerats.

I ett brev daterat förra veckan föreslog Niinistö för Marin och de andra centrala ministrarna att Finland grundar en operativ grupp för att förbättra framförhållningen i kampen mot coronaviruset.

Presidenten jämför gruppen med en "operativ knytnäve".

Enligt uppgifter till Yle Uutiset har hela regeringen diskuterat brevet, men beslutat att någon sådan knytnäve inte behövs. I stället har regeringen breddat den grupp som sedan tidigare jobba med coronakrisen.

Så här skriver presidenten i ett brev till statsministern den 26 mars:

Brevet har översatts av redaktör Sara Langh på Svenska Yle.

Ärade statsminister, bästa ministrar

Jag beklagar att jag åter måste besvära Er, men jag hoppas Ni hinner läsa detta innan statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministergrupp möts i morgon.

Vi har det värsta framför oss. Ni kommer att stå inför mycket svåra beslut, och svåra beslut har redan fattats.

Men det räcker inte enbart med beslut - de ska också ledas operativt. Det är också viktigt att vi känner till coronasituationen i sin helhet, och helst också har den under kontroll.

Det räcker inte med att konstatera att myndigheterna i enlighet med sin tjänsteplikt ser till att besluten förverkligas. Det operativa förverkligandet betyder mycket framförhållning, så att det står klart vilka praktiska konsekvenser besluten har för hela maskineriet.

Jag upprepar min tanke om en "operativ knytnäve" - en grupp som kartlägger problemen, inhämtar information, samlar allt kunnande från den privata och den offentliga sektorn och förser regeringen med en lägesbild och förslag om vad som bör göras.

Gruppen skulle alltså helt och hållet ägna sig åt coronakrisen.

Det här skulle inte vara att förbigå regeringen, tvärtom. De operativa åtgärderna framskrider snabbt och kontrollerat då regeringen kan dra upp riktlinjer efter att ha övervägt olika välunderbyggda handlingsalternativ.

Vi står med säkerhet inför stora utmaningar - utmaningar som vi i dag inte kan förutspå. Regeringen har ett stort arbete framför sig med lagstiftning och allmänna förhållningsregler. En grupp som arbetar intensivt med det praktiska skulle garantera att hjulen rullar som de ska på alla fronter.

Sauli Niinistö

Så här svarar statsministern Sanna Marin på brevet:

Brevet har översatts av redaktör Lars Gustafsson på Svenska Yle:

Ärade Republiken Finlands president,

Jag tackar er för ert meddelande och för samarbetet hittills för att dämpa coronavirusepidemin. Jag tackar er också för att ni genom er egen verksamhet och era inlägg riktade till medborgarna har stött arbetet med att säkerställa medborgarnas hälsa och välfärd.

Ni har rätt i att vi behöver föregripande beredning. Besluten måste grundas på förslag som beretts under tjänsteansvar, och som stöds av en heltäckande lägesbild och föregripande operativ förmåga. Samtidigt bör ansvarsförhållandena förbli tydliga, såväl statsrådets ansvar som den enskilda beredarens tjänsteansvar. Tydliga ansvarsförhållanden är väsentliga också utåt när krisen framhäver behovet av att informera finländarna om läget. Jag tar för regeringens del ert förslag om en krisgrupp under övervägande. Vi diskuterar frågan bland statsrådets medlemmar.

Sanna Marin
Statsminister

Korrigering den 31.3.2019: Rubriken ändrades till att presidenten "föreslog" istället för "kräver".

Diskussion om artikeln