Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Dödligheten i coronaviruset rätt låg i Kina – under en procent enligt en färsk studie

Från 2020
Uppdaterad 01.04.2020 12:41.
På måndag kväll lystes Cheopspyramiden i utkanterna av Kairo upp med ett budskap till alla om att hålla sig hemma och i säkerhet under coronautbrottet.
Bildtext På måndag kväll lystes Cheopspyramiden i utkanterna av Kairo upp med ett budskap till alla om att hålla sig hemma och i säkerhet under coronautbrottet.
Bild: AFP / Lehtikuva

Dödligheten i covid-19 är lägre än vad som tidigare uppskattats. Åtminstone om man ska tro en färsk studie gällande Kina som publiceras av den respekterade medicinska tidskriften The Lancet. Forskarna kom där fram till en genomsnittlig dödlighet på 0,66 procent.

Det som tycks skilja den aktuella studien från tidigare studier är att forskarna här försökt beakta det stora antalet smittade som har lindriga symptom och som aldrig rapporteras.

Tidigare uppskattningar av dödligheten hos bekräftat smittade har varierat från två procent till åtta procent. Exempelvis Världshälsoorganisationen WHO har uppskattat dödlighetsprocenten till två-tre procent.

Men precis som exempelvis Institutet för hälsa och välfärd (THL) konstaterat är dödligheten i sjukdomen svår att uppskatta, eftersom symtomfria och lindrigare fall inte nödvändigtvis observerats eller rapporterats.

Den nu aktuella internationella forskargruppen har huvudsakligen samlat data från Fastlandskina och Hubei-provinsen i Kina, men också gjort jämförelser med uppgifter från 37 andra länder fram till den 25 februari.

De uppskattar dödligheten bland bekräftade fall av covid-19 till 1,38 procent. Men när de tar i beaktande sin uppskattning av orapporterade smittofall kommer de alltså fram till en genomsnittlig dödlighet på bara 0.66 procent.

Dödligheten stiger brant bland de äldre

Studien visar ändå att dödligheten stiger brant bland de äldre smittade.

Enligt studien är dödligheten bland barn under nio år i genomsnitt 0,0016 procent, men den stiger upp till 7,8 procent bland dem som är över 80 år gamla.

Ju äldre de smittade är desto större andel av dem behöver också sjukhusvård för covid-19.

Av dem som är i 60-årsåldern behöver 11,8 procent sjukhusvård. 16,6 procent av dem som är i 70-årsåldern tvingas söka sjukhusvård. Den procenten stiger till 18,4 procent bland dem som är över 80.

Forskarna varnar alltså för att inga sjukvårdssystem klarar av att en alltför stor del av befolkningen insjuknar samtidigt.

I den här studien har man inte tagit i beaktande underliggande sjukdomar, eftersom forskarna inte haft tillgång till de uppgifterna. Forskarna påpekar att antalet underliggande sjukdomar ofta korrelerar med stigande ålder.

Rättelse 1.4.2020 klockan 12.40: Vi har ändrat i artikeln så att det tydligare kommer fram att siffran 0,66 procent gäller uttryckligen för Kina.

Källor: The Lancet, eurekalert.org, Yle, THL

Diskussion om artikeln