Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förbättrat syreläge i Östersjön – situationen "exceptionellt god" i Finska viken

Från 2020
Uppdaterad 31.03.2020 14:23.
En strand med stora släta stenar. Stora vågor slår mot stenarna och himlen är grå.
Bildtext Finska vikens vatten har den här vintern blandats om ända ner till 100 meters djup.
Bild: Yle / Mira Bäck

Anmärkningsvärda förändringar har observerats i Finska viken, rapporterar Finlands miljöcentral. Syresituationen beskrivs som exceptionellt god i viken och även i Östersjöns huvudbassäng har läget förbättrats.

Med undantag för de östligaste observationsstationerna hade Finska vikens vatten i slutet av januari blandats om ända ned till 100 meters djup.

Det här är bra eftersom det syrerika övre skiktet då blandas med de mera syrefattiga vattenmassorna nere på djupet. Och mycket riktigt kunde man vid månadsskiftet januari-februari observera synnerligen mycket syre i vattnet ända ner till omblandningsdjupet.

Enligt Finlands miljöcentral var Finska vikens syresituation exceptionellt god jämfört med situationen under tidigare årtionden.

Något giftigt svavelväte observerades över huvud taget inte i Finska viken. Fosforhalterna i ytvattnet var däremot ovanligt höga.

Skärgårdshavet varmare än normalt

Den milda förvintern ledde till att havsvattnets yttemperatur i Skärgårdshavet vid månadsskiftet januari-februari var 1–2 grader högre än normalt.

Syresituationen i Skärgårdshavet var god. Halterna av upplöst fosfor låg på genomsnittlig nivå eller något högre.

Höga fosforhalter i Bottenhavet – leder till algblomning

I Bottenhavet var salthalten på djupet högre än under tidigare år.

Mindre positivt är att man också observerade högre fosforhalter än genomsnittet. Under 2010-talet har halterna av upplöst fosfor i Bottenhavet så gott som fördubblats.

Det här ökar sannolikt förekomsten av algblomning under den kommande sommaren, även om halterna av överskottsfosfor är lägre än förra året.

Mera syre också i huvudbassängen

I Östersjöns huvudbassäng har syreläget förbättrats en aning i jämförelse med i fjol. Men i den norra delen är vattnet ändå syrefattigt under 75–80 meters djup.

Den förbättrade syresituationen och den ökade salthalten tyder på att det har kommit in saltare och syrerikare vatten till Östersjön via de danska sunden efter slutet av 2019.

Mängden upplöst fosfor nära botten i Östersjöns huvudbassäng var mindre den här vintern än vid motsvarande tidpunkt förra året.

Det var havsforskningsfartyget Aranda som undersökte situationen i Finlands havsområden mellan den 21 januari och den 7 februari.

Diskussion om artikeln