Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Uppsökande ungdomsarbete och verkstäder utmanas av coronakrisen – samtidigt drar staten in en miljon i stödpengar

Från 2020
Uppdaterad 01.04.2020 08:37.
Handledare Mia Walberg hjälper studerandena med illustrationer
Bildtext Arbetskontrakten är på is och verkstäderna är tomma, det är verkligheten just nu för de ungdomar som annars deltar i arbetsprövning och arbetsrehabilitering.
Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén

Ungdomsverkstaden i Jakobstad ligger öde. Kontrakten stoppades på grund av coronakrisen.

- Det är olyckligt, de unga har ett stort behov av ett sammanhang och dagliga rutiner, säger Beni Edström på After Eight i Jakobstad.

Samtidigt vill staten spara en miljon euro inom det uppsökande ungdomsarbetet.

Förra året hade de uppsökande ungdomsarbetarna kontakt med
nästan 21 000 unga i Finland.

Fler än 14 000 unga deltar i arbetsprövning och -rehabilitering på ungdomsverkstäder. Nu ligger arbetskontrakten på is och verkstäderna är tomma. Ungdomarna har ingenstans att gå om dagarna.

- Det är mycket oroande. Ungdomsverkstäderna ger en meningsfull sysselsättning som leder framåt och de unga har en orsak att stiga upp om morgnarna, säger Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet på Regionförvaltningsverket.

När man inte har någonstans att gå eller någon meningsfull sysselsättning är det lätt att man svänger på dygnet och blir passiv säger Risku.

Niclas Risku är överinspektör för ungdomsväsendet på Regionförvaltningsverket.
Bildtext Överinspektör Niclas Risku.
Bild: Johanna Ventus.

Tomt i After Eights verkstad

På After Eight i Jakobstad är verkstaden tom. Regeringen har rekommenderat att inga av de 30 ungdomarna ska vara fysiskt närvarande.

Många av ungdomarna på After Eight deltar i arbetsprövning eller arbetsrehabilitering,

- Nu ligger alla de här kontrakten på is, säger Elin Härmälä som är ansvarig för föreningens ekonomi.

- Det är olyckligt eftersom det oftast är de här unga som har ett stort behov av ett sammanhang, gemenskap och dagliga rutiner, säger Beni Edström som basar för verkstaden på After Eight.

Beni Edström och Elin Härmälä ser på skisser över hur Storgatan 4 kan se ut i framtiden.
Bildtext Beni Edström och Elin Härmälä är inte säkra på om distansarbete fungerar för deras verksamhet.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Håller kontakten digitalt

Niclas Risku säger att få, om ens någon, ungdomsverkstad helt lagt ner sin verksamhet, istället hittar man på nya sätt att hålla kontakten med de unga. Man använder digitala verktyg och kan eventuellt träffas utomhus.

Beni Edström säger att After Eight inte är en skola, men inte heller en helt vanlig arbetsplats även om ungdomsverkstaden är mycket arbetslik. Att ge distansuppgifter är inte så enkelt.

- Vi jobbar ju väldigt fysiskt direkt och nära tillsammans med de unga och ofta i grupper. Jag tror att gruppdynamiken många gånger är det bästa medlet att föra saker framåt, säger Edström.

Behovet av stöd kommer att växa

Vad man kan göra i nuläget är att hålla en daglig kontakt och visa att ungdomsarbetarna finns till för de unga.

En lösning är att skapa "gör det själv"-kassar med uppgifter som de unga får göra hemma, som ett substitut för den dagliga verksamheten.

- De uppsökande ungdomsarbetarna finns också tillgängliga för de unga, säger Edström.

Elin Härmälä säger att behovet av stöd antagligen kommer att vara ännu större efter coronakrisen. Redan nu jobbar personalen på högvarv i och med alla oklarheter som krisen fört med sig.

- Jag tror att vi kommer att ha ett stort behov av både ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete efter det här. Frågan är hur vi stiger från det här, säger Härmälä.

Staten sparar en miljon på uppsökande ungdomsarbete

Samtidigt som coronakrisen slog till kom beskedet om att staten drar in en miljon euro i understöd till den uppsökande verksamheten. Det oroar Camilla Sjöskog som är uppsökande ungdomsarbetare i Jakobstad.

Förra året var ett rekordår, de uppsökande ungdomsarbetarna hade kontakt med nästan 300 unga.

- Det finns behov av ännu mera resurser och det finns många unga som vi inte ännu kommer i kontakt med. Coronakrisen kommer antagligen att ytterligare förvärra läget säger Sjöskog.

Mikaela Löv
Bildtext Camilla Sjöskog tror att pandemin kommer att föra med sig långtgående konsekvenser. Risken är att unga hamnar i kläm, tror hon.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Coronakrisen har åtminstone inte hittills lett till någon anstormning, kontakterna är ungefär lika många som vanligt. Men Sjöskog säger att vi antagligen kommer att se konsekvenserna senare.

- Jag tror att coronakrisen kommer att föra med sig långtgående påverkningar. Många vuxna blir permitterade och det kan bli svårt för de unga att hitta jobb. Risken är att de unga hamnar i kläm, säger Sjöskog.

Sjöskog säger att de uppsökande ungdomsarbetarna har kontakt med de ungdomar som inte kan går till verkstaden. En del tycker att det är skönt att vara hemma, medan andra tycker att det är jobbigt.

- Många ungdomar upplever mera ångest, ovissheten är allra värst. De som mår bättre kan ta det med större ro, men de som har mera utmaningar i livet känner sig mera ångestfyllda.

Restaurangkök, kock rör om i gryta, i förgrunden färdiga portioner på bord.
Bildtext Köket på After Eight.
Bild: Rasmus Tåg / Yle

De uppsökande ungdomsarbetarna jobbar nu till största del på distans och håller kontakt med ungdomar genom sociala medier, telefon och genom att träffa de unga utomhus.

- De är inte ensamma fast vi inte träffas ansikte mot ansikte. Det finns möjlighet att kontakta oss, även för nya ungdomar som vi inte haft kontakt med förr, säger Sjöskog.

Är du orolig för att verksamheten för unga stannar av, att de unga är ensamma hemma?

- Jo jag är orolig. Många har det svårt sedan tidigare och den här situationen gör inget lättare. För dem som kommit igång med rutiner och rehabiliterande arbete omkullkastas allt det arbete de gjort. Det kommer att ta tid att reparera skadan, säger Sjöskog.

Att satsa på de unga är pengar på banken

Tidpunkten för att spara in pengar är synnerligen olämplig säger Niclas Risku. Det uppsökandet ungdomsarbetet och ungdomsverkstäderna både förebygger problem och reparerar problem som redan uppstått.

- Uppsökande ungdomsarbetare är en första kontaktpunkt i samhället för många unga. De uppfattas inte som en myndighet, och både uppsökare och ungdomsverkstäder är varma ställen i samhället, säger Risku.

Risku säger att det som sker nu kommer att ta lång tid att reparera. Det kommer att finnas ett stort behov av stöd och hjälp i coronakrisens efterdyningar.

- De här insbesparingarna kom synnerligen olämpligt, och är ett steg bakåt även utan coronapandemin. Att satsa på ungdomsarbete är som att sätta in pengar på banken, säger Risku.

Nu hänger det på kommunerna

När staten sparar in är det upp till kommunerna att skjuta till pengar om man vill bevara det befintliga ungdomsarbetet.

Camilla Sjöskog tror på den positiva påverkan det uppsökande ungdomsarbetet ger. Redan genom att hjälpa en handfull ungdomar är den uppsökande ungdomsarbetarens årslön intjänad.

- När man ser på hur mycket en ung person som inte lyckas skapa sig en framtid kostar samhället visar beräkningar att vi räddat vår egen årslön genom att hjälpa fem ungdomar. Då ska man komma ihåg att vi har trehundra kontakter per år, säger Camilla Sjöskog.

Diskussion om artikeln