Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kämpa och samtidigt vara rädd - vårdpersonal förbereder sig för den påförda arbetsplikten

Från 2020
Skyddskläder och plasthandskar.
Bildtext Beredskapslagen möjliggör att vårdpersonal kan tvångsinkallas för att sköta corona-patienter.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Den beredskapslag som är i kraft till den 13 maj ger myndigheterna mandat att tvångsinkalla personer med vårdutbildning i åldern 18–67 år. Det finns osäkerhet om vad arbetsplikten i detalj innebär. Hoppas arbetsgivare känner ansvar, fast det mesta nu tycks vara tillåtet, säger vårdfacket Tehys representant i Jakbostadsnejden.

Förordningen om påförd arbetsplikt ska inte tillämpas för att lappa på den arbetsbrist som redan finns och har funnits i hälso-och sjukvården.

– Om man (arbetsgivaren) flyttar personal, avbokar semester eller jobbar längre arbetspass måste det bero på coronavirusepidemin och inte på att man har otillräckligt med vårdare i vardagen, säger Kim Yli-Pelkola, huvudförtroendeman för Tehys fackavdelning för Jakobstadsnejden.

Han jobbar också inom jouren i Jakobstad och som biträdande avdelningsskötare.

Han säger att det finns stridsvilja i vårdpersonalen.

– Vad jag har förstått är alla beredda att jobba. Vi ska kämpa oss igenom den här krisen och ställer upp, säger Yli-Pelkola.

Det här kan stoppa inkallningen

Aktumottagningen vid Vasa centralsjukhus.
Bildtext Covid-19 patienter ska vårdas på Vasa centralsjukhus.
Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle

Jobba på annan ort

I Österbotten ska covid-19 patienter i första hand vårdas på Vasa centralsjukhus.

Yli-Pelkola understryker att flyttning av personal bara hittills har diskuterats flyktigt inom ledningsgruppen på hans arbetsplats, Malmska sjukhuset i Jakobstad.

Uppstår brist på personal i Vasa, där covid-19 patienter i första hand ska vårdas, kan man eventuellt flytta personal dit från det övriga österbottniska arbetsfältet, även Jakobstad.

I Jakobstad har det hittills handlat om att personal har varit tvungen att byta arbetsskift, för att kollegor återvänt från semester utomlands och sedan tillbringat två veckor i karantän.

Närvårdare Ann-Catrine Enlund är förberedd på att hon kan få byta skift.

– Jag jobbar bara natt för tillfället, men jag är beredd på att jag eventuellt måste ta några dags- och kvällsskift också.

Enlund jobbar på ett vårdhem i Nykarleby. Hon vårdar äldre, där den äldsta är 101 år.

Hon är också införstådd med att hon kan bli tvungen att ge sin insats i kampen mot coronaviruset på någon annan ort.

Hennes huvudstation är där hon nu jobbar, men Ann-Catrine menar att hon kan bli flyttad inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk som är hennes arbetsgivare.

– Det kan ju hända att man hamnar i Larsmo eller Jakobstad, säger Enlund och säger att då blir hennes arbetsväg mellan 30 och 40 kilometer.

Vårdfacket Tehy har lyft upp några än så länge olösta problem kring arbetresor till annan ort. Till exempel hur arbetsresor görs utan tillgång till bil och vem ersätter dem.

Rätt vårdare på rätt plats

Arbetsplikten gäller både den offentliga och den privata hälso- och sjukvården.

Yli-Pelkola säger att bland det viktigaste är att de människor som flyttas till olika avdelningar kan sin sak, att arbetsgivaren i god tid introducerar till de nya arbetsuppgifterna.

– I Jakobstad har vi börjat sammanställa namn på utbildad dagvårdspersonal. Om social- och hälsovårdssidan behöver deras insats kan de (här personerna) sedan komma och jobba, säger Yli-Pelkola.

Lääkäri
Bildtext Också om arbetsplikten betyder omflyttningar av vårdpersonal måste alla vara kunniga i sina arbetsuppgifter och ha fått introduktion, säger huvudförtroendeman Kim Yli-Pelkola.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Rädsla för smitta och förlorad semester

Den här tiden på året börjar var och varannan se fram emot sommaren och semester.

– Klart att många är oroliga för att det här påverkar semestrarna, säger Enlund.

Yli-Pelkola hoppas att arbetsgivaren låter vårdpersonalen hålla sina semestrar, om coronavirusepidemin inte härjar på orten.

Vit syrenbuske blommar
Bildtext Den här tiden på året börjar semestern vara en viktig sak som man ser fram emot, säger närvårdare Ann-Catrine Enlund.
Bild: Yle/ Nora Engström

En annan ängslan som vårdare har är rädslan för att i misstag bli smittade och själv insjukna, säger Yli-Pelkola.

Han tror att skyddsutrustningen kommer att räcka till, men ett osäkert moment är alla de som söker vård men inte misstänker att de kan vara corona-smittade.

Nu är nästan allting möjligt för arbetsgivaren

Vårdfacket Tehy har poängterat vikten av att följa upp att arbetsplikten efterföljs på rätt sätt och inte missbrukas på arbetsplatserna.

Vilan mellan arbetspassen är viktig, säger Yli-Pelkola som har hört sina bekanta nordiska kollegor jobba över 12 timmar åt gången.

– Sen kommer också den mentala sidan av det här. Hur länge man står ut med att se kaos på olika avdelningar inom sjukvården, säger han.

Övervakningen blir en arbetsuppgift för oss huvudförtroendemän i samarbete med arbetsskyddet, säger Yli-Pelkola. Kontrollera att det är "lite lagligt" och med det avser han att nu när nästan allt är möjligt för arbetsgivaren måste det finnas kontroll att det (lilla?) som kvarstår efterlevs.

Artikeln korrigerades den 31 mars klockan 16.24: Beredskapslagen är i kraft fram till den 13 maj, inte 13 april som det felaktigt stod i artikeln tidigare.

Diskussion om artikeln