Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tusentals permitteras och värre ska det bli - företagens situation förvärras snabbt av coronaepidemin

Från 2020
Te-toimiston aulassa on lomakkeita ja kirjekuoria, joilla voi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi.
Bildtext På TE-byrån är man övertygad om att jobbsituationen ännu kommer att förvärras.
Bild: Kristiina Lehto / Yle

Fram till medlet av förra veckan hade 122 österbottniska arbetsgivare varslat 7 422 anställda om samarbetsförhandlingar och permitteringar. Och betydligt fler kommer att drabbas, visar handelskammarens färska enkät.

Av de arbetssökande i Österbotten är 3,5 procent nu permitterade, vilket är en kännbar ökning, då regionen för bara någon månad sedan led av brist på arbetskraft.

- Sanningen är att permitteringarna ökar sakta. Ingen jättestor ökning har skett, men den pågår tyvärr hela tiden, säger Juha Nummela som är servicedirektör på Arbets- och näringstjänsterna (TE-tjänsterna) i Vasa.

Eftersom coronaläget lever från dag till dag, är det svårt att sia om vilken den exakta utvecklingen blir. Men på TE-byrån är man övertygad om att jobbsituationen ännu kommer att förvärras. Tills vidare har följderna inte realiserats för alla branscher.

- Det ser sämst ut för servicesektorn. Inom hotell- och restaurangbranschen ser man tydligast effekterna. Inga konferenser ordnas och folk sitter hemma i stället för att resa och konsumera, säger Nummela.

Juha Nummela, t.f. direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå.
Bildtext Juha Nummela.
Bild: YLE/Markus Bergfors

Enkät: Klart försämrade utsikter

Juha Nummelas farhågor stämmer väl överens med resultatet av den senaste företagsenkäten gjord av de finländska handelskamrarna.

Enkäten visar att företagens situation har försämrats avsevärt på två veckor och två tredjedelar av företagen har för avsikt att permittera eller säga upp personal under de kommande två månaderna.

På Österbottens handelskammares område är siffran något lägre. Ändå uppger nu 56 procent av de österbottniska företagen att de permitterar eller säger upp personal under de kommande två månaderna.

I den motsvarande enkäten för två veckor sedan var det en fjärdedel av de österbottniska företagen som uppgav att de kallat till samarbetsförhandlingar eller varslat om permitteringar.

Situationen har alltså blivitbetydligt dystrare sedan två veckor tillbaka då handelskamrarnas föregående enkät genomfördes.

- Företagen rapporterar att det ännu finns större problem att vänta. Regeringen har vidtagit goda åtgärder för att rädda företagen från en konkursvåg och för att hålla fast vid arbetsplatserna. Det krävs ändå ännu flera åtgärder. För att undvika en konkursvåg finns det skäl att undantagsvis stifta en lag enligt vilken dröjsmålsräntan på skulder är fem procent, säger Juha Häkkinen som är vd för Österbottens handelskammare.

Juha Häkkinen på Österbotten handelskammare poserar i Yle Österbottens nyhetslandskap.
Bildtext Juha Häkkinen.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

TE-byrån kan behöva anställa fler

För statens tjänster, likt TE-byrån, har den uppkomna situationen inte ännu lett till någon större arbetsbörda. Såväl ansökningar om arbetslöshetsersättning som sökande efter nya jobb sköts digitalt. Även rekrytering och nyanställningar sköts på nätet, vilket inte medför någon direkt arbetsbörda för TE-tjänsterna.

- Tack och lov. Så länge de digitala tjänsterna fungerar, medför läget inte så mycket jobb. Men vi har fått tilläggsanslag, så vi i Österbotten kan anställa 4-5 personer till om behovet uppstår, säger Juha Nummela.

Både företag och den offentliga sektorn har delvis tvingas tänka om för att erbjuda nya tjänster och produkter som nu har en marknad. Det är något som Nummela tycker är fint och tyder på sann entreprenörsanda.

Företagarna i Finland: Femfaldiga stödet

Företagarna i Finland tackar regeringen för de stödåtgärder man hittills beslutat om. Men det behövs mer.

- Staten måste snabbt öka på det direkta stödet. Stödet måste femfaldigas, anser ordförande Jyrki Mäkynen.

Diskussion om artikeln