Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Degerbyborna Lena Selén och Berndt Gottberg får SFV:s folkbildningsmedalj

Från 2020
Lena Selén och Berndt Gottberg
Bildtext Lena Selén och Berndt Gottberg har i många år jobbat med fritt bildningsarbete och belönas nu med medalj.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Lena Selén och Berndt Gottberg från Degerby i Ingå får folkbildningsmedaljen och en prissumma på 2 500 euro för deras oförtröttliga engagemang i att levandegöra och belysa Porkalaparentesen i Västnyland.

Det är Svenska Folkskolans Vänner, SFV, som delar ut folkbildningsmedaljen. Medaljen har delats ut sedan 1962 till eldsjälar som sprider kunskap och bildning genom ett ideellt engagemang på svenska.

I prismotiveringen står också att Lena Seléns och Berndt Gottbergs dedikerade arbete omfattar såväl guidningar och föreläsningar som ett flertal skrifter i ämnet.

Det är framför allt utställningarna på museet Degerby Igor som sedan starten 1997 har lockat gäster från när och fjärran.

Hederspris till Ekenäsbon Filip Werthmann

I sångtävlingen Caj Ehrstedts pris går ett hederspris på 1 000 euro till tenoren Filip Werthmann från Ekenäs.

Werthmann får sitt hederspris för en välsjungen skandinavisk lied, Wilhelm Peterson-Bergers Jungfrun under lind.

Tävlingen är avsedd för finlandssvenska sångare som inte fyllt 30 år och ges i genren klassisk musik.

Caj Ehrstedts pris delas ut vart tredje år i samband med Svenska Folkskolans Vänners vår- och utdelningsfest.

Årets prisnämnd bestod av musikmagister Wivan Nygård-Fagerudd och pianisten Folke Gräsbeck.

Ekenäsbon Filip Werthmann varit verksam som körsångare sedan barnsben.

Han har senare haft betydande musikal- och teaterroller, bland dem titelrollen i Cecilia Damströms barnopera Dumma kungen år 2017 till Monica Wikström-Jokelas libretto.

Filip Werthmann var i tiden bekant med tenoren Caj Ehrstedt.

Caj Ehrstedts pris på 5 000 euro går till operasångare Aurora Marthens från Esbo.

Ingen utdelningsceremoni i år på grund av coronaläget

Svenska Folkskolans Vänners vår- och utdelningsfest den första april inhiberades i år på grund av risken för smittspridning av coronaviruset.

Därmed offentliggjordes namnen på årets pris-, medalj- och stipendiemottagare på SFV:s webbsidor.

Här kan du läsa mera om SFV:s stora pris som i år går till kulturtidskriften Ny Tid, skådespelare, regissör och teaterchef Maria Sid samt undervisningsrådet Armi Mikkola.

Diskussion om artikeln