Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ännu finns det jobb men blir krisen långvarig kan det slå hårt mot regionens båtmarinor

Från 2020
Båtar under presenning i vinterförvar.
Bildtext Båtarna ligger fortfarande tryggt under presenningar vid båtmarinorna.
Bild: Jesper Alm / Yle.

Coronakrisen sätter sina spår och trots att det vid båtmarinorna ännu finns jobb så kan en långvarig kris göra tillvaron tuff för företagen.

Vid Mälö Marin i Pargas blir det trångt på gården om inte ägarna kan sjösätta sina båtar.

Jan Hollmen ser rakt in i kameran.
Bildtext Företagaren Jan Hollmén hoppas att krisen inte blir långvarig.
Bild: Yle / Jesper Alm.

- Nog har verksamheten bromsat in på på grund av läget och isoleringen av Nyland, säger företagaren Jan Hollmén. Det är trångt i hallarna och på gården eftersom det finns en hel del båtar som ägarna inte kan hämta då läget är som det är.

Ekonomin påverkas inte än men på sikt kan det bli problem

Vid Kimitoöns båtcenter ser läget likadant ut och trots att verkställande direktör Ben Lindström inte ännu vill tala om en akut kris så är läget bekymmersamt.

Ben Lindström lutar mot en av båtarna vid Kimitoöns båtcenter.
Bildtext Ben Lindström tror på en framtid men nuläget är bekymmersamt.
Bild: Ben Lindström.

- Nog har ju krisläget och undantagstillståndet gjort tillvaron råddig och när vi dessutom har sålt en del båtar som vi ännu inte fått betalt för så syns det naturligtvis i kassan, säger Lindström. Vi har dessutom en lång vinter bakom oss och nu flyttas säsongen framåt hela tiden. Så inte ser det bra ut, men nog ska vi hålla oss flytande trots krisen.

Lindström betonar att det gäller att organisera arbetet så gott det går för när krisen är över vill alla ha ut båten samtidigt.

- Då blir det nog väldigt bråttom och det är inte heller bra för någon, säger Lindström.

Portarna låsta men arbetet fortsätter

Vid DB Marina i Dalsbruk, som hör till en av regionens största aktörer, fortsätter jobbet med att förbereda båtarna för den kommande säsongen.

Men visst har det exceptionella läget landet befinner sig också påverkat företaget som lagt om den del av sin verksamhet och sett över säkerheten.

- Vi har stängt portarna under veckorna för att skydda vår egen personal och de som vill komma in och underhålla sin egen båt måste be om lov på förhand, säger DB Marinas styrelseordförande Sam Forsbom.

Ännu påverkar krisen inte vår ekonomi men blir läget långvarigt kan det nog få följder tror Forsbom.

Sam Forsblom i en svart rock på Valsverksholmen framför Dalsbruks hamn.
Bildtext Sam Forsbom anser att läget är helt okej för tillfället vad gäller det ekonomiska läget men hoppas krisen är över till sommaren.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- En stor del av vårt arbete kan vi ju göra som tidigare och om ingen hämtar båtarna så får vi också betalt för förvaringen av båtarna, säger Forsbom. Men inte är läget bra trots det och vi får hoppas att läget normaliseras innan sommaren.