Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Så här bemöter Lovisa stad föräldrarnas kritik om de planerade skol- och daghemsnedläggningarna

Från 2020
Två elever i skolan
Bildtext I december klarnade det att bland annat Pernå kyrkoby skola och Teutjärven koulu blir utan budgetmedel från hösten. Ett officiellt beslut om att lägga ner skolorna ska ändå ännu fattas. Arkivbild.
Bild: Jaani Lampinen / Yle

Kritiken haglade tätt då Lovisa stad hörde invånare om de planerade skol- och daghemsstängningarna. Nu bemöter staden en del av kritiken.

På tisdagen fick Lovisaborna säga sitt om de planerade skol- och daghemsnedläggningarna i staden. Mötet ordnades på distans i och med coronakrisen.

Lovisa stad planerar alltså att lägga ner Pernå kyrkoby skola, Teutjärven koulu samt daghemmen i Pernå kyrkoby och Kuggom från hösten.

Yle Östnyland publicerade tidigare en artikel där en del mötesdeltagares kritik mot planerna lyftes upp. Vi har nu bett staden bemöta kritiken.

Frågorna går till utbildningschef Timo Tenhunen vid Lovisa stad.

Finns redan skolskjutsar som utökas

Bland annat anser föräldrarna att staden inte sparar pengar på att lägga ner Pernå kyrkoby skola, eftersom det i stället uppstår skolskjutskostnader då barnen ska till Forsby.

Timo Tenhunen säger att staden har jobbat med kalkylerna under hela våren och att man har beaktat de synpunkter föräldrar som har tagit kontakt med staden har kommit med.

Kalkylerna som finns är riktgivande, enligt Tenhunen.

– Vi har redan befintliga skolskjutsar till Koskenkylän koulu. De finska eleverna åker taxi till Forsby. Om eleverna från Pernå kyrkoby skola börjar åka med så räknar vi med större skjutsar. En elev innebär inte en extra kostnad, utan det handlar om en klumpsumma.

Tenhunen konstaterar vidare att staden alltid räknar med skolskjutskostnader då budgeten görs upp.

– Vi har en erfaren ekonomiplanerare och budgeten har hållit nästan alla år då vi har gjort upp skolskjutsplaner.

Daghemsplatserna ska räcka till

De som deltog i hörandet på tisdagen lyfte också upp daghemmen, och undrade om alla barn faktiskt ryms in i de daghem som blir kvar om Lekgården och Kuggom daghem läggs ner.

I en intervju för Yle Östnyland konstaterade Pernåföräldern Daniel Thomasson dessutom att barnen ryms in i daghemmen i höst men att det blir tajt efter det.

Timo Tenhunen säger att olika alternativ bollades fram och tillbaka under distansmötet.

Han tycker att det är bra att man funderar på olika lösningar, men konstaterar att chefen för småbarnspedagogiken har gjort just det.

– Vi har prognoserna och vet var det finns plats. Föräldrarnas första alternativ kanske inte alltid uppfylls men vi har nog räknat ut att platserna ska räcka till, säger Tenhunen.

Inbjudan skulle ha kunnat gå ut via Wilma

En del föräldrar var vidare missnöjda med arrangemangen kring själva hörandet. Daniel Thomasson lyfte till exempel fram att inbjudan inte hade skickats ut via Wilma och att det var problem med tekniken.

Ursprungligen skulle ett hörande arrangeras på Lovisavikens skola den 16 mars, men mötet inhiberades i och med coronarestriktionerna.

Redan före det mötet hade staden tagit emot frågor av Lovisaborna och gått ut med information om att hörandet skulle ordnas.

Timo Tenhunen konstaterar att hörandet inte enbart var till för föräldrar till barn i skolorna, utan för alla Lovisabor.

– Daghemmen har till exempel inte Wilma, så därför valde vi i samförstånd med stadens kommunikationsavdelning att gå ut med informationen via stadens officiella informationskanaler så att det skulle vara jämlikt för alla.

Han konstaterar att staden absolut hade kunnat skickat ut en inbjudan via Wilma som en bonus och medger att föräldrarnas kritik på den punkten är befogad.

Fanns alternativ till Skypemöte

Timo Tenhunen säger vidare att staden inte hade något annat val än att arrangera hörandet på distans i och med coronaviruset.

Ett hörande måste ordnas innan man fattar officiella beslut om att lägga ner skolor och daghem.

Det var en del problem med tekniken under själva mötet men det fanns andra kanaler att ta till.

– Vi hade beaktat att alla inte har tekniskt kunnande eller tillgång till tekniken. Man kunde skicka in frågor som vi har svarat på, och svaren publiceras antagligen i dag. Dessutom hade vi telefonjour i går mellan klockan 9 och 16. Ingen ringde, men möjligheten fanns.

Sist konstaterar Timo Tenhunen att avsikten med hörandet inte var att tjänstemännen skulle säga att Lovisaborna har fel och staden rätt, utan att alla skulle få komma med sin åsikt och få svar på frågor.

Han upplever personligen att det kom många fina synpunkter under mötet.

Stadsstyrelsen i Lovisa behandlar förslaget om att lägga ner två skolor och två daghem på måndag. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet den 15 april.

Om skolorna och daghemmen stängs sker det från och med höstterminen.

Diskussion om artikeln