Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Viktor Orbáns lagar om undantagstillstånd oroar och förargar EU-ledare: "Ungern håller på att förvandlas till EU:s första diktatur"

Från 2020
Ungerns premiärminister Viktor Orban reagerar.  Han har fört sin vänsterhand till pannan och blundar.
Bild: EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Ungerns nya undantagslagar får EU-ledare att resa ragg. Finländska EU-parlamentariker vill att Viktor Orbáns Fidesz sparkas ur den borgerliga EPP-gruppen för gott.

Bryssel

På måndag godkände Ungerns parlament en lag om nationellt nödläge som ger premiärminister Viktor Orbán rätten att styra genom dekret.

Undantagstillståndet som kan förlängas utan medgivande från parlamentet öppnar också för långa fängelsestraff för dem som sprider så kallade falska nyheter om coronakrisen.

Reaktionerna på situationen i Ungern har inte låtit vänta på sig.

- Regeringarna måste i princip ha de nödvändiga redskapen för att agera snabbt och effektivt för att skydda folkhälsan och våra medborgare, skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Samtidigt får nödåtgärderna inte ske på bekostnad av EU:s grundläggande principer och värderingar, konstaterar von der Leyen.

- Demokrati kan inte fungera utan fria och självständiga medier. Respekten för yttrandefrihet och människors rättssäkerhet är väsentliga i osäkra tider.

I pressmeddelandet nämner von der Leyen inte specifikt Ungern trots att budskapet är riktat åt Viktor Orbán och hans parti Fidesz.

Ursula von der Leyen under en presskonferens i Bryssel den 10 mars 2020.
Bildtext Ursula von der Leyen valdes till kommissionsordförande med EPP-gruppens stöd. Fidesz har tillsvidare inte uteslutits ur EPP:s grupp i EU-parlamentet.
Bild: AFP / Lehtikuva

"Allas skyldighet att upprätthålla värderingar"

Europaparlamentet tvekar å sin sida inte att peka ut Ungerns agerande.

Parlamentet uppmanar kommissionen att utreda om undantagslagarna är förenliga med EU:s fördrag.

- Det är alla medlemsstaters skyldighet att upprätthålla och skydda dessa grundläggande värderingar. Vi anser att parlamenten måste hållas öppna och pressen fri.

- Ingen kan tillåtas använda pandemin för att underminera våra friheter, skriver Europaparlamentets talman David Sassoli.

Hård kritik från EU-parlamentet

De politiska grupperna i Europaparlamentet går likaså till hård attack mot Orbán.

Enligt parlamentets liberala grupp Renew Europe får coronakrisen inte användas som en rökridå för maktmissbruk.

- Utvecklingen i Ungern är ett katastroflarm för den liberala demokratin både i och utanför Europa, konstaterar gruppledaren Dacian Çiolos.

Socialdemokratiska S&D anser i sin tur att Orbán är i färd med att ta död på demokratin i Ungern.

- Ungern håller på att förvandlas till den första diktaturen i EU och vi kommer inte att acceptera det, säger gruppordföranden Iratxe García.

Enligt S&D innebär beslutet att suspendera parlamentet på obestämd tid en grov kränkning av EU:s fördrag och den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

- Vi kan inte förstå den milda reaktionen från kommissionens sida och tystnaden från Europeiska rådet.

Europarlamenttivaalit 2019. Kokoomuksen mep Henna Virkkunen.
Bildtext Sparka ut Fidesz, kräver Samlingspartiets Henna Virkkunen.
Bild: Tuomo Björksten/Yle

Knepigt för EPP-gruppen

Nu riktas blickarna mot centerkonservativa EPP som är den största politiska gruppen i Europaparlamentet.

Partiet är sedan ett år tillbaka uteslutet ur det europeiska EPP-partiet. Men samtidigt är Fidesz en del av EPP:s grupp i Europaparlamentet.

Partiet är kluvet mellan kritiker till Viktor Orbán som vill att Fidesz slängs ut ur gruppen och dem som anser att man har större möjlighet att påverka utvecklingen i Ungern om Fidesz förblir medlem, sina brister till trots.

Men nu börjar tonläget skärpas i EPP-ledningen.

EPP-ledaren och tidigare ordföranden för Europeiska rådet Donald Tusk skriver att det är politiskt farligt och moraliskt oacceptabelt att använda pandemin till att inrätta ett permanent nödläge.

Finländare beredda att sparka ut Orbán

De finländska EPP-medlemmarna har varit pådrivande i försöken att bli kvitt Viktor Orbáns Fidesz.

- Kära EPP, det är dags att sparka ut Fidesz, skriver samlingspartistiska europarlamentarikern Henna Virkkunen på twitter.

EU-länderna, kommissionen och EU-parlamentet har också möjlighet att starta processer mot länder som bryter mot EU:s regler.

Länder som bryter mot EU:s regler löper risk för att förlora sin rösträtt i ministerrådet.

Processer har inletts mot såväl Ungern som Polen inom ramen för EU:s artikel 7. Men tillsvidare har förfarandena inte lett till sanktioner mot någotdera land.

Svårt bestraffa syndande länder

Finland jobbade i egenskap av EU-ordförandeland för att göra EU:s budgetmedel avhängiga av respekten för EU:s värderingar.

Frågan ligger nu på medlemsländernas bord som en del av förhandlingarna om EU:s mångåriga budgetram.

Det har tillsvidare varit svårt för EU att ta i med hårdhandskarna mot länder som bryter mot unionens värderingar.

De befintliga processerna är tidskrävande och arbetsdryga. Polen och Ungern har också stöttat varandra politiskt, vilket gjort det omöjligt att ingripa med medel som kräver enhälliga beslut.

Ett medlemsland kan enligt EU:s regler inte heller uteslutas ur unionen.

13 medlemsländer uttrycker sin oro över läget

På kvällen meddelande Finlands regering att man tillsammans med tolv andra medlemsländer gått ut med ett gemensamt utlåtande med anledning av de nödåtgärder som vidtas inom EU.

Länderna uttrycker sin djupa oro över de konsekvenser undantagsåtgärderna kan få för rättsstaten, demokratin och de grundläggande rättigheterna.

Undantagsåtgärderna ska inte få begränsa press- eller yttrandefriheten slår länderna fast.

Länderna stöder EU-kommissionens initiativ om att övervaka nödåtgärderna. Vidare uppmanar man ministerrådet för allmänna ärenden att ta frågan till behandling vid behov.

Länderna som undertecknat utlåtandet är Nederländerna, Belgien, Spanien, Irland, Italien, Grekland, Luxemburg, Portugal, Frankrike, Sverige, Tyskland, Finland och Danmark.

Kl. 22:59: Artikeln har uppdaterats med uppgiften om de 13 medlemsländernas utlåtande.

Diskussion om artikeln