Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Socialarbetare: Utnyttja assistenterna mera för att hjälpa de mest utsatta barnen med skolarbetet

Från 2020
Veronica Lundqvist och Maria Isoaho är ledande socialarbetare i Kyrkslätt.
Bildtext Veronica Lundqvist och Maria Isoaho är ledande socialarbetare i Kyrkslätt.
Bild: Yle/Anna Savonius

Kunde man utnyttja skolassistenterna mera för att hjälpa de mest utsatta barnen med skolarbetet? Det föreslår Veronica Lundqvist och Maria Isoaho, socialarbetare i Kyrkslätt. Deras arbetsbörda förändras nu hela tiden och ansvaret för skola på distans borde tydligare tas av skolan.

Mitt i coronakrisen, med stängda skolor och få barn på dagis, accelererar arbetstakten för socialarbetarna.

- Jag frågar mig dagligen om vi kan gå hem till våra klienter med tanke på smittorisken. Hur ska jag värna om mina kollegers och familjernas ork, när behoven ständigt ändras? frågar Veronica Lundqvist, ledande socialarbetare för familjetjänster i Kyrkslätt.

Sociala sektorn ska inte ha huvudansvar för skola på distans.

― Veronica Lundqvist

Skolan är en stor utmaning i utsatta familjer med rusmedelsproblem, psykisk ohälsa eller barn med särskilda behov.

- Ifall skolassistenterna inte är permitterade kunde de göra mer nu, för förväntningarna har ökat på att socialarbetarna ska ta mer ansvar för att stöda skolarbetet. En del av familjerna vi besöker har inte datorer eller internet hemma, säger Lundqvist.

Veronica Lundqvist är ledande socialarbetare för familjetjänster i Kyrkslätt.
Bildtext Ansvarsfördelningen måste vara tydligare gällande utsatta familjer. Coronatiden ställer nya krav och det gäller att lära sig nya sätt att samarbeta, säger Veronica Lundqvist, socialarbetare i Kyrkslätt.
Bild: Yle/Anna Savonius

Lundqvist frågar hur man då fixar undervisning på distans eller kommunikation via Wilma.

- Klasskillnader har alltid funnits i samhället men coronakrisen fördjupar dem ytterligare, betonar hon.

Socialarbetare: Bolla inte med ansvaret för utsatta barn

2:44

Skolorna lånar ut Ipads, lärarna saknar jobbtelefoner

Lundqvist betonar att en del skolor delar ut Ipads åt de elever som behöver, det är bra.

- Men när vi har frågat om lärarna kan ringa upp särskilt utsatta elever stöter vi på att alla lärare inte har jobbtelefoner. De vill inte heller använda sina privata mobiler i jobbärenden. Ändå skulle telefonkontakten mellan lärare och utsatta elever betyda mycket.

Hon säger att elevvården gör så gott den kan, men samarbetet med socialarbetarna kunde fungera bättre.

- Vi måste kunna nätverka bättre i kommunerna än vi gör nu, just med tanke på dem som hotar råka riktigt illa ut i hemmen.

Maria Isoaho är ledande socialarbetare för barnskyddet i Kyrkslätt.
Bildtext Maria Isoaho är ledande socialarbetare för barnskyddet i Kyrkslätt. Nu behövs kreativa lösningar för utsatta familjer mer än någonsin, säger hon.
Bild: Yle/Anna Savonius

Skolmaten dagens viktiga mål

Ledande socialarbetaren Maria Isoaho för barnskyddet i Kyrkslätt säger att den uteblivna skolmaten, då skolan är stängd, är en stor utmaning för många familjer inom barnskyddet.

- Vi kan köpa mat och skjutsa hem matkassar till familjerna och eleverna kan också äta i skolan på en del håll. Men avstånden i Kyrkslätt är långa och därför kan en behovsprövad matpeng ibland fungera bättre, fyra euro per skolbarn, säger hon.

Isoaho betonar att barnskyddet är öppet hela tiden.

- Vi frågar nu oftare våra klienter om de vill ta emot oss i sina hem eller prata på andra sätt, per telefon eller utomhus. Om de inte har brådskande ärende så går vi inte hem, säger hon.

Barnfattigdomen syns tydligare nu.

― Maria Isoaho

Isoaho bekräftar att barnen behöver alltmer hjälp med skolan nu, det märks inom barnskyddet.

- Vi har alltid hjälpt med skolarbete, också då det inte är coronatider, men behovet har ökat nu. Barnskyddet samarbetar med familjernas stödpersoner, som i sin tur arbetar mycket med barnens skolgång.

Drickandet ökar, epidemin skapar rädsla för att gå ut

Antalet barnskyddsanmälningar har inte ökat men arbetet med barnskyddets familjer har nog gjort det, enligt Maria Isoaho. Nu syns barnfattigdomen tydligare än tidigare.

- Socialarbetarna är kreativa typer, betonar hon vidare. Vi är vana att hitta lösningar till allehanda problem. Men läget är väldigt jobbigt just nu.

Nedstängningen av Finland påverkar utsatta familjer särskilt hårt. Spritmissbruket kan accelerera och polisens försvar är inte öppet som tidigare, när polisens uppdrag har ändrats, särskilt i Nyland.

- Drickande föräldrar innebär en stor risk för barnen, risken för våld ökar, vi vet att folk har köpt mera sprit hem än vanligt, säger Isoaho vidare.

Det finns familjer med problem att gå ut hemifrån. Man är rädd. Den här rädslan ökar i de familjerna i och med coronaepidemin.

Läraren ska göra en barnskyddsanmälan om eleven försvinner.

― Maria Isoaho

Barn som försvinner diskuteras ständigt i offentligheten: Barn som inte gör sina skoluppgifter, som inte har kontakt med läraren och som inte är närvarande överhuvudtaget i distansundervisningen.

- Läraren är skyldig att göra en barnskyddsanmälan, säger Isoaho.

Här inflikar Veronica Lundqvist att skolan ofta vill att socialarbetarna går hem till eleven ifråga för att kolla vad som är på gång i hemmet.

- Jag hoppas att skolan kunde ta ett större ansvar för de här "osynliga" eleverna, särskilt just nu, när undervisningen sker på distans. Det ger skolan en större möjlighet att ingripa, säger hon. Elevvården och hela skolan borde vara aktivare här.

Lundqvist tycker att man för tillfället "bollar" med ansvaret för de utsatta eleverna.

Socialarbetarnas jobb i siffror

Det finns omkring 40 000 invånare i Kyrkslätt. Inom kommunens familjetjänster arbetar 4 socialarbetare och 7 socialhandledare.

Inom barnskyddet arbetar 9 socialarbetare och 3 socialhandledare. Båda enheterna styrs av en ledande socialarbetare.

Inom familjetjänsterna har Kyrkslätt just nu 250 klienter, i barnskyddet omkring 220. I eftervården finns det för närvarande 70 klienter eller familjer. Var tionde familj är tvåspråkig.

Den här artikeln är en uppföljning på Svenska Yles intervju med Heidi Hedström, barnpsykiater och biträdande överläkare för de svenska mottagningarna i Helsingfors och Raseborg. Hon var ytterst bekymrad för familjerna med stora hjälpbehov och förutspådde att de kommer att behöver mera hjälp en lång tid efter att coronakrisen är över.

Coronastängda skolor: De svagaste kan bli ännu svagare

16:16

Diskussion om artikeln