Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Framtiden för Raseborgs sjukhus avgörs på måndag - förslaget är att samjouren läggs ner

Från 2020
Uppdaterad 02.04.2020 14:41.
Ekenäs sjukhus sett från baksidan med en skylt i förgrunden
Bildtext Samjouren föreslås ersättas av en allmänmedicinsk jour vid Raseborgs sjukhus.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Styrelsen för samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) ska fatta beslut om framtiden för Raseborgs sjukhus den 6 april.

I beredningen inför mötet föreslås att samjouren vid Raseborgs sjukhus läggs ned.

Förslaget är att HUS ska anhålla om dispens för att i stället kunna upprätthålla en allmänmedicinsk jour dygnet runt.

Det innebär att det finns allmänläkare på plats dygnet runt men ingen anestesiläkare.

Ingrepp som kräver nedsövning av en anestesiläkare kan alltså inte genomföras på en allmänmedicinsk jour.

Det här skulle årligen innebära att omkring tusen ingrepp, som hittills gjorts på Raseborgs sjukhus, skulle skötas på andra sjukhus i stället.

Rekryteringen ett problem

Samtidigt föreslås att man gör upp planer för hur de inbesparade resurserna kan användas för att utveckla den befintliga servicen vid sjukhuset.

Bland annat föreslås att resurserna kunde användas för att förstärka rehabiliteringsverksamheten vid sjukhuset.

Ur beredningen framgår att det har varit svårt att rekrytera specialistläkare för jouren, vilket medfört att ersättningarna skjutit i höjden på ett sätt som inte är hållbart i längden.

Specialistjourer blir dyra

Svårast har det varit att trygga anestesiläkartjänsterna. Utan dem kan sjukhuset inte sköta operationer och ingrepp med nedsövning och inte heller ha en samjour.

Jourersättningarna för specialistläkare vid Raseborgs sjukhus uppgår till 1,2 miljoner euro per år.

Jourersättningarna är högre än på någon annan samjour inom HUS.

Allmänmedicinsk jour kräver dispens

Om samjouren försvinner, betyder det att inga större operationer längre kunde utföras på Raseborgs sjukhus, utan bara ingrepp som går att sköta med lokalbedövning.

Förslaget går ut på att sjukhuset i framtiden kunde erbjuda allmänmedicinsk jour, vilket kräver att Social- och hälsovårdsministeriet beviljar dispens för ändamålet.

Enligt beredningen skulle förflyttningen av anestesiläkartjänsterna till andra sjukhus kunna göras utan tilläggsresurser.

Nämnden för Lojo sjukvårdsområde håller däremot inte med om detta utan anser att det kräver tilläggsresurser ifall ingrepp som kräver anestesi flyttas till Lojo sjukhus.

Rättelse 2.4 kl 14.40: Specialiserad läkare ändrades till specialistläkare

Diskussion om artikeln