Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dagisbarnen saknar sina kompisar men njuter av de vuxnas uppmärksamhet – bara vart femte barn kvar på dagis

Från 2020
Kvinna står vid tom lekplats
Bildtext Nina Hovi vid Gustavsborgs daghem.
Bild: Yle/Filip Stén

Småbarnspedagogiken omfattas i sig inte av de begränsningar som coronasmittan har fört med sig. De allra flesta har ändå valt att sköta sin barn i det egna hemmet under de rådande omständigheterna.

På daghemmen ser vardagen rätt annorlunda ut nu jämfört med före viruskrisen.

- På ett sätt ser vardagen ut precis som förr, men ändå helt olika, säger Nina Hovi, lärare i småbarnspedagogik vid Gustavsborgs daghem i Vasa.

Där rullar verksamheten på som vanligt, men med en betydande skillnad. Endast en dryg femtedel av barnen är på plats.

- Vi gör i princip samma saker med barnen som då vi har alla på plats. Skillnaden är ju att vi nu har mycket mera tid för de enskilda barnen. Det är skillnad på om man har fem eller 22 barn i gruppen, säger Hovi.

Barnen anpassar sig snabbt

När regeringen den 16 mars kom med sina rekommendationer att hålla barnen hemma förändrades allt.

- Det blev ett abrupt slut. Mycket blev på hälft. Nu har det gått någon vecka och man börjar vänja sig vid den här verkligheten.

Ett barn leker vid en bilbana.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Malin Valtonen / Yle

För barnen kan det förstås vara förvirrande då gruppen krymper så drastiskt. Nina Hovi säger ändå att barnen anpassar sig bra och leker med de kompisar som är på plats.

- Vi kan göra mycket med dem och de njuter av vuxenuppmärksamheten som de får. Men vi kan aldrig ersätta kompisar, säger Hovi.

Inte så lätt för personalen heller

Situationen är förstås ny och svår också för personalen. oron för smittan finns där, och det här är ett jobb som inte går att sköta på distans.

- Vi jobbar som vanligt med barnen. Vi ska vara nära dem, krama dem, trösta dem. Man måste bara leva med oron för smittan, men det måste alla andra också.

Hur man ska behandla hela coronafrågan med daghemsbarnen är förstås också en viktig del av arbetet nu.

- Vi tar inte upp det ämnet så att säga analytiskt, men vi svarar på frågor som barnen kan ha, säger Nina Hovi.

- Däremot tar vi fasta på att tvätta händerna och poängterar att det är viktigt inte bara nu utan alltid i förkylningstider. Vi har sett på BUU-klubbens program om viruset och gjort experimenten som visar varför det är viktigt att använda mycket tvål.

Viktigt att hålla kontakten

Utöver det strävar man ändå till att inte förstora upp saken och oroa barnen i onödan.

Och de barn som vårdas i hemmet är inte heller glömda av dagispersonalen. Kontakten sker i första hand över en digital plattform som heter Seesaw.

- Vi skickar lite meddelanden, som pysseltips. Vi har också filmat då vi läst sagor och skickat ut via Seesaw, säger Nina Hovi.

Diskussion om artikeln