Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Har uppsägningstiden förlängts, kommer det bli köer till stödkassorna och får jag permittera mig frivilligt? Experter svarar på era frågor om arbete i coronatider

Från 2020
Porträtt av Juha Ojala, Carita Törnqvist och Rune Takamaa.
Bildtext Från vänster Juha Ojala, Carita Törnqvist och Rune Takamaa.

Carita Törnqvist, juridisk rådgivare från Företagarna i Finland rf, Juha Ojala, förhandlingschef vid Servicefacket PAM och Rune Takamaa, regionchef från Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL svarade på era frågor om arbetslivet i coronans tidevarv i vår chatt onsdagen den 1 april.

Här är ett plock av några frågor och svar.

Har man rätt att byta ut deltidspermitteringen mot outtagna semesterdagar?

Rune Takamaa: Subjektiv rätt har man inte, men det kan man komma överens om.

Är det nån skillnad på att bli permitterad eller att frivilligt tacka ja till permittering?

Juha Ojala: Permittering innebär att arbetsgivaren beslutat att tillfälligt avbryta utförandet av arbete och betalningen av lön. Alltså arbetsgivaren bestämmer om den har grunder att permittera.

Carita Törnqvist: Enligt arbetsavtalslagen får arbetsgivaren permittera en arbetstagare av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, eller om förutsättningarna för att erbjuda arbete har minskat tillfälligt. Detta är arbetsgivarens ensidiga "rätt". Samma paragraf tillåter arbetsgivaren och arbetstagaren att avtala om permittering för viss tid, i de fall då det är behövligt på grund av arbetsgivarens verksamhet eller ekonomiska situation.

Vad gäller när man jobbar inom privata vårdsektorn, ifall man säger upp sig, kan uppsägningstiden förlängas?

RT: Arbetsgivaren kan med statsrådets förordning förlänga arbetstagarens uppsägningstid till fyra månader om arbetsgivaren hotas av arbetskraftsbrist till följd av coronaepidemin. Förlängning av uppsägningstiden gäller för personal som arbetar inom hälsovården, socialservicen, räddningsväsendet och nödcentralerna.

JO: Om du själv säger upp dig, blir det karenstid på dagpenning. Det är alltid arbetsgivaren som säger upp eller permitterar.

Hur vet jag om arbetsgivaren tillfälligt förlängt uppsägningstiden? Jobbar i nuläget inom vården inom tredje sektorn och har hittills haft en månads uppsägningstid.

RT: Initiativet ska komma från arbetsgivaren och denna ska befinna sig i den situationen som nämndes ovan.

Jag hör till Jyty och hotas nu av permittering - hur snabbt kommer pengarna på kontot, eller väntas det bli kö på utbetalningarna?

RT: Det blir säkert kö och långa behandlingstider, eftersom det kommer en hel massa sökande samtidigt.

Är prövotiden förändrad på grund av corona?

CT: Nej, det är den inte. Men från och med i dag kan arbetsgivaren häva ett arbetsavtal under prövotiden också av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl.

Kommer arbetslöshetskassans pengar att räcka till? Eller hur länge räcker pengarna om de här dystra siffrorna gällande arbetslöshet (permittering) blir verklighet?

RT: Majoriteten av finanser till utgifter kommer från staten, så förhoppningsvis räcker pengarna till.

Jag undrar hur staten kommer att säkerställa att försäkringskassa eller A-kassa kommer att hantera alla ansökningar enligt grundlagen? Är det inte så att man måste få beskedet inom 30 dagar, och om det nu blir 100 000 ansökningar under en kort tid, finns det planer på att hjälpa de här myndigheterna?

JO: Det finns ju många A-kassor som hanterar ansökningar och betalar ut pengar. Hos PAM har man redan rekryterat tiotals nya och gör allt för att vara redo.

RT: (Koordinerade, red.anm.) planer på detta finns inte mig veterligen, men om folk tvingas vänta på pengar, kan socialbidrag hjälpa. Det kan bli kö där också, och då måste staten försöka lösa detta på något sätt.

Hur ser det ut för studerande som skrivit på tidsbestämda kontrakt för sommaren? Kan de bli uppsagda, och tilldelas de i sådana fall någon form av ersättning, exempelvis lön för den prövotid som stipulerats? Kan de här i annat fall permitteras eller skjutas upp?

CT: Även visstidsanställda kan i och med lagändringen bli permitterade eller så kan arbetsgivaren häva avtalet om de har avtalat om prövotid.

Jag brukar dra barngrupper via ett företag vanligtvis, men nu har har mina timmar dragits in på grund av epidemin. Är det så att jag inte har rätt till någon ersättning alls, då det inte står exakta timmar i mitt avtal?

RT: Beror på arbetsavtalet som du har slutit med arbetsgivaren. Om där står exakta timmar, ska det betalas åtminstone under 14 dagar från avbrottet.

Om jag blir permitterad. Måste jag då ta emot annat arbete än mitt eget? Alltså blir jag erbjuden andra arbeten som jag måste ta emot?

JO: Du har yrkesskydd i 3 månader. Det betyder att du kan tacka nej till arbete som inte motsvarar din yrkesutbildning eller erfarenhet och du har rätt till a-kassan trots nekandet.

Får man jobba för ett annat företag under tiden man är permitterad?

RT: Det är klart.

Jag har fått en permissionslapp från mitt jobb, där det står att jag är permitterad. Ska man föra den lappen någonstans? Min chef sa att jag skulle få ungefär 70 euro i månaden varje dag jag borde varit på jobb. Är det via jobbet jag får de pengarna eller ska man fara till AMS (är på Åland)?

JO: För att få arbetslöshetsdagpenning ska du alltid anmäla dig som arbetslös arbetssökande hos en TE-byrå (alltså AMS (Ålands motsvarighet till TE-byrån, red.anm.)).

I Sverige har man enligt tidningar gått över till ett delpermitteringssystem där arbetsgivarens lönekostnader minskas med hälften och arbetstagaren får ut 90 procent. Finns det inga likadana planer här?

RT: Nej, likadana planer har vi inte i Finland.

Jobbar på dagis i Korsholms kommun, och risk finns nu att jag blir permitterad, så undrar nu vad som händer då? Hur ska jag klara mig ekonomiskt? Har ansökt om medlemskap hos facket förra veckan, bistår de något i den här specialsituationen, eller blir det avslag ekonomiskt därifrån?

RT: Du får arbetslöshetsersättning när du blir permitterad. Du får den via FPA, eftersom du inte har varit medlem i facket i 26 veckor före permittering.

Om man blir permitterad, kan man då välja att istället ta ut innestående semester (sparad ledighet) och på så vis korta ner permitteringstiden då man endast får dagpenning? Under semestern har man ju normal lön.

Enligt semesterlagen ska 24 dagar av semestern ges under semesterperioden (= sommarsemester). Semesterperioden är 2 maj–30 september. Enligt huvudregeln i lagen kan arbetsgivaren inte bestämma att anställda ska på sommarsemester innan perioden börjar. Coronaviruset ändrar inte på detta. Tyvärr kan man inte själv bestämma när man tar semestern, men det är helt möjligt och lagligt att avtala med arbetsgivaren.

Information om arbetsfrågor i coronatider:

På Företagarna i Finlands sidor.

På PAM:s sidor.

På FFC:s sidor.

På Statsrådets sidor.

Eller på ditt eget branschförbunds sidor.

Diskussion om artikeln