Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Ofattbart", "Jag är förbannad" - minister Blomqvist och riksdagsledamot Kvarnström om förslaget att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus

Från 2020
Uppdaterad 02.04.2020 16:51.
Två män i slips och kostym ler mot kameran.
Bildtext Minister Thomas Blomqvist (SFP) och Johan Kvarnström (SDP) hoppas att medlemmarna i HUS styrelse inte röstar i enlighet med tjänstmannaberedningen inför styrelsemötet på måndag.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Minister Thomas Blomqvist tycker att förslaget att lägga ner samjouren vid Raseborgs sjukhus är oacceptabelt.

- Jag tycker det är väldigt förvånande att HUS, mitt under coronakrisen som är den största kris vi mött under fredstid, nu väljer att fokusera på den här frågan, säger ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist (SFP).

Han tycker att det inte är läge att göra förändringar i en fungerande sjukhusstruktur för tillfället.

- Just nu behöver vi all den kapacitet och förmåga vi har, säger Blomqvist.

Blomqvist anser att beslut borde fattas först efter att man vet hur det går med social- och hälsovårdsreformen.

Också riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP) är upprörd över tjänstemannaberedningen.

- Jag tycker det är omoraliskt att överhuvudtaget föreslå nedskärning i verksamheten vid ett sjukhus mitt under coronakrisen. Men coronakrisen kan också vara en joker i sammanhanget och eventuellt påverka de politiker som inte ännu har bestämt sig, säger han.

Ovissheten kan bli kort

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS styrelse fattar beslut om Raseborgs sjukhus framtid måndagen den 6 april.

I beredningen inför mötet föreslås att samjouren vid sjukhuset läggs ner och ersätts av en allmänmedicinsk jour som också skulle fungera dygnet runt - men utan specialistläkare på plats.

Med samjour avses att sjukhusets jour och hälsostationernas jour har förenats. Kirurgiska ingrepp som kräver bedövning (anestesi) får utföras bara i sjukhus som har samjour, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Det är för mig ofattbart att HUS inte kan rekrytera läkare till ett sjukhus som ligger 90 kilometer från huvudstaden medan andra sjukhus som ligger mycket längre bort klarar av det.

― Thomas Blomqvist

Endast HUS är för nedläggning

Inför beredningen av ärendet har olika berörda instanser, inklusive en arbetsgrupp som fått i uppdrag att utreda sjukhusets framtid hörts.

Också de berörda kommunerna Hangö, Raseborg och Ingå - som betalar för servicen - har hörts. Alla har talat för bibehållandet av samjouren.

Blomqvist är väldigt förvånad över att tjänstemannaberedningen inte beaktar dessa utlåtanden utan kör sin egen linje som motiveras bland annat med svårigheten att rekrytera specialistläkare och de höga kostnader det medfört.

- Det är för mig obegripligt att tjänstemannaberedningen trots alla utlåtanden kommit till slutsatsen att samjouren ska avvecklas, säger minister Blomqvist.

Johan Kvarnström säger att han blir nedslagen.

- Men också arg och förbannad över att man negligerar och försummar utlåtanden från vår regions kommuner, vår sjukvårdsnämnd och nämnden för språkliga minoriteter. Varför be om utlåtanden om man inte tar dem på allvar? säger Kvarnström.

Styrelsen har makten i sina händer

Styrelsemedlemmarna i HUS styrelse har hittills varit rätt förtegna om hur de tänker i frågan.

- Förutom vår Petri Kajander och SFP:s Björn Månsson. De övriga har sagt att de väntar på beredningen, förutom några från andra partier som säger rakt ut att de är negativt inställda till vår ståndpunkt, konstaterar Kvarnström.

Han har varit i kontakt med de socialdemokratiska styrelsemedlemmarna i HUS, det vill säga Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, men också med övriga politiker i styrelsen.

- Jag har haft kontakt på olika sätt och enligt bästa förmåga. Med socialdemokraterna på ett sätt och med övriga på annat sätt, genom att föra fram sakargument, berättar Kvarnström.

- Jag hoppas att HUS styrelse är mer lyhörd och lyssnar på vad ägarna - betalarna - och sakkunniggruppen kommit fram till, säger Thomas Blomqvist.

Dessa personer sitter i HUS styrelse.

Blomqvist anser att det fortfarande saknas en ordentlig konsekvensbedömning beträffande planerna på att lägga ner samjouren.

- De uppgifter jag fått från Raseborgs sjukhus är att en nedläggning av samjouren innebär en dramatisk förändring för sjukhuset medan tjänstemännen i beredningen anser att förändringen inte skulle vara så stor.

Rekryteringsproblemen går att övervinna

Argumenten för att slopa samjouren handlar dels om svårigheten att rekrytera läkare till Raseborgs sjukhus och dels om kostnaderna som det medför.

- Svårigheter finns också på många andra håll i landet men lagen är entydig: Man måste kunna trygga likvärdiga tjänster åt hela landets befolkning. Det är för mig ofattbart att HUS inte kan rekrytera läkare till ett sjukhus som ligger 90 kilometer från huvudstaden medan andra sjukhus som ligger mycket längre bort klarar av det, säger Blomqvist.

2.4.2020 17.10: Artikelt har uppdaterats med kommentarer av Johan Kvarnström.

Rättelse 2.4 kl 14.30: Specialiserad läkare ändrades till specialistläkare

Diskussion om artikeln