Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undervisningsminister Li Andersson till Svenska Yle: “Det var ett jättesvårt men nödvändigt beslut att förlänga distansundervisningen”

Från 2020
Uppdaterad 02.04.2020 17:42.
Utbildningsminister Li Andersson om distansundervisning - Spela upp på Arenan

Undervisningsminister Li Andersson från Vänsterförbundet inser att distansundervisningen sätter eleverna i olika sits och att läget är speciellt utmanande för svaga elever.

Trots det föreslår regeringen för riksdagen att skolorna ska fortsätta med distansundervisning fram till den 13 maj.

Hon hoppas att distansundervisningsperioden ska bli så kort som möjligt, men det är möjligt att den fortsätter hela vårterminen till slut.

Regeringens förslag har redan gått vidare till riksdagens grundlagsutskott. Grundlagsutskottet behandlar frågan i dag, men det är ytterst osäkert om frågan blir färdigt behandlad i dag.

Svenska Yles reporter Magnus Swanljung ställde en rad frågor kring beslutet idag till undervisningsminister Li Andersson.

Ett hur svårt beslut var det att hålla skolorna stängda i ytterligare en månad?

- Ur undervisningens synvinkel var det ett jättesvårt beslut, precis som det var ett jättesvårt beslut att stänga skolorna över huvud taget.

- Elever har mycket olika förutsättningar att studera på distans, men vi har fått så tydliga rekommendationer från hälsovårdsmyndigheterna att jag tycker att det är en självklarhet att vi inom regeringen ska följa dem.

Det konstateras i statsrådets egen promemoria att man inte med säkerhet kan bedöma effekterna av de enskilda åtgärderna. Vet man nu med säkerhet att det är absolut nödvändigt att hålla skolorna stängda?

- Institutet för hälsa och välfärd THL utför bedömningarna och räknar ut olika modeller på basis av vilka man sedan ger vissa rekommendationer om begränsningsåtgärder.

- Det var THL:s helhetsbedömning som gjorde att vi valde att stänga skolorna den 16 mars och det är fortfarande deras helhetsbedömning som ligger som grund för att vi förlänger åtgärderna till medlet av maj.

Speciallärare som Svenska Yle har talat med är oroade för att det här slår väldigt hårt mot olika familjer. Är du orolig för det här?

- Jag delar deras oro och därför har jag poängterat hur extremt viktigt det är att alla kommuner funderar på och tydligt gör upp riktlinjer för hur stöd i undervisningen ska göras när man studerar på distans.

- Vi behöver fortfarande den insats som speciallärare och handledare gör. Vi behöver skolpsykologer och kuratorer, men skolor och kommuner måste fundera på hur stödet förmedlas vidare till enskilda elever.

- Inom undervisningsministeriet förbereder vi oss redan på hur vi ska stöda kommuner, skolor och elever då den här perioden är slut. Vi behöver ge mera stöd för tilläggsundervisning då skolorna igen är öppna.

Nu får vi signaler från lärare att det finns elever de över huvud taget inte får kontakt med. Har du en uppfattning om hur många barn som nu far vind för våg?

- Lärarfacket gör för tillfället en utredning över det här. Jag har själv poängterat att man inte kan godkänna en situation då man inte får kontakt med en elev. Situationen är jämförbar med att en elev inte kommer till skolan.

- Skolan måste genast ta tag i detta i samarbete med skolpsykologer, kuratorer eller socialskyddet. Små elever kan också komma till skolan för närundervisning. En situation där man bara konstaterar att man inte har fått tag i alla är helt oacceptabel.

Har regeringen gjort konsekvensbedömningar utgående från barnens rättigheter innan beslutet fattades?

- Regeringen har gjort sina bedömningar utgående från barnens rättigheter, också barnens rätt till hälsa.

- Det här är en klassisk fråga där regeringen har varit tvungen att göra en ganska svår avvägning mellan dels allas rätt till liv och dels barnens rätt till undervisning och utbildning.

- Vi har tryggat de mest utsatta barnens rätt till närundervisning. Det gäller barn i årskurserna 1-3, barn med beslut om speciellt stöd eller förlängd läroplikt.

- Nu utvidgade vi undantaget till att gälla också elever med invandrarbakgrund som deltar i förberedande undervisning.

- Vi har inte heller i Finland avbrutit undervisningen utan försöker trygga barns rätt till undervisning också under dessa exceptionella förhållanden som nu råder.

Hur länge kan det här hålla på?

- Jag hoppas att den här perioden ska bli så kort som möjligt, men regeringen har också en skyldighet att granska hur epidemin utvecklar sig. Vi måste se till att vi har tillräckligt med kapacitet inom intensivvården.

- Sist och slutligen är det riksdagen och riksdagens grundlagsutskott som ska utvärdera huruvida det finns tillräckliga skäl att förlänga begränsningsåtgärderna. Grundlagsutskottet utvärderar proportionaliteten i de här åtgärderna.

Stängningen kanske fortsätter våren till slut. Hur stora följder kan det få framför allt för de svaga eleverna?

- Det finns en risk för att eleverna inte kan komma tillbaka till skolan den här våren och det måste vi förbereda oss för inom ministeriet.

- Om skolstängningen ytterligare förlängs finns det förstås en stor oro för de svaga eleverna. Det är en av orsakerna till att vi förbereder tilläggssatsningar för hösten så att alla barn vid behov kan få extra stöd och tilläggsundervisning.

Det händer på hösten, men vad händer nu?

- Vi försöker stöda utbildningsanordnarna och lärarna, att man har stöd, material och redskap under distansundervisningsperioden. Kommunerna måste se till att det finns tillräckligt med stödservice tillgänglig.

Ska kommunerna få mera resurser för detta?

- Det som planeras nu är stöd till kommunerna överlag och regeringen planerar en tilläggsbudget i maj som innehåller tilläggssatsningar på barn och unga.

Många blir utexaminerade i vår. Hur ska de få en gemensam fest?

- Alla ska nog bli utexaminerade i vår. Jag litar på att det i kommunerna finns en vilja att se till att alla tar sig vidare trots den här situationen.

- Det som vi nu tittar på tillsammans med kommunerna och utbildningsanordnarna är om det skulle finnas möjlighet att fatta beslut om ett nationellt datum då de unga som utexamineras i vår skulle kunna fira sin utexaminering och sin studentmössa.

- Det är en viktig fest för de unga som har jobbat hårt i många år. Speciellt årets abiturienter har en stor orsak till att fira då de har skrivit studenten under exceptionella förhållanden.

Artikeln uppdaterades 5.4 klockan 16.50. Utbildningsminister ändrades till undervisningsminister.

Diskussion om artikeln