Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Språklagen är tydlig då det gäller coronakrisen – centrala myndigheter har glömt bort svenskan vid minst fyra tillfällen

Från 2020
Uppdaterad 03.04.2020 11:43.
Regeringens ministrar står bakom talarpodier.
Bildtext Regeringens pressträff 16.3. Vid den här pressträffen sammanfattade Anna-Maja Henriksson och Li Andersson den viktigaste informationen på svenska. Pressträffen före det, den 12 mars, gick enbart på finska.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Det finns brister i hur de centrala myndigheternas informationslinje har fungerat på svenska under coronakrisen i Finland. Vid flera informationsträffar som sänds till pressen och allmänheten har den relevanta informationen sagts endast på finska. Samtidigt är språklagen tydlig – då det gäller information som berör liv, hälsa och säkerhet, måste all relevant information ges på båda språken, bedömer språkrättsexpert.

Svenska Yle har granskat hur statsrådet, Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har informerat på svenska under coronakrisen under de senaste tre veckorna.

Kort sammanfattat ser det ut så här: statsrådet har skött simultantolkning på svenska under alla presskonferenser från och med den 17 mars, det vill säga alla förutom de två första.

På den första presskonferensen informerade ingen minister på svenska, på den andra sammanfattade två ministrar det viktigaste på svenska.

Språklagen tydlig

Social- och hälsovårdsministeriet har hållit två presskonferenser, av vilka båda har gått på finska. På den ena sammanfattades en liten del av innehållet på svenska på uppmaning av en reporter på plats.

THL har hållit en pressträff som gick helt på finska, men hänvisar till att myndigheten har kunnat ordna intervjuer på svenska med ledande experter.

Under sammanlagt fyra tillfällen har de centrala myndigheterna alltså inte informerat på svenska på eget initiativ mitt under coronakrisen.

Pressträffarna sänds oftast direkt till medborgarna också på myndigheternas egna kanaler.

Språklagen är tydlig på den här punkten. Myndigheterna ska på eget initiativ se till att de språkliga rättigheterna förverkligas och de ska visa utåt att de använder bägge språken.

All information som ges nu kan ses som "väsentlig"

Enhetschef Corinna Tammenmaa vid Justitieministeriet har som uppgift att ge råd om hur ministerierna ska leva upp till kraven i språklagen.

Hon vill inte kommentera hur enskilda myndigheter har lyckats, men hon poängterar att rätten till information på svenska är särskilt tydlig då det gäller frågor som liv, hälsa och säkerhet.

– All information som nu ges är väsentlig ur språklagens synvinkel. Det betyder att allt borde finnas på finska och svenska, och allt borde finnas samtidigt.

Tammenmaa tillägger att statsrådet och ministerierna har klarat uppgiften att leverera skriftlig information väl, som översättningar av pressmeddelanden och annan relevant information.

"Statsrådet har följt språklagen"

En del ministrar har använt sig av svenska på statsrådets pressträffar, antingen på eget initiativ, eller i svar på en reporters svenskspråkiga fråga, men det har inte skett konsekvent.

Statsrådets presschef Päivi Anttikoski svarar per e-post till Svenska Yle att statsrådet har följt språklagen i sin hantering av krisen.

Varför fungerade svenskan inte på statsrådets pressträff i början av krisen?

– Vi försökte snabbt i början av krisen få simultantolkning ordnad på den första träffen, men det gick inte genast att ordna av tekniska skäl, säger Anttikoski.

Enligt Sandra Bergqvist som är ordförande för Folktinget försökte justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP) snabba på frågan om simultantolkning på svenska.

Henriksson vill inte själv svara på ytterligare frågor av Svenska Yle, om hur hon har agerat inom regeringen för att förbättra informationen på svenska. Hon hänvisar till de ansvariga myndigheterna.

Vid sidan om simultantolkningen till svenska har svenskan börjat höras mera på statsrådets pressträffar. På statsrådets pressträff fredagen den 3 april sammanfattade Anna-Maja Henriksson den viktigaste informationen på svenska.

Social- och hälsovårdsministeriet: "Vi kan alltid förbättra oss"

Svenska Yle har fått svar av Social- och hälsovårdsministeriets presschef Riikka Nurmi, angående ministeriets information på svenska.

Varför ordnades informationstillfällena den 11 och 20 mars enbart på finska?

- Den 11 mars handlade det om en bakgrundsträff för medierna, då medierna hade möjlighet att ställa frågor till ministrarna. Svenskspråkig media ställde frågor precis som de andra medierna.

I inbjudan från Social- och hälsovårdsministeriet står det att informationstillfället var en bakgrundsträff, men då tillställningen väl började hölls en officiell bit först, och flera medier var på plats med tv-kameror.

Efter att Svenska Yles reporter Axel Nurmio bad om en sammanfattning på svenska sammanfattade Li Andersson, men enbart för sitt eget ministeriums del.

- Pressträffen 20.3 blev utan tolkning till svenska. Vi hade inte tillgång till den simultantolkning som sedan 16.3 ordnas av statsrådet och Yle, eftersom pressträffen hölls i ministeriets utrymmen, säger Nurmi.

Vilka förbättringar gör ni på Social- och hälsovårdsministeriet i förhållande till svenskan?

- Man kan alltid göra förbättringar. Det är vardag för oss att ta hänsyn till språkfrågor, så det hör till våra arbetsuppgifter att hitta nyt sätt i vår kommunikation, säger Nurmi.

Nurmi tillägger att ministeriet översätter alla informationsmeddelanden till svenska och det mesta till engelska. En del information kommer att delas ut till hemmen, på de nationella språken och samiska språken. På nätet kommer det här informationsmaterialet att finnas på 16 språk.

Folktinget: Myndighetsmeddelanden ska vara tydliga och skickas genast på tre språk

Svenska Finlands Folkting har i sin tur tagit kontakt med statsrådet, efter problem med statsrådets sms om att gränserna till Nyland stängs.

Beroende på telefonoperatör fick man meddelandet på bara finska eller finska, svenska och engelska. Sandra Bergqvist kräver förbättringar.

– Jag ser det som att här har vi helt klart problem som måste åtgärdas, säger hon.

En kvinna i långt ljust hår poserar framför riksdagshuset.
Bildtext Sandra Bergqvist ser problem med hur statsrådet skött coronakrisen på svenska.
Bild: Folktinget/Niklas Gerkman

Folktinget kontaktade statsrådets kansli och beskedet därifrån var att myndighetsmeddelandet ska finnas på tre språk: finska, svenska och engelska. Nödcentralsverket hade fått den här instruktionen, men de olika mobiloperatörerna har beaktat den på olika sätt.

Allt behöver inte finnas på svenska, men svenskan får inte saknas helt

Enligt språklagen behöver inte all information vara identisk på finska och svenska på myndigheternas nätsidor, påpekar man från justitieombudsmannens byrå, som bedömer klagomål om svenskan.

Mikko Sarja, referendarieråd på JO:s byrå, tar inte ställning till hur myndigheterna har klarat informationsgången på svenska.

– Det är även möjligt att vi får klagomål gällande denna fråga och därför är det bättre att inte på förhand ta ställning till ärendet, säger han.

Sarja tillägger att förfarandet är entydigt klandervärt om en myndighet inte alls erbjuder information på svenska på till exempel sina webbsidor.

THL informerar på svenska, men svenskan syns inte i all information

En del av THL:s material finns på svenska på sociala medier, men till exempel på Facebook har information getts bara på finska under perioden på sju dagar som vi har gått igenom och granskat.

– Vår linje gällande sociala medier och kommunikationen överlag i förhållande till språklagen, är att material riktat till medborgare också ska översättas och spridas på svenska. På grund av den exceptionella situationen just nu kan svenskt material trots allt publiceras aningen senare än det finska, svarar Johanna Bruun som är kommunikationsexpert på THL.

Bruun tillägger att THL planerar att publicera svenskt material på sin Facebooksida den här veckan.

– För ett par veckor sedan publicerade vi flera videor på svenska med medborgarinstruktioner på Facebook.

Statsrådet gör videor med teckenspråk på finlandssvenska

Teckenspråkstolkar har varit närvarande på statsrådets pressträffar. Den ena har tolkat den finskspråkiga informationen, den andra den svenskspråkiga.

Hur ger ni svenskspråkig teckenspråkstolkning, om pressträffen hålls helt på finska?

– Vi gör videor på finlandssvenskt teckenspråk på alla våra informationsmeddelanden, säger Anttikoski.

Artikeln är uppdaterad kl. 11.40 med intervjun med Social- och hälsovårdsministeriet, och tillägget om att svenska användes på statsrådets pressträff fredagen den 3 april.

Diskussion om artikeln