Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommuner skjuter upp screeningar av cancer på grund av coronavirusepidemin

Från 2020
Uppdaterad 03.04.2020 15:50.
Bröstcancer
Bildtext Cancerscreeningar påverkas av coronavirusepidemin.
Bild: All Over Press

Vissa kommuner har minskat eller helt avbrutit cancerscreeningar som en följd av coronavirusepidemin. Även människors vilja att delta har minskat eftersom de väljer att undvika sociala kontakter. Det visar en utredning som Finlands cancerregister har gjort.

- När vi talar om livmoderhalscancer så har 85 kommuner meddelat att de lagt ned screeningen tillfälligt, för en timme sedan var de 78, säger Nea Malila, direktör på Finlands cancerregister.

I Finland har man gjort screeningar för livmoderhalscancer sedan 1960-talet och resultaten har varit goda. Dödligheten och förekomsten av livmoderhalscancer har minskat till en femtedel av vad de var under 1960-talet.

- Screeningen är viktig när vi tänker på livmoderhalscancer, säger Nea Malila.

Alla kvinnor mellan 30 och 65 år kallas med fem års mellanrum till screening för livmoderhalscancer. År 2017 screenades 180 000 kvinnor för livsmoderhalscancer.

Finlands cancerregister anser att det är viktigt att screeningarna återupptas när coronavirusepidemin mattas av.

- Alla screeningsundersökningar som blir avbrutna nu på grund av coronavirussituationen bör flyttas fram till hösten och eventuellt nästa vår, säger Malila.

Finlands cancerregister upprätthåller en databas över alla registrerade cancerfall i Finland.

Folk undviker sociala kontakter

Nu kräver coronavirusepidemin resurser av vården vilket påverkar screeningsaktiviteten.

Även människors beteende har förändrats i och med att finländare har uppmanats undvika sociala kontakter.

- Folk följer de här instruktionerna och besöker ogärna en hälsocentral nu, säger Malila.

Även screeningar för bröstcancer, det vill säga mammografi, har minskat. Den här veckan har 15 kommuner meddelat att de inte genomför mammografiundersökningar för tillfället.

Nästa vecka läggs mammografiverksamheten ned i ytterligare fyra kommuner.

Två tredjedelar av bröstcancerfallen hos kvinnor i screeningåldern hittas vid screening.

Kvinnor som är mellan 50 och 69 år screenas vart annat år. 306 000 kvinnor deltog i mammografiundersökningar år 2017.

Viktigt att screeningar återupptas fort

Även om screeningsaktiviten har minskat tror Nea Malila inte att det kommer att synas i framtiden som ökade cancerfall.

- Jag tror att kommunerna kommer att fortsätta med screeningen så snabbt som möjligt. Förhoppningsvis kommer avbrottet i screeningsverksamhet inte att vara längre än några månader, på sin höjd ett halvår, säger Malila.

Nu gäller det att se till de personer som hör till målgruppen får en ny kallelse om deras screening inte har blivit av.

- Det är viktigt att ingen går miste om en cancerscreening på grund av läget med coronavirusepidemin, säger Nea Malila.

Finland ska införa en screening av tarmcancer, men än så länge sker den i få kommuner. Även där har det skett en liten minskning i screeningsaktiviteten.