Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringen har inte fattat beslut om gränsstängningar inom Norden – ''Det är i kristider som det nordiska samarbetet mäts''

Från 2020
Thomas Blomqvist.
Bildtext Minister Thomas Blomqvist har hela veckan förhandlat med sin svenska kollega för att trygga att intensivvårdsplatserna räcker till i norr.
Bild: Folktinget

Regeringen har sedan i måndags grunnat på lösningar på hur gränserna kunde stängas i norr mellan Finland och Sverige samt Finland och Norge, men fortfarande inte fattat några beslut.

Hälsovårdsmyndigheterna riktade i måndags en önskan till social- och hälsovårdsministeriet för att stänga gränserna i Lappland eftersom det finns en risk för att intensivvårdskapaciteten inte räcker till inom den finländska sjukvården.

Thomas Blomqvist (SFP) som är minister för nordiskt samarbete och jämställdhet säger att en stängning av gränserna i norr skulle försvåra många av de viktiga samhällsfunktionerna.

För Sveriges del skulle det finnas en risk för att sjukvårdspersonalen inte skulle räcka till.

På Finlands sida om gränsen finns farhågan att Outokumpus fabriker skulle tvingas lägga ner sin produktion på grund av brist på personal eftersom många anställda kommer från Sverige.

– Folk rör sig hela tiden över gränsen i norr. Det skulle vara som att stänga gränsen mellan Helsingfors och Esbo, och säga till sjukhuset i Mejlans att det skulle vara tvunget att klara sig utan vårdare som bor i Esbo, säger Blomqvist.

Frågan med att begränsa arbetskraftens rörlighet mellan länderna skulle också påverka den åländska hälsovården där flera läkare och vårdare kommer från Sverige.

Minister Blomqvist vill att beslut fattas i samråd

Minister Thomas Blomqvist är oroad för vad ett beslut att stänga gränserna skulle kunna föra med sig, speciellt om Finland fattar det på egen hand.

– Som nordisk samarbetsminister hoppas jag att alla nordiska länder kan hitta en lösning som vi alla är nöjda med, säger Blomqvist.

Minister Blomqvist har i flera repriser under veckan fört diskussioner med sin svenska kollega Anna Hallberg. Han säger att också andra ministrar har diskuterat med sina kolleger i Sverige och Norge.

– Jag tycker att när vi annars har ett bra samarbete och vill göra det nordiska samarbetet ännu bättre är det ganska givet att samarbetet är ännu viktigare i kristider.

Blomqvist säger att den här pandemin har lett till massor med problem och utmaningar. Målet är att konsekvenserna ska bli så små som möjligt.

– Nu försöker vi hitta en lösning som fungerar för alla tre berörda länder i det här fallet.

Blomqvist förnekar olika syn mellan regeringspartierna

Thomas Blomqvist förnekar till att det skulle finnas olika syn på en gränsstängning mellan partierna i regeringen.

Han skriver inte under att socialdemokraternas Krista Kiuru och Sanna Marin skulle driva hårdare på en stängning, medan Svenska folkpartiet gör allt för att stoppa planerna.

– Vi har ingen sådan konstellation. Vi har sektorministrar som ser på saken ur sin synvinkel och regeringen har konstaterat att det finns skäl att se över det här för att trygga intensivvårdsplatserna i norr.

– Vi har inte hittat någon lösning ännu inom regeringen. Vi diskuterar fortfarande både internt och med våra nordiska grannar.

Import av arbetskraft från Ukraina utreds samtidigt

Samtidigt som regeringen överväger en historisk stängning av gränserna i norr till de nordiska länderna utreder regeringen också möjligheten att importera säsongsarbetare för jordbruket från Ukraina.

Jordbruket och bärodlingen kräver tusentals säsongsarbetare för att sådden ska kunna bärgas också i sommar.

Minister Blomqvist skrattar till då han får frågan hur det går ihop att Finland och ena sidan planerar att möjligen ytterligare begränsa arbetskraft från Sverige och Norge och samtidigt överväger arbetskraftsimport från Ukraina.

– Det här är långt i från mitt kompetensområde som minister för nordiskt samarbete, men det är klart att också den här problematiken finns. Det finns ett akut behov av arbetskraft inom primärnäringarna.

Minister Blomqvist säger att regeringen har identifierat problemet och jobbar på det, men att det främst ligger på jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs (C) bord.

– Men det är så klart också hela regeringens utmaning att hitta en lösning och den jobbar vi också på samtidigt.

Diskussion om artikeln