Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Cancervården fortsätter som förut, men hjärtpatienter vågar inte besöka sjukhus

Från 2020
Uppdaterad 04.04.2020 16:51.
Väntrummet på Pojo hälsostation.
Bildtext Coronaepidemin har tömt väntrummen
Bild: Yle/Malin Valtonen

Cancerorganisationernas riksomfattande rådgivning har fått ta emot många samtal av bekymrade cancerpatienter och deras anhöriga. Man är speciellt orolig för hur stor risk tidigare cancerpatienter har att insjukna allvarligt i coronasjukdomen covid-19.

Hör tillfrisknade cancerpatienter fortfarande till riskgruppen, frågar man sig.

På Cancerföreningen i Finland säger chefen för rådgivningsverksamheten, Taina Häkkinen, så här:

- Det är klart att om du har tillfrisknat från cancer för tio år sedan är du inte i samma situation som en person som får behandlingar just nu eller vars behandlingar nyss har avslutats.

Enligt henne är de som ringer upp vanligen lättade över att få tala med någon, och få utlopp för sin oro i det här speciella läget.

Inom HUS fortsätter cancervården nästan som normalt

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt fortgår cancervården ungefär som tidigare. Patienterna har inte avbokat sina behandlingar eller undersökningar på grund av coronaepidemin, säger ledande överläkare Johanna Mattson vid Cancercentret vid HUS.

- Många mottagningstider omvandlades till distanstider då coronaepidemin bröt ut. Under telefonsamtalet mellan läkaren och patienten går man igenom samma saker som på mottagningen, säger hon. Vi har fått god respons av patienterna.

En del årskontroller av tillfrisknade cancerpatienter har skjutits upp men nya patienter, och patienter vars vård det kräver, tas emot på mottagningen.

Hon påpekar att cancerbehandlingar till sin natur är brådskande och vården bör fortsätta också under epidemin.

Hjärtsjuka håller sig hemma

Människor med kroniska hjärtproblem har annullerat sina mottagningstider av rädsla för att smittas av coronaviruset. De vill inte sitta i väntrum eller röra sig med allmänna kommunikationsmedel.

Det här kan få allvarliga konsekvenser, varnar kardiologen, docent Jussi Mikkelsson vid sjukhuset i Björneborg.

- Dödligheten i akuta hjärtinfarkter är större än dödligheten i corona, påpekar han. Folk med hjärtproblem måste söka vård och inte stanna hemma, säger han.

Mikkelssons kolleger på andra håll i landet har lagt märke av samma fenomen - bland annat vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdustrikt lyser hjärtsjuka med sin frånvaro.

- Det här blev tydligt då statsrådet uppmanade alla 70-plussare att röra sig ute så lite som möjligt. Efter det tog många patienter kontakt och inhiberade sin tid hos läkaren. De vill inte besöka sjukhuset, säger kardiolog Mika Laine på HUS.

Visst kan vi sköta många patientärenden på distans, säger Laine, men han intygar att det är tryggt att komma till sjukhuset.

- Men stanna hemma om du känner dig det minsta förkyld, säger han.

Diskussion om artikeln