Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Fanns det inga andra alternativ?" Sjukhusens coronarestriktioner oroar blivande mammor och pappor

Från 2020
Uppdaterad 06.04.2020 10:52.
En nyfödd baby.
Bildtext Mammor och pappor vill få sjukhusen att tänka om.
Bild: Mostphotos

Många blivande föräldrar är rädda för att föderskor och nyfödda inte får tillräcklig hjälp när stödpersonernas närvaro på förlossningsavdelningarna
begränsas på universitetscentralsjukhusen på grund av coronapandemin.

Enligt restriktionerna, som sjukhusens gemensamma pandemigrupp har fattat beslut om, tillåts inga besök på avdelningen för nyfödda från och med måndag och partnern får endast vara med under förlossningen.

På sociala medier vädrar många blivande mammor sin oro och ångest inför den egna förlossningen. På bara ett par dagar har en Facebook-grupp kring frågan samlat nästan 2 000 medlemmar, både blivande mammor och pappor.

Hur ska det gå med stödet efter förlossningen?

En av dem som är ångestfyllda och oroliga nu är höggravida Jennifer Hartman i Esbo.

- Min förra förlossning var svår och i början fick min man bära ett stort ansvar för att ta hand om vår son. Nu undrar jag hur det ska gå när pappan inte får vara med efter själva förlossningen, säger Hartman.

Jennifer Hartman
Bildtext Jennifer Hartman väntar sitt andra barn inom kort.

Svenska Yle träffar henne på söndag, dagen innan restriktionerna träder i kraft vid alla universitetscentralsjukhus och några dagar före beräknat datum för hennes egen förlossning.

Hartman säger sig förstå att sjukhusen vill göra sitt allt för att stävja pandemin, men samtidigt undrar hon hur noggrant man tänkt igenom beslutet.

- Fanns det verkligen inga andra alternativ än det här? Helsingfors universitetssjukhus är en stor organisation, hade man till exempel kunnat utnyttja befintliga lokaliteter på något annat sätt, undrar Hartman.

Hon är rädd för att det inte ska finnas tillräckligt med personal - eller personal som har tillräckligt med tid - för att hon och bebisen ska få det stöd och den hjälp de har rätt till.

Papporna portas från BB

En pappa som vill vara anonym berättar att han nu är mer oroad än tidigare. Hans medverkan i graviditeten, förlossningen och den första tiden efter att bebisen fötts blir nu väldigt begränsad. Farhågorna hos blivande föräldrar är många.

– Mina egna tankar är såklart fyllda av oro gällande förlossningen. Är det så att jag inte kan vara på plats som stöd för min fru, hur blir det med anknytningen de första dagarna, finns det tillräckligt mycket personal på plats, vad händer i en nödsituation?

Den blivande pappan vi varit i kontakt med funderar på hur läget kommer att vara om två månader då det är beräknad tid för hans första barn.

– Om det är såhär illa nu, hur illa är det då om två månader? Det är vårt första barn, alla förberedande kurser har dragits in. Vad händer om något går fel, om det blir kejsarsnitt, om min fru måste vara på sjukhus i flera veckor utan att jag kan hälsa på? Vad om hon är för svag för att sköta vårt nyfödda barn, om det inte finns tillräckligt mycket personal för att hjälpa till?

Samma frågor har också engagerat skribenterna i Facebook-gruppen.

En mamma som nyss förlösts kan vara illa däran och mycket svag, påpekar skribenterna. De undrar om sjukhusen har beredskap att öka resurseringen så att mammorna får det stöd de behöver.

Redan nu jobbar sjukskötarna och vårdarna för högtryck - inte minst vid Kvinnokliniken i Helsingfors, personalsituation där har också barnmorskorna slagit larm om.

HUS: "Vårt ansvar att stödet räcker till"

På HUS säger avdelningsöverläkare Mika Nuutila att beslutet om restriktionerna ingalunda var lätt att fatta.

- Vi stötte och blötte frågan i flera dagar, säger Nuutila som har ansvar för förlossningar och jourverksamhet.

Han understryker till Svenska Yle att stödpersonernas insats vid förlossningarna och efter dem är oerhört värdefull. Samtidigt är det ändå alltid sjukhuset som bär det yttersta ansvaret för vården.

- För tillfället har vi tillräckligt med personal för att också garantera att mammorna och de nyfödda får tillräckligt med stöd och hjälp efter förlossningen, säger Nuutila.

Han lovar vidare att man satsar mer än tidigare på det psykiska stödet.

- I och med att vi har fattat det här beslutet, så förbinder vi oss också vid att ta ett större ansvar för den här biten, lovar han.

Enligt Nuutila hade man inga andra konkreta alternativ på bordet, när beslutet om restriktionerna fattades.

- Ingen har stått inför en sådan här situation tidigare.

Avdelningsöverläkaren Nuutila understryker att besluten fattades för att trygga allas säkerhet; mammornas, barnens, familjernas, de övriga patienternas och personalens.

"Direktiven saknar logik"

Många kritiker upplever ändå att de nya restriktionerna är motstridiga.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt säger i sitt meddelande om restriktionerna att åtgärderna är ägnade att hindra coronaviruset att sprida sig.

Ändå meddelar HUS att man har för avsikt att placera många mammor tillsammans i familjerummen.

Det här väcker bestörtning bland de blivande föräldrarna och man frågar sig om det inte vore bättre att HUS håller kvar den tidigare principen.

Enligt den bor personer ur samma hushåll i samma, isolerade familjerum efter förlossningen. Då borde inte smittorisken öka, heter det.

Jennifer Hartman och många i Facebook-gruppen önskar att sjukhusen omprövar restriktionerna. Detta för att de blivande föräldrarna ska kunna vara lugna inför förlossningen och den efterföljande sjukhusvistelsen.

Artikeln uppdaterad kl.14.50 med Jennifer Hartmans synpunkter, kl.15.20 med HUS kommentar till Svenska Yle och på måndag förmiddag med en pappas kommentar.

Diskussion om artikeln