Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Skyddshemmen står beredda, men befarar att kapaciteten inte räcker till under coronakrisen: Ju mer vi är hemma, desto mer ökar risken för våld, säger verksamhetsledare på skyddshem

Från 2020
Uppdaterad 07.04.2020 13:12.
en kvinna visar stop med sin hand, handen i förgrunden, kroppen i bakgrunden
Bildtext Våldet mot kvinnor kommer att öka ju längre vi är i karantän och ju mer tid vi måste tillbringa i hemmet, konstarerar de verksamhetsledare för skyddshem som Svenska Yle talat med.
Bild: AOP

Då livsutrymmet krymper och vardagen förändras, ökar också våldet i hemmen. Skyddshemmen förbereder sig nu på en ökning av klienter som en följd av att vi tillbringar så mycket tid hemma. De verksamhetsledare för skyddshem Svenska Yle talat med önskar att regeringen inte glömmer bort denna grupp, för vilka hemmet kan vara den farligaste platsen av alla.

Den farligaste platsen för en kvinna är hemmet, medan det för mannen är den tryggaste, visar flera studier.

Det samma gäller i Finland i allra högsta grad.

skyddshemmen i huvudstadsregionen, i Åbo och på Österbottens skyddshem i Vasa är man beredd på den ökning av klienter som väntas orsakad av att vi tillbringar så mycket tid hemma just nu, även om situationen regionalt ser olika ut.

- Jag är mycket orolig för vad som komma skall, säger Karola Grönlund som är verksamhetsledare för huvudstadens tre skyddshem, varav två finns i Helsingfors och ett i Esbo.

Enligt Grönlund har man nu under de allra senaste dagarna börjat se en ökning som kan kopplas till att vi har en "coronakris".

Grönlund menar att hon håller det som en självklarhet att våldet mot kvinnor kommer att öka ju längre vi är i karantän och desto mer tid vi måste tillbringa i hemmet.

Grönlund säger att de inte ens under normala omständigheter har tillräckligt med platser att erbjuda och att situationen därför kan bli ohållbar.

- Kapaciteten inte kommer räcka till och den kommer inte heller att höjas vad vi vet, konstaterar Grönlund om läget i huvudstadsregionen.

Global ökning av våld i hemmen på grund av corona

I en omfattande studie som FN (UNODC) låtit göra, framkommer att mer än hälften av de kvinnor som mördas, mördas av sin partner eller en familjemedlem.

I studien visas att sex kvinnor mördas varje timme i världen, det blir 137 per dag, av människor som står eller stått dem nära, om man räknar ut medeltalet.

I Finland dör kring tjugo kvinnor årligen som följd av partnervåld. Var tredje finländsk kvinna har blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt våld av sin före detta eller nuvarande partner.

Och nu befaras alltså en förödande ökning i form av våld riktat mot kvinnor i hemmen till följd av coronakrisen.

Därför uppmanar FN:s generalsekreterare António Guterres nu regeringar världen över att även inkludera skydd för kvinnor i sina insatser mot coronapandemin.

- De senaste veckorna, när den ekonomiska och sociala pressen och skräcken har vuxit, har vi sett en fruktansvärd global ökning av våld i hemmet, konstaterar Guterres.

Antonio Guterres.
Bildtext FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanar regeringar i världens länder att inkludera skydd mot kvinnor i sina insatser mot coronapandemin.
Bild: EPA/Justin Lane

Skyddshemmen står beredda

I Åbo har man inte ännu sett av någon ökning till skyddshemmet, uppger Raimo Nurminen som är serviceledare på Åbo skyddshem.

Men även i Åbo är man beredd på att fler kommer att söka sig till skyddshemmet ju längre coronakrisen pågår.

- Då folk tvingas vistas inom hemmets fyra väggar brukar kriserna komma och behovet av hjälp öka, säger Nurminen.

Däremot är det många behövande i Åbotrakten som kontaktar öppenvården och aktivt söker hjälp, till exempel har man sett en ökning av de som tar kontakt via chatfunktionen.

Lena Ek är ansvarig socialarbetare på Österbottens skyddshem i Vasa. Inte heller där har man ännu sett någon ökning i antalet klienter, men man har gjort förändringar med tanke på de utmaningar som är på kommande.

- Vi har ett begränsat platsantal, men är i ständig kontakt med övriga skyddshem och kan i så fall hänvisa klienten vidare vid behov.

Ek berättar att man även har förberett särskilda rum på skyddshemmet för riskgrupper.

Hon påpekar att det just nu är ett väldigt hårt tryck på många familjer och barnen är hemma från skola och dagis.

Det här utsätter familjerna för stark stress.

- Och det här förväntar vi oss kommer att synas också hos oss. Kontakt till olika telefontjänster man kan ringa om det blir svårt hemma har nu fått en tydlig ökning också, säger Ek.

Även Nurminen i Åbo delar den erfarenheten.

Glöm inte familjerna

Nurminen önskar att man skulle uppmärksamma den nöd som finns i hemmen och familjerna i och med coronakrisen.

Också Grönlund vill att man nu uppmärksammar de som utsätts för våld i hemmet och konstaterar att för kvinnan är hemmet den farligaste platsen.

- Jag önskar verkligen att regeringen tar den här gruppen i särskilt beaktande då de gör sina beslut, säger hon.

Då högtider så som påsk stundar, kan det leda till ökat våld, men oftast är det efter högtiden som det brukar braka loss.

- Folk försöker ofta "hålla sig i skinnet" under själva högtiden, men efteråt brister det för vissa, säger Grönlund.

Grönlund säger att hon är mycket orolig över den situation vi nu har och står inför.

- Speciellt orolig är jag över barnen som både bevittnar och utsätts för våldet i hemmet.

Vem som helst kan råka ut för våld i hemmet. Våld i nära relationer förekommer i alla åldrar, bland alla kön och samhällsgrupper, och är oberoende av sexuell läggning, kultur eller religion.