Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa stadsstyrelse röstade ja till skolindragningarna - SFP splittrat i frågan

Från 2020
Ingången till ett rött trähus. Det är mörkt ute men inifrån kommer ett varmt sken. På glasdörrarna har man limmat fast pappfigurer föreställande tomtar.
Bildtext Kuggom daghem kommer antagligen att få släcka lamporna för gott.
Bild: Yle/Mira Bäck

Det ser ut som om de planerade skolindragningarna kommer att bli av.

Stadsstyrelsen i Lovisa har sagt sitt och förslaget till fullmäktige är att Teutjärven koulu, Pernå kyrkoby skola, Kuggom daghem och daghemmet Lekgården avskaffas från och med den första augusti i år.

Det här som en åtgärd för att balansera kommunens dåliga ekonomi.

Haddom skolas förskola flyttas till Generalshagens skola, där det även ordnas morgon- och eftermiddagsvård. Skolornas elevupptagningsområde granskas skilt.

Stadsfullmäktige ska ännu ta ställning till ärendet i slutet av april.

Sju av nio ledamöter röstade enligt stadsdirektörens förslag om att stänga skolorna och daghemmen.

- Mikael Karlsson (SFP) kom med ett motförslag om Pernå kyrkoby skola, att dess verksamhet ska fortsätta. Det understöddes av Ralf Sjödahl (SFP), säger stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén.

Hon är själv SFP:are och det kom som en överraskning att man inom partiet inte var helt överens, särskilt som någon dissonans inte var synbar då man röstade om budgeten i december.

- Inte visste jag om det här förrän på vårt gruppmöte kort innan styrelsemötet, säger Heijnsbroek-Wirén.

En kvinna framför en grå vägg. Kvinnan är klädd i kavaj och tittar in i kameran.
Bildtext Mia Heijnsbroek-Wirén.
Bild: Yle/Leo Gammals

- Nu har då två ledamöter bytt åsikter i frågan. Därmed hade SFP en splittrad grupp i stadsstyrelsen, 3-2, konstaterar Heijnsbroek-Wirén vidare.

I budgeten som stadsfullmäktige röstade igenom räknar man med att de nu nedläggningshotade skolorna kommer att stängas.

- Nu handlar det om att verkställa fullmäktiges vilja, säger Heijnsbroek-Wirén.

Inte värt det, enligt Sjödahl

Enligt Ralf Sjödahl beror hans ändrade åsikt på att det ursprungliga förslaget om vilka skolor som skulle stängas ändrades ganska drastiskt under det avgörande budgetmötet i vintras.

- Det paket som en gång i tiden gjordes upp var ett bra paket men sedan smulades det sönder i stadsfullmäktige i och med att Haddom skola togs bort och den skolan skulle ha gett mest inbesparningar, säger Sjödahl.

Från början var också Haddom skola på fallrepet, men i sista stund beslöt fullmäktige att skjuta till pengar för Haddom skola i budgeten.

Kyrkoby skola i Pernå i Lovisa.
Bildtext Sjödahl och Karlsson skulle ha velat bevara Pernå kyrkoby skola.
Bild: Yle / Mira Bäck

Sjödahl tycker att skolindragningarna i sin nuvarande form ger så små inbesparingar att det inte lönar sig att genomföra dem.

- I praktiken kan man säga att det som vi i stadsstyrelsen tills vidare sysslat med, och varför inte också stadsfullmäktige, är oväsentligheter där man talar om 40 000-50 000 euros inbesparningar i en situation där vi borde koncentrera oss på att få miljoninbesparingar, säger Sjödahl.

Finns det en splittring inom partiet när det gäller den här frågan?

- När den här frågan kommer till stadsfullmäktige är det närmast fråga om med vilken majoritet stadsstyrelsens förslag vinner. Men ingalunda är Mikael och jag de enda som tycker på det här sättet, visst finns det andra också i fullmäktige, säger Sjödahl.

Enligt Sjödahl var motförslaget om att låta Pernå kyrkoby skola bli kvar inte något som han och Karlsson hade diskuterat mycket på förväg.

- Nä, vi tänker självständigt, säger Sjödahl.

SDP inne på samma linje som majoriteten av SFP

Fem av nio ledamöter i stadsstyrelsen tillhör SFP, två hör till SDP, en till Samlingspartiet och en är obunden sannfinländare.

Det speglar situationen i fullmäktige där SFP är det överlägset största partiet med SDP och Samlingspartiet som tvåa och trea.

Arja Isotalo och Jan D. Oker-Blom i rådhuset i Lovisa
Bildtext Styrelseledamot Arja Isotalo och stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I SDP:s grupp hade man på förväg enhälligt bestämt att rösta för en skolstängning.

- Antalet barn minskar och tyvärr kan vi inte ha kvar alla skolorna i Lovisaområdet; det är en stor ekonomisk fråga, säger stadsstyrelsens första vice ordförande Arja Isotalo (SDP).

Hon tror ändå att det inom gruppen kan finnas avvikande åsikter.

- Det kanske närmast är de som bor på orterna där skolorna finns som tänker på saken ur en lite annan synvinkel. Jag anar mig till att det också kan finnas andra åsikter, säger Isotalo.

Alla hänvisar till budgetmötet

Stadsstyrelsens andra vice ordförande Juha Karvonen är Samlingspartiets enda ledamot i styrelsen. Inom Samlingspartiet var man eniga.

- Vi hade diskuterat saken på förhand och fattat beslut. Det var redan tidigare i budgetbehandlingen att ärendet ska behandlas på det viset som vi beslöt i dag, säger Karvonen.

En kvinna och flera barn står utomhus och håller i skyltar. På skyltarna står det slagord som hjälp haddom skola.
Bildtext Många demonstrerade emot skolindragningarna under budgetmötet.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Heijnsbroek-Wirén, Isotalo och Karvonen hänvisar till stadsfullmäktiges beslut på budgetmötet i vintras.

Det man nu gör är att verkställa det beslut som togs då.

- Alla vet att vår ekonomi för tillfället är ganska dålig. Den är inte så stor men det är en inbesparing i alla fall. Jag ser själv den pedagogiska sidan som ganska viktig. Mindre skolor har sina fördelar men också nackdelar, säger Karvonen.

Diskussion om artikeln