Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fjolåret var tufft för kommunerna – bara tre kommuner i Österbotten fick ihop ett överskott

Från 2020
Uppdaterad 08.04.2020 11:21.
Tomas Häyry
Bildtext Vasa var en av de kommuner som landade på plus. Det är tack vare ett omfattande arbete, säger stadsdirektör Tomas Häyry.
Bild: Yle/Anna Ruda

Boksluten i många kommuner i Österbotten visar minus. I Vasa fick man ihop ett plusresultat efter en hård bantningskur.

De flesta kommuner i Österbotten hade ett tufft år ekonomiskt förra året. Av de 14 svenskösterbottniska kommunerna (inklusive Karleby) gjorde endast tre kommuner ett plusresultat.

KommunBokslut 2019Budget 2019
Jakobstad- 8 miljoner euro- 2,1 miljoner euro
Karleby- 2,5 miljoner euro
Kaskö- 1,5 miljoner euro- 800 000 euro
Korsholm- 1,7 miljoner euro- 2,7 miljoner euro
Korsnäs- 114 000 euro- 300 000 euro
Kristinestad- 2,2 miljoner euro- 275 000 euro
Kronoby+ 560 000 euro- 284 000 euro
Larsmo-1,3 miljoner euro- 900 000 euro
Malax- 1,1 miljoner euro+ 4 000 euro
Nykarleby- 1,5 miljoner euro+ 960 000 euro
Närpes+ 1,85 miljoner euro+ 30 000 euro
Pedersöre- 3,9 miljoner euro+ 200 000 euro
Vasa+ 7,1 miljoner euro+ 12,7 miljoner euro
Vörå- 3,1 miljoner euro- 3,9 miljoner euro

I Vasa ledde en sträng sparkur till ett positivt resultat på över sju miljoner euro.

Staden hade ett tungt år, som präglades av sparåtgärder och samarbetsförhandlingar, men räkenskapsperiodens resultat visade till slut ett överskott på 7,1 miljoner euro.

- Vårt centrala mål har redan länge varit att få ekonomin i balans. År 2019 var krävande vad gällde sparandet och även en skattehöjning genomfördes. Det positiva resultatet är följden av ett omfattande arbete, säger stadsdirektör Tomas Häyry.

Tomas Häyry
Bildtext Tomas Häyry.
Bild: Yle/Anna Ruda

- De uppkomna underskotten har orsakat stor press och eftersom de måste täckas i bokslutet för år 2020, är fjolårsresultatet, som är bättre än vad som förutsågs, till stor hjälp för år 2020, säger Häyry.

I Närpes uppvisar bokslutet ett överskott på drygt 1,8 miljoner euro. Staden fick bland annat in mera skatteintäkter och statsandelar än budgeterat.

Stadens ekonomidirektör Kent-Ole Qvisén påpekar ändå att staden hade en nettokostnadsökning på 4,4 procent under 2019 och att ökningen måste minska de kommande åren om staden ska kunna hålla sin ekonomi i balans.

Kronoby kommungård
Bildtext Kommungården i Kronoby.
Bild: Nathalie Lindvall

Den tredje kommunen att få ihop ett överskott var Kronoby, där landade man på ett resultat på 562 000 euro plus. Det var betydligt bättre än det budgeterade underskottet på 284 000 euro.

- Den egna verksamheten hölls inom budget, statsandelarna ökade och försäljning av fastigheter gav inkomster, räknar t.f. kommundirektör Ulf Stenman upp som orsaker till det goda resultatet.

Samtidigt konstaterar han dock att kommunens lånebörda ökat via de stora investeringar man gjort och gör, bland annat inom skolsektorn.

Felberäknade skatteintäkter orsakade sämre resultat

För de övriga kommunerna blev resultatet negativt. Bland andra Nykarleby gör ett mycket sämre bokslut än budgeterat. Räkenskapsperiodens underskott blev drygt 1,5 miljoner euro.

Från början hade man budgeterat med ett överskott på knappa 960 000 euro . Men man var också från början beredd på osäkerheter i skatteinkomstprognosen, och i juni justerade man därför ner skatteinkomsterna.

Nykarlebys stadskansli.
Bild: YLE/Roger Källman

Skatteinflödet blev ändå flera hundra tusen euro mindre än i ändringsbudgeten på grund av felberäkningar hos skatteförvaltningen och problem med bland annat inkomstregistret.

Dessutom gjorde social- och hälsovården en budgetöverskridning på cirka 1,4 miljoner euro trots en tilläggsbudget på 1,5 miljoner euro.

Däremot fick staden dryga 385 000 euro mera än budgeterat i statsandelar.

I grannstaden Jakobstad samlade man i sin tur ihop ett underskott på åtta miljoner euro. Statsandelarna blev större än budgeterat men skatteinkomsterna minskade jämfört med budgeten.

Andra bidragande orsaker är ett negativt årsbidrag (-0,6 miljoner), avskrivningarna var större än budgeterat och invånarantalet minskade med 30 personer.

Vörå: Stort minus, men bättre än väntat

Vörå kommun gjorde ett minusresultat på drygt 3,1 miljoner euro ifjol. Från början hade man budgeterat med ett överskott på 6 000 euro.

Men efter budgetändringar hade man räknat med ett underskott på drygt 3, 9 miljoner euro.

Kommunstyrelsens ordförande Rainer Bystedt (SFP) konstaterar därför att bokslutet trots allt blev bättre än man vågat hoppas på.

Det finns flera orsaker till minusresultatet. Bland annat förlorade Vörå kommun en tvist i ett barnskyddsärende i Vasa förvaltningsdomstol, vilket ledde till en dyr nota för kommunen.

Också sjukvårdskostnaderna blev mycket dyrare än budgeterat och skatteinkomsterna blev drygt 700 000 euro mindre än budgeterat.

Också i Korsnäs blev resultatet bättre än väntat, trots ett litet underskott.

Korsnäs resultat landade på ett underskott på cirka 114 400 euro, då man hade budgeterat för ett underskott på 300 000 euro.

Såväl statsandelarna som skatteinkomsterna ökade under 2019 jämfört med året innan.

Korsnäs kommundirektör Christina Båssar.
Bildtext Christina Båssar.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Men kommundirektör Christina Båssar konstaterar att man förväntade sig en kraftig ökning av skatteinkomsterna och så blev det inte.

- Ändringar i skattekortssystemet och inkomstregistret gjorde att skatteinkomsterna i alla kommuner blev mindre än förväntat, konstaterar Båssar.

Man är ändå nöjd med resultatet.

- På hösten var vi lite rädda för att det kunde bli värre, säger Båssar.

Diskussion om artikeln