Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Sibbo församling bjuder in till påskens gudstjänster i radio och tv

Från 2020
Medverkande i långfredagens tv-gudstjänst i Sibbo kyrka.
Bildtext Långfredagens gudstjänst leds av liturg och predikant Katja Korpi, här med herrkvartetten bestående av Mikael Grönroos, Cristofer Moen, Teppo Salakka och kantor Lauri Palin.
Bild: Rufus Hedengren

Årets stilla vecka är stilla på ett annorlunda vis. I år firar församlingarna påskhögtiden på ett sätt som knappast någon hade kunnat tänka sej ens för några månader sedan.

Trots att vi lever i en annorlunda tillvaro just nu finns det ändå något som är beständigt. Jesus dör och Kristus uppstår och kristenhetens största högtid påsken firas. Så ock i Yle med sändningar i radio och tv - om än lite annorlunda sändningar än vi hade tänkt oss.

I Sibbo församling har man i flera år under långfredagen ordnat påskspelet Kärlekens Väg. Det är en påskvandring där man går igenom påskens tema ur lärjungarnas synvikel.

Tanken det här året var att även tv-publiken skulle få ta del av Kärlekens väg. Vandringen var planerad att spelas in och sändas i Yle Fem under påsken.

Dessvärre gjorde undantagstillståndet i landet, som begränsar antalet personer som får samlas, att käppar sattes i hjulen för påskvandringen.

Flera människor deltog i processionen år 2015.
Bildtext Deltagande i Kärlekens Väg då den ordnades 2015.
Bild: Kim Wiik/ Sibbo svenska församling

Passionsspelet har de senaste åren samlat många hundra deltagare. Rätt snart blev det klart för församlingen att det i år blir svårt att arrangera Kärlekens väg i vanlig ordning.

Kyrkhoherde Camilla Ekholm berättar att det var en besvikelse att behöva ställa in.

Någorlunda hastigt efter beslutet att ställa in började församlingen dock rikta tankarna mot nästa år. Då utgår man ifrån att Kärlekens Väg igen ska kunna genomföras.

Enklare påskgudstjänster med församlingen hemma istället för i kyrkbänkarna

Istället för det planerade passionsspelet sänder Yle två småskaliga gudstjänster på långfredagen och påskdagen. Gudstjänsterna är inspelade i Sibbo kyrka.

Camilla Ekholm väljer att vända de begränsningar som nu råder då det gäller gudstjänstfirande till något positivt.

‒ I allt brus vi har omkring oss, kan jag tycka att det enkla och avskalade kan vara det som jag klarar av att ta till mig allra bäst och som tilltalar mig allra mest. Därför upplever jag att det att våra gudstjänster är enkla och avskalade just nu, är rätt skönt.

Långfredagens budskap förmedlar tröst

I långfredagens gudstjänst är det församlingspastor Katja Korpi som är liturg och predikant. Hon tycker att det viktigaste i långfredagens budskap är den tröst och trygghet den förmedlar.

‒ Coronapandemin orsakar mycket rädsla och osäkerhet inom oss. Många känner sig ensamma. Och vi lever i ovisshet med tanke på framtiden, för vi vet inte hur länge pandemin kommer att pågå.

‒ Jesus upplevde ångest och ensamhet i Getsemane precis före långfredagens händelser började. På korset ropade Jesus i sin smärta ut sin upplevelse av total övergivenhet. Så han om någon vet och förstår oss när vi är rädda och ensamma.

Korpi skulle allra helst ha firat långfredagsgudstjänsten med församlingen. Gudstjänsten är ju en dialog mellan präst, kantor och församling.

Hon vill ändå betona att det känns väldigt fint och värdefullt att få möjligheten att förmedla värme och trygghet till gudstjänstdeltagarna hemma.

Inga klockor ringer in

Trots att många saker är annorlunda så kan det ändå vara viktigt att komma ihåg att något är helt som det brukar. En del saker som Sibbo församling traditionellt gör vid långfredagens gudstjänst får även tv-tittarna nu ta del av.

Inga kyrkklockorna ringer in gudstjänsten på långfredagen, altarbordet är avklätt med endast fem rosor på bordet och altarrundeln är insvept i svart tyg.

Så är det alltid på långfredagen och så även i år, berättar Katja Korpi.

Katja Korpi berättar vidare att i Sibbo kyrka finns det en gammal och väldigt vacker svart mässkrud från slutet av 1700-talet som endast används av prästerna i långfredagens gudstjänster.

‒ Det kändes väldigt fint att få visa mässkruden i TV-gudstjänsten, säger Korpi.

Kantor Lauri Palin vid flygeln i Sibbo nya kyrka.
Bildtext Lauri Palin är kantor i Sibbo församling.

Kantor Lauri Palin står för musiken i gudstjänsten och berättar att en annan Sibbotradition är att alltid ha med en mindre herrkör i gudstjänsten på Långfredagen.

-Jag utgick från att vi har gör på samma sätt även i år, men med endast en herrkvartett istället för kör.

Kvartetten är även de som i gudstjänsen sjunger med i psalmerna och den övriga församlingen är där via tv:n, säger Lauri Palin.

Kristus uppstår även i år

På påskdagen hälsas vi med "Kristus är uppstånden!" av Camilla Ekholm som är liturg.

Camilla Ekholm ser det som att påskdagen i år behövs extra mycket.

‒ Då det kommer till Coronaviruset faller vi alla ibland ner i tankar av rädsla, oro och hopplöshet, men det är inte slutet, det här läget varar inte för evigt.

‒ Påsken visar på att det allra mörkaste har vänts till ljus också förr. Också i år blir det påsk, också i år segrar ljuset över mörkret. Också i år påminns vi om att Jesus har besegrat det onda en gång för alla.

Kaplan Helena Rönnberg predikar i gudstjänsten. Hon har funderat en hel del kring predikan på påskdagen.

‒ Utmaningen för predikan är att mitt i den verklighet som vi lever i, kunna förmedla det hopp som kyrkan i alla tider stått för.

‒ Samtidigt är det viktigt att minnas att det inte finns några enkla lösningar på den situation vi nu är i. Men jag tror att jag fått några tankar att förmedla i den här verkligt speciella situationen, säger Rönnberg.

Predikant Helena Rönnberg i Sibbo nya kyrka.
Bildtext Helena Rönnberg predikar i gudstjänsten.

Påskdag utan nattvard

Musiken i påskdagens gudstjänst är planerad av Sinikka Stöckell som berättar att man fick tänka om då man inte kunde fira nattvard på kyrkans främsta högtidsdag, påskdagen

‒ Mikael Grönroos sjunger Panis Angelicus, vilken egentligen är en nattvardssång, som vi skulle ha använt i skärtorsdagens mässa.

‒ Tillsammans med psalmen 102 fick vi det i påskdagens gudstjänst att kännas som en nattvard, trots att vi inte kunde fira den som vi brukar på påskdagen, berättar Stöckell som även hon är kantor i Sibbo.

I många församlingar sjunger körer i gudstjänsterna på påskdagen. Så är även traditionen i Sibbo. De många körsångarna fungerar inte i år, men man är glada över att kunna hålla fast vid den traditionella processionen med inbärande av påskliljor, även om det nu sker i liten skara.

‒ Att påskljuset brinner som det brukar ser jag också som en stark symbolik säger liturgen Camilla Ekholm.

Liturgen och kyrkoherden Camilla Ekholm vid altaret i Sibbo nya kyrka
Bildtext Kyrkoherde Camilla Ekholm.

Långfredagens gudstjänst sänds i Yle Fem kl. 11.00 och i Yle Vega kl 13.03.

Predikant och liturg är Katja Korpi, Lauri Palin leder sången med Församlingskvartetten.
Textläsare är Cristofer Moen och Mikael Grönroos. Mikael Grönroos är även förebedjare.

Psalmerna som sjungs i gudstjänsten är:
73 (Långt borta i ett fjärran land),
845 (Han gick den svåra vägen),
60 (O huvud, blodigt, sårat)
85 (Hur mörkret tätnar)
77 (Från örtagården leder)
79 (Konung med törnekrona).

Påskdagens gudstjänst sänds i Yle Fem kl. 12.00 och i Yle Vega kl 13.03.

Predikant är Helena Rönnberg, liturg är Camilla Ekholm.
Musiker i gudstjänsten är Sinikka Stöckell ( orgel), Tuula Stöckell (violin) och Lauri Palin (piano). Mikael Grönroos sjunger solo.

Psalmerna som sjungs i gudstjänsten är:
852 (Dina händer är fulla av blommor),
90 (Upp min tunga),
102 (Livet vann, dess namn är Jesus),
854 (Jesus har uppstått),

Som vanligt finns gudstjänsterna på Arenan i 30 dagar efter sändning.

Radiogudstjänsten på annandag påsk kommer från Närpes och sänds kl 13.03 i Yle Vega.

Predikant i gudstjänsten är Ulf Sundqvist och liturg Ann-Mari Audas-Willman.
Organist och kantor är Gerd Lindén och Michaela och Mathilda Engman sjunger i gudstjänsten.

Textläsare är Ulla-Maj Wideroos och förebedjare är Lillemor Enlund, Anders Enlund och Mathilda Engman.

Psalmer som sjungs i gudstjänsten:
103 (Herren lever våga tro),
93:1-4 (Ära ske Gud och Herren krist),
854 (Jesus har uppstått),
583 (Min Frälsare lever),
90 (Upp min tunga).

Radiogudstjänsterna hittar du även på Arenan i 30 dagar efter sändning.

Diskussion om artikeln