Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Företagarna i Finland: Hälften av företagen behöver direkt offentligt stöd - tre av fyra företag har påverkats negativt av coronaviruset

Från 2020
Kampin Makuuni loppuunmyynti kyltti ikkunassa 5.9.2018
Bildtext 76 procent av företagen har påverkats negativt av coronaviruset. Arkivbild.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Den pågående coronakrisen har försatt många företag i knipa. Det framkommer i en färsk enkät som Företagarna i Finland låtit göra. Enligt enkäten anser nästan hälften av företagarna att de är i behov av direkt offentligt stöd för att klara av krisen.

Vart tionde företag har förlorat hela omsättningen och en tredjedel av företagen har förlorat hälften av sin försäljning.

Grafen visar att 48 procent av företagarna behöver direkt stöd för att klara av krisen.

Tre av fyra företag har påverkats negativt av coronakrisen

Enkäten visar att 76 procent av företagarna anser att coronaviruset har haft en negativ effekt på företaget. Andelen är något större än i den föregående företagargallupen som gjordes tidigare under krisens gång.

Enligt Företagarna i Finlands verkställande direktör Mikael Pentikäinen är rädslan för konkurs stor hos många.

– Var tionde företagare befarar konkurs. Det skulle innebära omkring 30 000 små och medelstora företag.

Grafen visar att coronaviruset har orsakat problem för 76 procent av företagen.

Värst inom handelsbranschen

Enligt Pietikäinen befarar var femte företagare inom handelsbranschen konkurs.

Enligt en enkät av Finsk handel har över en fjärdedel av förbundets medlemsföretag förlorat så gott som hela omsättningen.

Över hälften av företagen har minskat på personalen, i de flesta fall handlar det om permitteringar. Av gallupen framkommer att den totala personalminskningen bland handelsföretag är 25 procent.

En del av handelsföretagen har kunnat flytta försäljningen till webben, men enligt Finsk handel saknar ännu hälften av företagen som deltog i enkäten digitala försäljningskanaler.

De som använder sig av digital försäljning säger att coronakrisen har lett till ökad nätförsäljning, det gäller främst företag inom dagligvaruhandeln.

Den digitala försäljningen räcker ändå inte enligt Finsk handel till för att täcka bortfallet som coronavirusepidemin har orsakat.

Diskussion om artikeln