Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny infektionsmottagning öppnas vid Vasa centralsjukhus – förkylda personer hålls åtskilda från andra

Från 2020
Uppdaterad 07.04.2020 16:25.
Dörr som det står YB på.
Bildtext Dörren till den nya infektionsmottagningen finns längst mot bygget av nya H-huset.
Bild: Yle/Malin Hulkki

På grund av coronaepidemin öppnar Vasa centralsjukhus en ny infektionsmottagning vid samjouren. Tanken är att personer med symptom på luftvägsinfektion ska använda den separata mottagningen.

Det gäller även om man söker hjälp på grund av någon annan sjukdom eller olycksfall men samtidigt också har ens lindriga förkylningssymptom. Övriga jourpatienter ska som vanligt anmäla sig vid samjourens lucka.

– Vi vill minska riskerna och därför separerar vi patienter med flunssasymptom från de som är helt symptomfria, säger Peter Nieminen, chef för operativa ansvarsområdet.

Peter Nieminen är resultatområdeschef vid Vasa centralsjukhus. Här står han vid ingången till akuten.
Bildtext Peter Nieminen.
Bild: Yle/Moa Mattfolk

Samma dörr som barnjouren

Ingången till nya infektionsmottagningen finns i ändan av samjourens långa korridor, det vill säga den ända som ligger nära byggplatsen för nya H-huset.

Samma dörr leder också till barnjouren, så även barnpatienter ska använda sig av den nya ingången.

Finns det inte en risk med att eventuellt coronasmittade och barnpatienter använder samma dörr?

– Det är klart att det finns en minimal risk. Det är svårt att få något helt till hundra procent, men det sköts efter konstens alla regler, säger Nieminen.

– Avdelningarna använder endast samma dörr, sedan leds de till olika avdelningar. Via tidsbeställning kan vi se till att de inte kommer samtidigt in genom dörren.

Två skyltar på en dörr. En ringklocka för barnjouren och en för infektionsmottagningen.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Ring alltid först

Som tidigare gäller alltså att patienter alltid ska ringa jourtelefonen 116 117 först.

– Om den egna hälsostationen är öppen så ska man i första hand alltid ringa dit, säger Nieminen.

Numret 116 117 är den riksomfattande jourhjälpen där man bedömer patientens vårdbehov. Den som ringt numret får individuella anvisningar per telefon.

På långt håll syns dörren till infektionsmottagningen i sjukhuset. Bredvid syns byggställningar som hör till bygget av H-huset.
Bild: Yle/Malin Hulkki

De patienter som hänvisas till infektionsmottagningen ges alltså i mån av möjlighet en mottagningstid per telefon. Med hjälp av tidsbokningen försöker man också hålla nere antalet personer som vistas på mottagningen samtidigt.

– Om det är akut slussas man direkt in i mottagningen utan tidsbeställning, säger Nieminen.

Diskussion om artikeln