Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tiotals coronafall inom hemtjänsten och på serviceboenden i huvudstadsregionen – både personal och klienter i karantän

Från 2020
Två personers fötter och en rollator.
Bildtext Flest coronavirusfall har bekräftats i Helsingfors.

I början av veckan nåddes huvudstadsregionen av dystra besked. Inom hemtjänsten i Kyrkslätt har flera coronafall uppdagats och vid Helsingfors stads serviceboende bekräftades 26 smittade smittofall varav nio personer dött.

Fallen i Helsingfors har konstaterats på tre av stadens egna enheter och på tre enheter där staden köper tjänster av andra aktörer.

De boende som misstänks vara smittade kommer att hållas isolerade från de andra och man kommer noggrant följa deras hälsotillstånd.

Inom Helsingfors har 358 klienter och cirka 160 av personalen inom hemvården och serviceboenden försatts i karantän.

– De utsatta är personer som enligt läkare kan ha utsatts för smittan. Till exempel personer som har varit en längre stund i samma utrymme som en person som senare konstaterats smittad, säger Seija Meripaasi, direktör för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster vid Helsingfors stad.

Enligt Meripaasi är det högst trovärdigt att klienterna smittats av någon i personalen eller av andra klienter. Den epidemiologiska enheten spårar smittokedjorna.

Trots att en del av personalen försatts i karantän, har personalen räckt till.

– Vi har överfört personal från andra av stadens enheter och tagit in en del vikarier, säger Meripaasi.

Esbo

Esbo har närmare 1 350 klienter som bor på stadens olika serviceboenden. Under de gångna veckorna har tre personer dött till följd av coronaviruset.

Coronavirusfall har påträffats på tre av stadens enheter. Enligt Juha Metso, omsorgsdirektör för social- och hälsovårdssektorn vid Esbo stad, handlar det om 15-20 fall.

– Vi har flyttat runt personal eftersom en del försatts i karantän. Det är svårt att säga exakt hur många av personalen som är i karantän just nu eftersom läget förändras varje dag, men några tiotal, säger Metso.

Vanhus rollaattorin kanssa.
Bildtext Besök på boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper förbjudits.
Bild: Kalevi Rytkölä / Yle

Enligt honom finns det inga tydliga smittokedjor.

– Den största risken finns på vårdhemmen där klienterna behöver vård dygnet runt och personalen byts ut under dagen. Någon i personalen kan bära på smittan symtomfritt, säger Metso.

Enligt Metso har de tillräckligt med personal på serviceboenden och inom hemvården just nu efter att staden internt flyttat på personal.

– Situationen är inte kritisk, men den är självklart svår, säger han.

Vanda

I Vanda har fyra fall av coronasmitta upptäckts på stadens serviceboende.

– Vi vet inte ännu hur smittokedjan ser ut, säger Minna Lahnalampi-Lahtinen, direktör för äldre- och handikappservicen vid Vanda stad.

Hon kan inte säga hur många av vårdarna som är försatta i karantän just nu. För att resurserna ska räcka till har stadens äldre- och handikappsservice fått 318 nya arbetstagare som flyttats från stadens andra serviceområden.

Enligt Lahnalampi-Lahtinen håller staden på att isolera en av enheterna dit smittade personer kan flyttas.

– På det sättet undviker vi att isolera till exempel minnessjuka ensamma i sina rum, säger Lahnalampi-Lahtinen.

Hemvården tar också hand om klienter med coronasmitta. Staden arrangerar matuppköp, apoteksbesök och andra tjänster för de klienter som smittats och isolerats.

Kyrkslätt

I Kyrkslätt har flera coronafall uppdagats inom hemvården där flera vårdare exponerats.

– En av klienterna inom hemvården har konstaterats bära på smittan. Fem vårdare har bekräftats vara smittade och fler uppvisar symtom. Alla exponerade och de som visar symptom är försatta i karantän, säger Jaana Koskela, vikarierande vård- och omsorgsdirektör vid Kyrkslätt kommun.

Enligt Koskela har smittokedjorna spårats. Inom hemvården i Kyrkslätt är 15 vårdare och 32 klienter försatta i karantän.

– Tio vårdare som jobbar inom dygnetruntvården har testats för coronaviruset, men vi har inte ännu fått testresultaten, säger Koskela.

Vanhus kävelee käytävällä rollaattorin kanssa Myyrmäen vanhusten keskuksessa, Vantaalla.
Bildtext Det finländska företaget Lifa air har meddelat att de börjar massproducera andningsskydd i Finland.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Ifall en klient diagnostiseras med coronaviruset kartlägger kommunen klientens tillstånd och behov av vård. Vårdarna har lämplig skyddsutrustning och håller avstånd så gott det går.

– Inom hemvården har vi ett "coronateam" som består av sjukskötare. De sköter klienterna som bor hemma, säger Koskela.

– Vid behov har vi också beredskap att flytta klienten till en karantänavdelning på ett vårdhem eller till sjukhuset, ifall hen inte klarar sig hemma, fortsätter hon.

I regel vårdas klinterna på serviceboenden i sin egen enhet.

Grankulla

I Grankulla har 13 coronavirusfall konstaterats på stadens vårdboenden och inom hemvården.

Inom stadens stödtjänster uppdagades ett fall som resulterade i personalbyte.

– Det handlar om människor i olika åldrar. Vi vet inte ändå hela läget eftersom en del kan bära på viruset symptomfritt och alla söker sig inte till tester, säger Markus Jahnsson, informatör vid Grankulla stad.

Enligt Jahnsson reder läkarna ut smittokedjorna tillsammans med patienterna för att kunna minimera smittorisken.

– Oftast handlar det om personer inom samma familj och då försätts de alla i karantän, säger Jahnsson.

Vårdhemmen har besöksförbud vilket också minskar på riskerna att viruset sprids bland klienter och utomstående.

Brist på skyddsutrustning

Sveska Yles kartläggning visaratt det råder brist på skyddsutrustning inom äldrevården i Svenskfinland.

Så är läget också i huvudstadsregionen.

– Vi, så som mången annan, har inte tillräckligt med skyddsutrustning. Vi har haft en beredskap för tre månader, men i dagens läge räcker en tre månaders beredskap för högst en vecka, säger Juha Metso.

Enligt Metso försöker de se till att skyddsutrustningen som finns går till de som behöver den mest.

Också Kyrkslätt kommun vittnar om brist på andningsskydd och visir, samtidigt som myndigheterna kommer med direktiv bland annat om att vårdare i hemvården ska bära andningsskydd vid klientbesök.

Nya lass av skyddutrustningar beställs hela tiden.

– Vi har haft tillräckligt tills vidare, men försöker rikta användningen till där den behövs mest. Det behövs mycket mer, konstaterar Seija Meripaasi vid Helsingfors stad.

Diskussion om artikeln