Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Videosamtal, munskydd och tät kontakt till skolan - barnskyddet i Hangö får tänka om på grund av coronaepidemin

Från 2020
docka och ordbok
Bildtext Alla barn klarar inte av att gå i skola på distans. Barnskyddet i Hangö kollar upp vilka barn behöver närundervisning.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Alla barn klarar inte av att gå i skola på distans och många familjer är bekymrade över sin ekonomi. Barnskyddet i Hangö skulle också behöva mera skyddsutrustning.

När Yle Västnyland ringer före påsk har barnskydddet i Hangö inte sett en ökning i antalet barnskyddsanmälningar.

Ledande socialarbetare Micaela Nyström har suttit hela förmiddagen i videomöten. Stadens socialservice jobbar i det stora hela på som vanligt men har fått skaffa sig vissa nya rutiner på grund av coronaepidemin. Möten sköts på distans.

- Vi har funderat mycket på informationgsgången till alla våra målgrupper. Någon form av chat eller socialservicecentralens egen Instagramsida kunde vara ett bra forum för att nå också barn och ungdomar, säger Nyström.

Hon berättar att ett infopaket nu är under arbete i samarbete med barn- och ungdomsmottagningen och skolornas elevvårdspersonal, förutom de vanliga informationskanalerna.

Videosamtal och färre besök

Videomöten och god handhygien har blivit vardag för socialarbetarna. Socialarbetarna har också kontakt med många klienter via videosamtal.

- Vi har intensifierat kontakten per telefon och också via videosamtal för att kunna bedöma när det är absolut nödvändigt att gå hem till familjerna, säger Nyström.

docka och tomat på gaffel
Bildtext En av ljuspunkterna är att Hangöbarnen kan få skolmat hem.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Vi har också relativt små barn vi jobbar med som behöver lyftas och vill komma i famnen

Allt kan inte skötas på distans. Vid hembesök gäller så stor försiktighet som möjligt. Före ett hembesök eller en träff utomhus med barn och ungdomar gäller det att kolla att alla är friska.

- Det är god handhygien som gäller både före och efter hembesök och att man försöker hålla avstånd.

Med småbarn går det inte alltid att hålla avstånd.

- Vi har också relativt små barn vi jobbar med som behöver lyftas och vill komma i famnen. Men där det är möjligt försöker vi hålla avstånd.

Hoppas på mera skyddstutrustning

Görs hembesöket i en familj där någon är sjuk eller hör till riskgruppen använder personalen ansiktsskydd och engångshandskar.

Före påsk har Hangö stads barnskydd inte ännu tillgång till sådan skyddsutrustning som skulle göra det möjligt att besöka coronasmittade klienter.

Munskydd och engångshandskar finns inte heller i tillräckligt stor mängd för att de skulle kunna användas vid varje hembesök.

- Det är samma läge i många kommuner. Den utrustning man får går i första hand till dem som är i närkontakt med klienter. Vi står inte först på listan där, men hoppas på att vi får vad vi behöver i något skede.

Alla klarar inte av att gå i skola på distans

På grund av coronaepidemin måste största delen av barnen stanna hemma och gå i skola på distans.

Distansundervisningen är det största orosmomentet som barnskyddet stöter på nu, berättar Micaela Nyström. Det finns trötta föräldrar som inte ser hur de ska kunna styra upp vardagen med alla hemma.

- Våra familjearbetare och närvårdare ser att det finns familjer där skolgången helt enkelt inte fungerar på det här viset. Uppgifterna blir inte gjorda, och det kanske till och med finns barn och ungdomar som inte ens orkar stiga upp ur sängen.

docka som vänder ryggen åt en bok
Bildtext De som inte klarar av skolgång på distans ska få gå till skolan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Barn i årskurserna 1-3 kan få närundervisning om föräldrarna måste gå på jobb. Men också äldre elever kan få gå till skolan om de inte klarar av att sköta skolan på distans.

- Vi har försökt intensifiera samarbetet med skolorna. När vi ser att skolgången inte fungerar så kontaktar vi skolan. I något fall har skolan till och med kunnat göra beslut om behov av särskilt stöd så att barnet får rätt till närundervisning, säger Micaela Nyström.

Många föräldar är också bekymrade över sin ekonomi.

Personalbrist också i vanliga fall inom Hangö socialservice

Flera poster är obesatta inom socialarbetet i Hangö. Inom barnskydet är det ett gott läge, men inom service för barnfamiljer fattas en socialarbetare och på vuxensidan är två socialarbetarstolar tomma.

- Vi får lappa på vi med socialarbetarbehörighet i vuxensocialarbetet också.

Micaela Nyström har också en god nyhet att komma med. För många familjer är skolmaten viktig. Nyström berättar att staden kommit igång med att föra skolmat hem till familjerna.

- Vi har samarbetat över sektorgränserna här och en hel del familjer har nappat på det. Maten distribueras till hemmen. Det är vi glada över att vi kan erbjuda, säger ledande socialarbetare Micaela Nyström på Hangö stad.

Diskussion om artikeln