Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Förslag på ny personbeteckning som varken avslöjar ålder eller kön – behövs för att inte de nuvarande beteckningarna ska ta slut

Från 2020
En person håller i ett finskt pass.
Bildtext Den nya personbeteckningen ska antecknas i identifieringsdokument såsom pass år 2027.
Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen

En arbetsgrupp vid Finansministeriet presenterar en ny personbeteckning som inte innehåller några uppgifter om personen i fråga. Den nya personbeteckningen föreslås ersätta den nuvarande år 2027.

Arbetsgruppen har lagt fram ett förslag om en personbeteckning där det inte framkommer hur gammal personen är, när hen är född eller vilket kön hen är.

Arbetsgruppen föreslår att personbeteckningen tas i bruk från och med år 2027.

Övergångsperioden för det nya personbeteckningssystemet ska börja redan år 2023. Då kommer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att skapa en ny personbeteckning för de som är registrerade i befolkningsdatasystemet.

Den nya personbeteckningen ska antecknas i identifieringsdokument såsom pass och id-kort efter att övergångsperioden löpt ut (2027).

Arbetsgruppen tillsattes av Finansministeriet år 2017 eftersom den nuvarande personbeteckningens struktur och sättet hur den skapas, beviljas och används inte ansågs motsvara samhällets behov på längre sikt.

Den nuvarande modellen som används för att skapa personbeteckningar leder till att antalet personbeteckningar som kan användas per dag och kön är begränsat.

Personbeteckningar behövs också för dem som inte är födda i Finland och därför är det motiverat att förbereda sig på att förnya personbeteckningen så att det inte uppstår någon risk för att de tar slut.

Diskussion om artikeln