Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad stöder Brankis i nöd med 10 000 euro per år

Från 2020
ett trähus vid gata
Bildtext Både damkören och herrkören i Hangö kommer att öva i Brankis lokaler.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Hangö stad understöder föreningen Hangö Brankis med 10 000 euro per år. Samtidigt får staden rätt att använda Brankis lokaler.

Hangö stadsstyrelse godkände ett samarbetsavtal med Brankis på sitt möte (6.4).

Bland annat kommer Hangö Manskör och Hangö Damkör att öva i Brankis festsal. Hangö stad får också kostnadsfritt överlåta lokaler som staden bokat åt tredje part.

I summan på 10 000 euro ingår också ett bidrag på 3 000 euro för att täcka fastighetsskattens kostnader för Brankis.

Avtalets innehåll ska granskas vartannat år och då kan det också sägas upp.

Hangö Brankis har länge tampats med stora ekonomiska problem och olika lösningar har diskuterats.

Diskussion om artikeln