Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

”Svar kom så snabbt att jag undrade hur de hann skriva så fort” – Coronaerfarenheter ger värdefullt forskningsmaterial

Från 2020
En öde gata, stenlagd, med spårvagnsskenor.
Bildtext Enkäter och insamlingar där privatpersoner kan dela med sig av sina erfarenheter från undantagstillståndet arrangeras av bland annat Svenska Yle, Svenska Litteratursällskapet och Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi.
Bild: Matti Myller / Yle

Många institutioner samlar in folks tankar kring coronaviruset och erfarenheter av hur undantagstillståndet påverkar människors vardag. Det finns ett starkt behov att berätta bland allmänheten men dokumentationen är även av betydelse för framtida forskning.

I Svenskfinland kan man dela med sig av sina tankar och erfarenheter till Svenska Litteratursällskapet (SLS), Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi, och Svenska Yle. I Sverige har Nordiska museet sammanställt över 2 000 berättelser till en digital utställning.

”Dokumentationen kommer att vara av betydelse för framtida forskning, men av erfarenhet vet vi dessutom att människor skapar ordning i livet genom att berätta. I tider av osäkerhet blir berättande än mer viktigt och i ljuset av detta kan dokumentationen också vara av betydelse”, skriver Cultura i ett pressmeddelande.

Vid SLS har även arkivarie Susanne Österlund-Pötzsch lagt märke till ett starkt behov bland allmänheten att berätta om sina upplevelser.

En blond kvinna i svart kofta sitter vid ett bord med händerna knäppta och ser in i kameran.
Bildtext – Frågelistan kan för många vara ett sätt att organisera sina tankar om vad som pågår, säger Susanne Österlund-Pötzsch, arkivarie vid Svenska Litteratursällskapet.
Bild: Tobias Pötzsch

– Så fort vår insamling lanserades började det komma in svar. Svaren kom in så snabbt att jag undrade hur deltagarna hann skriva ner sina erfarenheter så fort. Jag tror det fanns ett behov bland folk att berätta om sina upplevelser, säger hon.

Eftersom läget hela tiden förändras försöker alla analysera vad som är på gång, och enligt Österlund-Pötzsch kan SLS frågelista för många vara ett sätt att organisera sina tankar om vad som pågår.

Både saklighet och oro i svaren

SLS har inte ännu börjat gå igenom svaren eftersom insamlingen fortfarande pågår. Men en trend i svaren är att folk försöker förhålla sig pragmatiskt och sakligt till situationen.

– De försöker hitta praktiska lösningar på att arbeta hemifrån medan de kanske har hela sin familj omkring sig under arbetsdagen, säger Österlund-Pötzsch.

Under en viss period uttryckte många svar en oro över att somliga produkter skulle ta slut i affärerna. Andra är oroliga, dels för själva sjukdomen men också för åtgärdernas följder för deras privatekonomi.

SLS metallskylt på Riddaregatan i Helsingfors fotograferad underifrån mot en blå himmel.
Bildtext Svenska Litteratursällskapets frågeformulär kan fyllas i åtminstone fram till slutet av juni.
Bild: Janne Rentola / SLS

För ovanlighetens skull har insamlingen inget fast slutdatum eftersom situationen är så oviss.

– Vår frågelista är öppen åtminstone till slutet av juni, men om undantagstillståndet förlängs så håller vi den öppen längre. Vi går även ut med en kompletterande insamling av visuellt material som fotografier och liknande, säger Österlund-Pötzsch.

Högintressant material

Svaren arkiveras som ett led i Svenska Litteratursällskapets uppgift att bevara kulturarvet och dokumentera vardagsliv och samtid. Men enligt Österlund-Pötzsch kommer materialet att ha ett stort intresse för framtida forskare och journalister.

– Situationen påverkar alla nivåer av våra liv, den är både kollektiv och individuell. Alla mikrovanor i vardagen ruskas om. Man kan man lära sig mycket då materialet blir en kontrastspegel till vår vanliga vardag, säger Österlund-Pötzsch.

I svaren kan man också gå tillbaka och analysera situationen under en längre tidsperiod för att se hur attityder förändras i takt med att situationen utvecklas.

Dessutom kan man lära sig mycket om hur folk kommunicerar för att klara sig igenom krisen. Materialet visar hur idéer sprids och hur folk hittar lösningar på problem.

– Nästan alla pratar om att de har läst saker på Facebook och att de skickar bilder till varandra. Man hanterar situationen med kommunikation och det lär vi oss också mycket om, säger Österlund-Pötzsch.

Osin tyhjiä makaronihyllyjä kaupassa.
Bildtext Under en period uttryckte många svar i SLS frågeformulär en oro för att produkter skulle ta slut i affärerna. Andra oroar sig för sin privatekonomi eller för att själva bli sjuka.
Bild: Petteri Juuti / Yle

Dela dina erfarenheter med Svenska Yle

Även Svenska Yle samlar in material om coronakrisen och hur den påverkar vårt samhälle i ett längre perspektiv.

Svenska Yle söker efter konkreta tips och berättelser, videomaterial och bilder från hela Svenskfinland. Man kan skicka in dem på Whatsapp, ladda upp bilder eller videor, mejla, eller ringa.

Diskussion om artikeln